ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
      Kusalattikavitakkattike nakusalattikanavitakkattikaṃ
   [749]  Kusalaṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasavitakka-
savicāro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [750] Hetuyā terasa . kusale pañca akusale pañca abyākate
tīṇi.
   [751] Kusalaṃ avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naavitakka-
vicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [752] Hetuyā terasa.
   [753] Kusalaṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naavitakkaavicāro
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [754] Hetuyā cha.
       Kusalattikapītittike nakusalattikanapītittikaṃ
   [755]  Kusalaṃ  pītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo napītisahagato
dhammo uppajjati hetupaccayā: pañca.
   [756] Hetuyā terasa.
   [757] Kusalaṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhasahagato dhammo
uppajjati hetupaccayā: pañca.
   [758] Hetuyā terasa.
   [759] Kusalaṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naupekkhāsahagato
dhammo uppajjati hetupaccayā: pañca.
   [760] Hetuyā terasa.
      Kusalattikadassanattike nakusalattikanadassanattikaṃ
   [761] Akusalaṃ dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nadassanena-
pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [762] Hetuyā tīṇi.
   [763] Akusalaṃ bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nabhāvanāya-
pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [764] Hetuyā tīṇi.
   [765] Abyākataṃ nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca 1-
naabyākato   nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [766] Hetuyā tīṇi.
       Kusalattikadassanenapahātabbahetukattike
       nakusalattikanadassanenapahātabbahetukattikaṃ
   [767]  Akusalaṃ  dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo
nadassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [768] Hetuyā tīṇi.
   [769]  Akusalaṃ  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo
nabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [770] Hetuyā tīṇi.
   [771]  Akusalaṃ  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nakusalo   nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [772] Hetuyā tīṇi.
   [773]  Abyākataṃ  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
paccayā    naabyākato    nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
@Footnote: 1 Ma. paccayā.
   [774] Hetuyā tīṇi.
          Kusalattikaācayagāmittike
          nakusalattikanaācayagāmittikaṃ
   [775] Kusalaṃ  ācayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo naācayagāmī
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [776] Hetuyā cha.
   [777]  Kusalaṃ  apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naapacayagāmī
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [778] Hetuyā tīṇi.
   [779]  Abyākataṃ  nevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paccayā
naabyākato    nanevācayagāmināpacayagāmī   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [780] Hetuyā pañca.
      Kusalattikasekkhattike nakusalattikanasekkhattikaṃ
   [781] Kusalaṃ  sekkhaṃ  dhammaṃ paṭicca nakusalo nasekkho dhammo
uppajjati hetupaccayā:. Dvemūlāni cha.
   [782] Abyākataṃ  asekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo naasekkho
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [783] Hetuyā tīṇi.
   [784] Abyākataṃ nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā naabyākato
Nanevasekkhānāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [785] Hetuyā pañca.
      Kusalattikaparittattike nakusalattikanaparittattikaṃ
   [786] Abyākataṃ  parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  naparitto
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [787] Hetuyā tīṇi.
   [788]  Kusalaṃ  mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  namahaggato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [789] Hetuyā cha.
   [790] Kusalaṃ  appamāṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo naappamāṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [791] Hetuyā cha.
         Kusalattikaparittārammaṇattike
         nakusalattikanaparittārammaṇattikaṃ
   [792] Kusalaṃ parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naparittārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [793] Hetuyā nava.
   [794]  Kusalaṃ  mahaggatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
namahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [795] Hetuyā nava.
   [796]  Kusalaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
naappamāṇārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [797] Hetuyā cha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 301-306. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=1269&items=49              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=1269&items=49&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=1269&items=49              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=1269&items=49              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1269              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :