ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
         Hetuhetusampayuttadukakusalattikaṃ
            paṭiccavāro
   [1012]   Hetuñcevahetusampayuttañca  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
hetucevahetusampayuttoca  kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
hetuñcevahetusampayuttañca  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetusampayuttocevanacahetu
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1013] Hetuyā nava ārammaṇe nava avigate nava.
   [1014]   Hetuñcevahetusampayuttañca  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
hetucevahetusampayuttoca kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [1015]  Naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava  napacchājāte
nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava navippayutte
nava.
   [1016] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [1017] Naadhipatipaccayā hetuyā nava.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
          Pañhāvāro
   [1018]  Hetucevahetusampayuttoca  kusalo  dhammo hetussaceva-
hetusampayuttassaca kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1019]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare nava kamme tīṇi āhāre tīṇi avigate nava.
   [1020]  Hetucevahetusampayuttoca  kusalo  dhammo hetussaceva-
hetusampayuttassaca  kusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [1021] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [1022] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [1023] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            --------
            Paṭiccavāro
   [1024]  Hetuñcevahetusampayuttañca  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
hetucevahetusampayuttoca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1025] Hetuyā nava ārammaṇe nava avigate nava.
   [1026]  Hetuñcevahetusampayuttañca  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
hetucevahetusampayuttoca akusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [1027]  Naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava  napacchājāte
nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   [1028] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi.
   [1029] Naadhipatipaccayā hetuyā nava.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [1030]    Hetucevahetusampayuttoca   akusalo   dhammo
hetussacevahetusampayuttassaca   akusalassa   dhammassa   hetupaccayena
paccayo:.
   [1031]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
kamme tīṇi āhāre tīṇi avigate nava.
   [1032]    Hetucevahetusampayuttoca   akusalo   dhammo
hetussacevahetusampayuttassaca  akusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [1033] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [1034] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [1035] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
             ----------
            Paṭiccavāro
   [1036]  Hetuñcevahetusampayuttañca  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
hetucevahetusampayuttoca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1037]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava kamme nava vipāke
nava avigate nava.
   [1038]  Hetuñcevahetusampayuttañca  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
hetucevahetusampayuttoca abyākato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [1039]  Naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava  napacchājāte
nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   [1040] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [1041] Naadhipatipaccayā hetuyā nava.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [1042]   Hetucevahetusampayuttoca   abyākato   dhammo
hetussacevahetusampayuttassaca   abyākatassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:.
   [1043]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
āsevane nava kamme tīṇi vipāke nava avigate nava.
   [1044]   Hetucevahetusampayuttoca   abyākato   dhammo
hetussacevahetusampayuttassaca  abyākatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:    sahajātapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:.
   [1045] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [1046] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [1047] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
       Hetuhetusampayuttadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 165-169. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=1012&items=36              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=1012&items=36&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=1012&items=36              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=1012&items=36              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1012              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :