ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
   [169]  Nahetuyā  pañca  naadhipatiyā pañca napurejāte pañca
napacchājāte  pañca  naāsevane  pañca  nakamme tīṇi navipāke
pañca  najhāne  pañca  namagge  pañca navippayutte pañca .  evaṃ
itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbā.
            Pañhāvāro
   [170]  Cittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  cittasamuṭṭhānā  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhi  .
Cittasamuṭṭhāno  dhammo  nocittasamuṭṭhānassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  cittasamuṭṭhānā  hetū  cittassa  hetupaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  cittasamuṭṭhānā  hetū  cittassa  kaṭattā  ca  rūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  cittasamuṭṭhāno  dhammo  cittasamuṭṭhānassa
ca  nocittasamuṭṭhānassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
cittasamuṭṭhānā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittassa  ca  citta-
samuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .pe.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 95. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=43&item=169&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=43&item=169&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=169&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=169&items=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=169              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :