ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
   [270]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  naadhipatiyā  nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  naaññamaññe  nava  naupanissaye
nava  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane nava nakamme
tīṇi  navipāke  pañca  naāhāre  ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
nava   namagge  nava  nasampayutte  nava  navippayutte  pañca
Nonatthiyā     nava     novigate     nava    .
Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbā.
            Saṃsaṭṭhavāro
   [271]  Ajjhattikaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  bāhiro dhammo uppajjati
hetupaccayā:   cittaṃ  saṃsaṭṭhā  sampayuttakā  khandhā  paṭisandhikkhaṇe
cittaṃ  saṃsaṭṭhā  sampayuttakā  khandhā  .  bāhiraṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho
bāhiro  dhammo  uppajjati hetupaccayā: bāhiraṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā
dve  khandhā  dve  khandhe  ... paṭisandhikkhaṇe .pe. Bāhiraṃ dhammaṃ
saṃsaṭṭho  ajjhattiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  bāhire
khandhe  saṃsaṭṭhaṃ  cittaṃ  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  bāhiraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho
ajjhattiko  ca  bāhiro  ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: bāhiraṃ
ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā dve khandhā cittañca dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe
.pe.  ajjhattikañca  bāhirañca  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  bāhiro dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  bāhiraṃ  ekaṃ  khandhañca  cittañca  saṃsaṭṭhā
dve khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe .pe. Saṅkhittaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 159-160. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=43&item=270&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=43&item=270&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=270&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=270&items=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=270              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :