ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
         Anulomapaccanīyatikadukapaṭṭhānaṃ
       kusalattikahetuduke nakusalattikanahetudukaṃ
   [348] Kusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:  kusalaṃ hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  hetuṃ dhammaṃ  paṭicca  naabyākato
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: kusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca
naakusalo  nahetu  ca  naabyākato nahetu ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  kusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu ca naakusalo
nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [349]  Akusalaṃ  hetuṃ  dhammaṃ paṭicca naakusalo nahetu dhammo
Uppajjati   hetupaccayā:  akusalaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ  hetuṃ  dhammaṃ
paṭicca  naabyākato  nahetu   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
akusalaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nahetu  ca naabyākato
nahetu  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  akusalaṃ  hetuṃ dhammaṃ
paṭicca  nakusalo  nahetu  ca naakusalo nahetu ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā: pañca.
   [350] Abyākataṃ hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  abyākataṃ  hetuṃ  dhammaṃ paṭicca naakusalo
nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccayā: abyākataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca
nakusalo  nahetu  ca  naakusalo  nahetu  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā: tīṇi.
   [351] Hetuyā terasa ārammaṇe nava avigate terasa.
   [352] Kusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetu dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā:.
   [353] Naārammaṇe nava naadhipatiyā terasa navippayutte nava.
        Sahajātavārampi sampayuttavārampi
        paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.
   [354] Kusalo  hetu  dhammo  nakusalassa  nahetussa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  kusalo  hetu  dhammo naakusalassa nahetussa
Dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  kusalo hetu dhammo naabyākatassa
nahetussa  dhammassa hetupaccayena paccayo: pañca  .  akusalo hetu
dhammo naakusalassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo: pañca .
Abyākato  hetu  dhammo  nakusalassa nahetussa dhammassa hetupaccayena
paccayo: tīṇi.
   [355] Kusalo  hetu  dhammo  nakusalassa  nahetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [356] Hetuyā terasa ārammaṇe aṭṭhārasa avigate terasa.
         Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ.
   [357]  Kusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca  naakusalo nanahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca naabyākato
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [358] Hetuyā nava ārammaṇe nava avigate nav.
           Sabbattha nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 225-227. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=868&items=11              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=868&items=11&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=868&items=11              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=868&items=11              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=868              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :