ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
     Saṅkiliṭṭhasaṅkilesikattike nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikaṃ
   [51]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā;  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca
naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  saṅkiliṭṭha-
saṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naasaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  na  saṅkiliṭṭha-
saṅkilesiko  ca  naasaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:   saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naasaṅkiliṭṭha-
saṅkilesiko  ca  naasaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  ca  dhammā  uppajjanti
Hetupaccayā: pañca.
   [52]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ paṭicca nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ paṭicca
naasaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: asaṅkiliṭṭha-
saṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  ca  naasaṅkiliṭṭha-
asaṅkilesiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [53]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ   dhammaṃ  paṭicca  naasaṅkiliṭṭha-
asaṅkilesiko   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  asaṅkiliṭṭha-
asaṅkilesikaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko    dhammo    uppajjati   hetupaccayā:
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
ca  naasaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ   dhammaṃ  paṭicca  nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  ca
naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   ca   dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
pañca.
   [54]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesikañca  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikañca  dhammaṃ
paṭicca  naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi.
   [55]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikañca  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikañca  dhammaṃ
paṭicca  naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
.pe. Tīṇi.
   [56] Hetuyā ekūnavīsa ārammaṇe nava avigate ekūnavīsa.
             .pe.
     Sahajātavārampi paccaya ... Nissaya ... Saṃsaṭṭha ...
       Sampayuttavārampi pañhāvārena sadisaṃ.
   [57]  Hetuyā  terasa ārammaṇe paṇṇarasa atipatiyā paṇṇarasa
anantare soḷasa .pe.  purejāte  cha  pacchājāte nava āsevane
aṭṭha kamme terasa vipāke aṭṭha āhāre terasa .pe. Vippayutte
dvādasa avigate chabbīsa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 151-153. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=571&items=7              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=571&items=7&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=571&items=7              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=571&items=7              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=571              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :