ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
           Kilesadukakusalattikaṃ
            paṭiccavāro
   [1593]  Nokilesaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nokileso  kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1594] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
      Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
              --------
             Paṭiccavāro
   [1595]  Kilesaṃ  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kileso akusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nokilesaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ paṭicca
nokileso  akusalo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: tīṇi . kilesaṃ
akusalañca  nokilesaṃ  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  kileso  akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [1596]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  sabbattha  nava
avigate nava.
   [1597]  Kilesaṃ  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kileso akusalo dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchaṃ  paṭicca  vicikicchāsahagato  moho
uddhaccaṃ  paṭicca  uddhaccasahagato  moho  . nokilesaṃ akusalaṃ dhammaṃ
paṭicca   kileso  akusalo  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:
Vicikicchāsahagate  khandhe paṭicca vicikicchāsahagato moho uddhaccasahagate
khandhe  paṭicca  uddhaccasahagato  moho  .  kilesaṃ  akusalañca
nokilesaṃ  akusalañca  dhammaṃ paṭicca kileso akusalo dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  khandhe  ca  vicikicchañca  paṭicca
vicikicchāsahagato  moho  uddhaccasahagate  khandhe  ca  uddhaccañca
paṭicca uddhaccasahagato moho.
   [1598]  Nahetuyā  tīṇi  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava navippayutte nava.
        Sahajātavārādi vitthāretabbaṃ.
            Pañhāvāro
   [1599]  Kileso  akusalo dhammo kilesassa akusalassa dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [1600]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  . adhipatiyā nava:
majjhe  tīṇi  sahajātādhipati . anantare nava samanantare nava .pe.
Upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme  tīṇi  āhāre  tīṇi
indriye tīṇi jhāne tīṇi magge nava sampayutte nava.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [1601]  Nokilesaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nokileso
Abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1602] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
      Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
         Kilesadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
               --------
          Saṅkilesikadukakusalattikaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 281-283. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=1593&items=10              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=1593&items=10&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=1593&items=10              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=1593&items=10              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1593              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :