ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
       Nakusalattikanahīnattike kusalattikahīnattikaṃ
   [968]  Nakusalaṃ  nahīnaṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo  hīnodhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [969] Hetuyā tīṇi.
   [970]  Nakusalaṃ  namajjhimaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato majjhimo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [971] Hetuyā cha.
   [972]  Nakusalaṃ  napaṇītaṃ  dhammaṃ paccayā kusalo paṇīto dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [973] Hetuyā cha.
      Nakusalattikanamicchattattike kusalattikamicchattattikaṃ
   [974]  Nakusalaṃ  namicchattaniyataṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo
micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [975] Hetuyā tīṇi.
   [976] Nakusalaṃ nasammattaniyataṃ dhammaṃ paccayā kusalo sammattaniyato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [977] Hetuyā tīṇi.
   [978]  Nakusalaṃ  naaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato aniyato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [979] Hetuyā pañca.
         Nakusalattikanamaggārammaṇattike
          kusalattikamaggārammaṇattikaṃ
   [980] Nakusalaṃ namaggārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā kusalo maggārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [981] Hetuyā cha.
   [982]  Nakusalaṃ namaggahetukaṃ dhammaṃ paccayā kusalo maggahetuko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [983] Hetuyā cha.
   [984]  Nakusalaṃ  namaggādhipatiṃ dhammaṃ paccayā kusalo maggādhipati
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [985] Hetuyā cha.
      Nakusalattikanauppannattike kusalattikauppannattikaṃ
   [986]  Nakusalo  nauppanno  dhammo  kusalassa  uppannassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [987] Ārammaṇe aṭṭhārasa.
   [988]  Nakusalo  napaccuppanno  dhammo kusalassa paccuppannassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [989] Ārammaṇe aṭṭhārasa.
         Nakusalattikanaatītārammaṇattike
          kusalattikaatītārammaṇattikaṃ
   [990]  Nakusalaṃ  naatītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [991] Hetuyā tīṇi.
   [992]  Nakusalaṃ  naanāgatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo
anāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [993] Hetuyā nava.
   [994]  Nakusalaṃ  napaccuppannārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato
paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [995] Hetuyā tīṇi.
         Nakusalattikanaajjhattārammaṇattike
         kusalattikaajjhattārammaṇattikaṃ
   [996]  Nakusalaṃ  naajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [997] Hetuyā tīṇi.
   [998]  Nakusalaṃ  nabahiddhārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [999] Hetuyā tīṇi.
     Nakusalattikanasanidassanattike kusalattikasanidassanattikaṃ
   [1000]  Nakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato
sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: ekaṃ . naakusalaṃ
nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ  paṭicca  abyākato  sanidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  naabyākataṃ nasanidassana-
sappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  sanidassanasappaṭigho  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  nakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighañca
naabyākataṃ   nasanidassanasappaṭighañca   dhammaṃ   paṭicca   abyākato
sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: ekaṃ . naakusalaṃ
nasanidassanasappaṭighañca     naabyākataṃ     nasanidassanasappaṭighañca
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  ekaṃ  .  nakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighañca  naakusalaṃ
nasanidassanasappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  sanidassanasappaṭigho
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1001] Hetuyā cha.
   [1002]  Nakusalaṃ  naanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato
anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1003] Hetuyā cha.
   [1004]  Nakusalaṃ  naanidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato
anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1005] Hetuyā tīṇi.
                  ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 483-487. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=2660&items=38              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=2660&items=38&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=2660&items=38              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=2660&items=38              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2660              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :