ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
           Nahetudukapiṭṭhidukaṃ
   [481] Nahetuṃ  nadassanenapahātabbaṃ  ... nahetuṃ nanadassanena-
pahātabbaṃ ... . nahetuṃ nabhāvanāyapahātabbaṃ ... Nahetuṃ nanabhāvanāya-
pahātabbaṃ  ...  .  nahetuṃ  nadassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca
... nahetuṃ nanadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . Nahetuṃ
nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... nahetuṃ nanabhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ... . Nahetuṃ nasavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Nahetuṃ naavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca ... . nahetuṃ nasavicāraṃ ... Nahetuṃ
naavicāraṃ ... . nahetuṃ nasappītikaṃ ... nahetuṃ naappītikaṃ dhammaṃ paṭicca
... . nahetuṃ napītisahagataṃ ... nahetuṃ nanapītisahagataṃ ... . nahetuṃ
nasukhasahagataṃ ... nahetuṃ nanasukhasahagataṃ ... . nahetuṃ naupekkhāsahagataṃ
... nahetuṃ nanaupekkhāsahagataṃ ... . nahetuṃ nakāmāvacaraṃ ... Nahetuṃ
nanakāmāvacaraṃ ... . Nahetuṃ narūpāvacaraṃ ... Nahetuṃ nanarūpāvacaraṃ ... .
Nahetuṃ naarūpāvacaraṃ ... Nahetuṃ nanaarūpāvacaraṃ ... . Nahetuṃ napariyāpannaṃ
... Nahetuṃ naapariyāpannaṃ .... Nahetuṃ naniyyānikaṃ ... Nahetuṃ naaniyyānikaṃ
.... Nahetuṃ naniyataṃ ... Nahetuṃ naaniyataṃ .... Nahetuṃ nasauttaraṃ ... Nahetuṃ
naanuttaraṃ ....
   [482] Nahetuṃ  nasaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu nasaraṇo dhammo
Uppajjati  hetupaccayā: nava  . nahetuṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu
naaraṇo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: nahetuṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca
nanahetu  naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: nahetuṃ naaraṇaṃ dhammaṃ
paṭicca  nahetu  naaraṇo  ca  nanahetu  naaraṇo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:.
   [483]  Nanahetuṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naaraṇo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nanahetuṃ  naaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
naaraṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nanahetuṃ  naaraṇaṃ dhammaṃ
paṭicca  nahetu  naaraṇo  ca nanahetu naaraṇo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:.
   [484]  Nahetuṃ  naaraṇañca nanahetuṃ  naaraṇañca  dhammaṃ  paṭicca
nahetu  naaraṇo  dhammo uppajjati  hetupaccayā: nahetuṃ  naaraṇañca
nanahetuṃ  naaraṇañca  dhammaṃ  paṭicca nanahetu naaraṇo dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nahetuṃ  naaraṇañca  nanahetuṃ  naaraṇañca  dhammaṃ  paṭicca
nahetu naaraṇo ca nanahetu naaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [485] Hetuyā nava sabbattha nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 123-124. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=481&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=481&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=481&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=481&items=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=481              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :