ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
          Upādānadukakusalattikaṃ
             paṭiccavāro
   [1555]  Noupādānaṃ  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1556] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
      Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
             -----------
             Paṭiccavāro
   [1557]  Upādānaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca upādāno akusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādānaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
noupādāno  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādānaṃ
akusalaṃ dhammaṃ paṭicca upādāno akusalo ca noupādāno akusalo ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  noupādānaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca  noupādāno  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi  .  upādānaṃ  akusalañca  noupādānaṃ  akusalañca dhammaṃ paṭicca
upādāno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [1558]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  sabbattha  nava
avigate nava.
   [1559] Noupādānaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno akusalo
Dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [1560]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  nava  napurejāte
nava .pe. Nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
        Sahajātavārādi vitthāretabbaṃ.
            Pañhāvāro
   [1561]  Upādāno  akusalo  dhammo  upādānassa  akusalassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1562]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  . adhipatiyā nava:
noupādānamūlake  tīṇi  sahajātādhipati  .  anantare  nava  .pe.
Nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme  tīṇi
noupādānamūlake  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi
magge nava sampayutte nava atthiyā nava.
   [1563]  Noupādānaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  noupādāno
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1564] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
      Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
         Upādānadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
               ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 272-273. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=1555&items=10              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=1555&items=10&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=1555&items=10              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=1555&items=10              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1555              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :