ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
           Pītittikasaraṇadukaṃ
   [892]  Pītisahagataṃ  saraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  pītisahagato  saraṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  sukhasahagataṃ  saraṇaṃ  dhammaṃ
paṭicca  sukhasahagato  saraṇo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Upekkhāsahagataṃ  saraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upekkhāsahagato saraṇo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  pītisahagataṃ  saraṇañca  sukhasahagataṃ saraṇañca
dhammaṃ  paṭicca  pītisahagato  saraṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi.
   [893] Hetuyā dasa avigate dasa.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [894]  Pītisahagato  saraṇo  dhammo  pītisahagatassa  saraṇassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  .  sukhasahagato  saraṇo
dhammo  sukhasahagatassa  saraṇassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
tīṇi  .  upekkhāsahagato  saraṇo  dhammo upekkhāsahagatassa saraṇassa
Dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  ekaṃ  .  pītisahagato saraṇo ca
sukhasahagato  saraṇo  ca  dhammā  pītisahagatassa  saraṇassa  dhammassa
hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [895] Hetuyā dasa ārammaṇe soḷasa avigate dasa.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [896]  Pītisahagataṃ  araṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  pītisahagato  araṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [897] Hetuyā dasa avigate dasa.
    Sahajātavārepi pañhāvārepi tattakāva pañhā.
          Pītittikasaraṇadukaṃ niṭṭhitaṃ.
              -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 513-514. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=2803&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=2803&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=2803&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=2803&items=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2803              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :