ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
   Hetudukadassanenapahātabbaduke nahetudukanadassanenapahātabbadukaṃ
   [1021] Hetuṃ dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nadassanena-
pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1022] Hetuyā tīṇi.
   [1023]  Nahetuṃ  nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu
nanadassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇiyeva.
        Hetudukadassanenapahātabbahetukaduke
        nahetudukanadassanenapahātabbahetukadukaṃ
   [1024] Hetuṃ dassanenapahātabbahetukaṃ ... Tīṇiyeva.
   [1025]  Nahetuṃ nadassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu
nanadassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1026] Hetuyā ekaṃ.
             .pe.
        Hetudukasaraṇaduke nahetudukanasaraṇadukaṃ
   [1027]  Hetuṃ  saraṇaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu  nasaraṇo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  saraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu
nasaraṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ  saraṇañca  nahetuṃ
saraṇañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  nasaraṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:
   [1028] Hetuyā tīṇi.
   [1029]  Nahetuṃ araṇaṃ dhammaṃ paccayā nanahetu naaraṇo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1030] Nahetuṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca 1- nanahetu naaraṇo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  araṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  2- nahetu
naaraṇo ca nanahetu naaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [1031] Hetuyā tīṇi.
               --------------
       Sahetukadukahetuduke nasahetukadukanahetudukaṃ
   [1032] Sahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko nahetu dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi . ahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [1033] Hetuyā cha.
   [1034]  Sahetukaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca naahetuko nanahetu
@Footnote: 1-2 Ma. paccayā.
Dhammo uppajjati hetupaccayā.
   [1035] Hetuyā tīṇi.
     Hetusampayuttadukahetuduke nahetusampayuttadukanahetudukaṃ
   [1036]  Hetusampayuttaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetusampayutto
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .  hetuvippayuttaṃ
hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetuvippayutto  nahetu  dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [1037] Hetuyā cha.
   [1038]  Hetusampayuttaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca nahetuvippayutto
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1039] Hetuyā tīṇi.
     Hetusahetukadukahetuduke nahetusahetukadukanahetudukaṃ
   [1040]   Hetuñcevasahetukañca   hetuṃ   dhammaṃ   paṭicca
nahetucevanaahetukoca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1041] Hetuyā ekaṃ.
   [1042]   Sahetukañcevanacahetuṃ   nahetuṃ   dhammaṃ  paṭicca
naahetukocevananahetuca nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1043] Hetuyā ekaṃ.
   Hetuhetusampayuttadukahetuduke nahetuhetusampayuttadukanahetudukaṃ
   [1044]  Hetuñcevahetusampayuttañca  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
Nahetucevanahetuvippayuttoca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1045] Hetuyā ekaṃ.
   [1046] Hetusampayuttañcevanacahetuṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu-
vippayuttocevananahetuca nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1047] Hetuyā ekaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 333-336. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=1541&items=27              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=1541&items=27&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=1541&items=27              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=1541&items=27              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1541              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :