ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
           Savicāradukakusalattikaṃ
   [1692]  Savicāraṃ  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca savicāro kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  avicāraṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
avicāro  kusalo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: dve . savicāraṃ
kusalañca  avicāraṃ  kusalañca  dhammaṃ  paṭicca  savicāro kusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1693] Hetuyā cha ārammaṇe cha avigate cha.
          Savitakkadukakusalasadisaṃ.
      Sahajātavāropi pañhāvāropi vitthāretabbā.
   [1694]  Savicāraṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  savicāro  akusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  avicāraṃ  akusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca  savicāro akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: . savicāraṃ
akusalañca  avicāraṃ  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  savicāro  akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1695] Hetuyā pañca ārammaṇe pañca avigate pañca.
          Savitakkadukakusalasadisaṃ.
     Sahajātavāropi pañhāvāropi vitthāretabbā.
   [1696]  Savicāraṃ  abyākataṃ dhammaṃ paṭicca savicāro abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  avicāraṃ abyākataṃ dhammaṃ
paṭicca  avicāro  abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Savicāraṃ  abyākatañca  avicāraṃ  abyākatañca  dhammaṃ paṭicca savicāro
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [1697]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  vipāke  nava
avigate nava.
         Savitakkadukaabyākatasadisaṃ.
     Sahajātavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.
   [1698]  Savicāro  abyākato  dhammo savicārassa abyākatassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1699]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  nava  .pe.  magge
Cattāri avigate nava.
   [1700] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [1701] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri.
   [1702] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Savicāradukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 300-302. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=1692&items=11              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=1692&items=11&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=1692&items=11              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=1692&items=11              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1692              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :