ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
          Kusalattikasanidassanadukaṃ
   [581]  Kusalaṃ  anidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  anidassano
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  akusalaṃ  anidassanaṃ dhammaṃ
paṭicca  akusalo  anidassano  dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Abyākataṃ  anidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  anidassano  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  . kusalaṃ anidassanañca abyākataṃ anidassanañca
dhammaṃ   paṭicca   abyākato   anidassano   dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  .  akusalaṃ  anidassanañca  abyākataṃ  anidassanañca
dhammaṃ paṭicca abyākato anidassano dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [582] Kusalaṃ anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo anidassano dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  .  akusalaṃ  anidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca
akusalo  anidassano  dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: . abyākataṃ
anidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  anidassano  dhammo  uppajjati
Ārammaṇapaccayā:.
   [583] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi avigate nava.
   [584]  Akusalaṃ  anidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca akusalo anidassano
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  .  abyākataṃ  anidassanaṃ  dhammaṃ
paṭicca abyākato anidassano dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [585]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  pañca naadhipatiyā nava
novigate pañca.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [586] Kusalo anidassano dhammo kusalassa anidassanassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo: tīṇi . akusalo anidassano dhammo akusalassa
anidassanassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  . abyākato
anidassano  dhammo  abyākatassa  anidassanassa  dhammassa hetupaccayena
paccayo:.
   [587] Kusalo anidassano dhammo kusalassa anidassanassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  akusalo  anidassano  dhammo
akusalassa  anidassanassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi .
Abyākato  anidassano  dhammo  abyākatassa  anidassanassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [588]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  dasa
anantare satta upanissaye nava avigate sattarasa.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Kusalattikasanidassanadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 451-453. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=2492&items=8              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=2492&items=8&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=2492&items=8              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=2492&items=8              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2492              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :