ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
         Noāsavagocchakaduka nakusalattikaṃ
   [259] Noāsavaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... nanoāsavaṃ nakusalaṃ
dhammaṃ paṭicca ... .  nasāsavaṃ  nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... naanāsavaṃ
nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . naāsavasampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca
...  naāsavavippayuttaṃ  nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... . naāsavañceva-
naanāsavañca  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... naanāsavañcevananocaāsavaṃ
nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  .  naāsavañcevanaāsavavippayuttañca
nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  naāsavavippayuttañcevananocaāsavaṃnakusalaṃ
dhammaṃ paṭicca ... . naāsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Naāsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Chagocchakaduka nakusalattikaṃ
   [260]  Nosaññojanaṃ  nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... nanosaññojanaṃ
nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... . noganthaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nooghaṃ
... Noyogaṃ ... Nonīvaraṇaṃ noparāmāsaṃ ....
          Mahantaraduka nakusalattikaṃ
   [261] Nasārammaṇaṃ ...  naanārammaṇaṃ ... . nacittaṃ nakusalaṃ
dhammaṃ paṭicca ...  nanocittaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paṭicca .... Nacetasikaṃ
Nakusalaṃ  dhammaṃ paṭicca ... .  saṅkhittaṃ .  nacittasampayuttaṃ  nakusalaṃ
dhammaṃ paṭicca  ...  .  nacittasaṃsaṭṭhaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... .
Nocittasamuṭṭhānaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . nocittasahabhuṃ nakusalaṃ
dhammaṃ paṭicca ... .  nocittānuparivattiṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... .  nocitta-
saṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... . nocittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānānuparivattiṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... .  naajjhattikaṃ
nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... nabāhiraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca .... Naupādā
nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca .... Naupādinnaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
        Noupādānagocchakadukanakusalattikaṃ
   [262] Noupādānaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nokilesagocchakadukanakusalattikaṃ
   [263] Nokilesaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paṭicca ... Nanokilesaṃ nakusalaṃ
dhammaṃ paṭicca ... . nasaṅkilesikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... Naasaṅkilesikaṃ
nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . nasaṅkiliṭṭhaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Naasaṅkiliṭṭhaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . nakilesasampayuttaṃ nakusalaṃ
dhammaṃ paṭicca ...  nakilesavippayuttaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... .
Nakilesañcevanaasaṅkilesikañca   nakusalaṃ   dhammaṃ   paṭicca   ...
Naasaṅkilesikañcevananocakilesaṃ   nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... .
Nakilesañcevanaasaṅkiliṭṭhañca   nakusalaṃ   dhammaṃ   paṭicca  ...
Naasaṅkiliṭṭhañcevananocakilesaṃ   nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  .
Nakilesañcevanakilesavippayuttañca   nakusalaṃ   dhammaṃ   paṭicca  ...
Nakilesavippayuttañcevananocakilesaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... .
Nakilesavippayuttaṃ   nasaṅkilesikaṃ   nakusalaṃ   dhammaṃ  paṭicca  ...
Nakilesavippayuttaṃ naasaṅkilesikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 65-67. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=259&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=259&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=259&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=259&items=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=259              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :