ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [441] Upajjhāyena bhikkhave saddhivihārikamhi sammā vattitabbaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page254.

Tatrāyaṃ sammāvattanā upajjhāyena bhikkhave saddhivihāriko saṅgahetabbo anuggahetabbo uddesena paripucchāya ovādena anusāsaniyā sace upajjhāyassa patto hoti saddhivihārikassa patto na hoti upajjhāyena saddhivihārikassa patto dātabbo ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho saddhivihārikassa patto uppajjiyethāti sace upajjhāyassa cīvaraṃ hoti saddhivihārikassa cīvaraṃ na hoti upajjhāyena saddhivihārikassa cīvaraṃ dātabbaṃ ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho saddhivihārikassa cīvaraṃ uppajjiyethāti sace upajjhāyassa parikkhāro hoti saddhivihārikassa parikkhāro na hoti upajjhāyena saddhivihārikassa parikkhāro dātabbo ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho saddhivihārikassa parikkhāro uppajjiyethāti {441.1} sace saddhivihāriko gilāno hoti kālasseva uṭṭhāya dantakaṭṭhaṃ dātabbaṃ mukhodakaṃ dātabbaṃ āsanaṃ paññāpetabbaṃ sace yāgu hoti bhājanaṃ dhovitvā yāgu upanāmetabbā yāguṃ pītassa udakaṃ datvā bhājanaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena dhovitvā paṭisāmetabbaṃ saddhivihārikamhi vuṭṭhite āsanaṃ uddharitabbaṃ sace so deso uklāpo hoti so deso sammajjitabbo {441.2} sace saddhivihāriko gāmaṃ pavisitukāmo hoti nivāsanaṃ dātabbaṃ paṭinivāsanaṃ paṭiggahetabbaṃ kāyabandhanaṃ dātabbaṃ saguṇaṃ katvā saṅghāṭiyo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page255.

Dātabbā dhovitvā patto saudako dātabbo ettāvatā nivattissatīti āsanaṃ paññāpetabbaṃ pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakathalikaṃ upanikkhipitabbaṃ paccuggantvā pattacīvaraṃ paṭiggahetabbaṃ paṭinivāsanaṃ dātabbaṃ nivāsanaṃ paṭiggahetabbaṃ sace cīvaraṃ sinnaṃ hoti muhuttaṃ uṇhe otāpetabbaṃ na ca uṇhe cīvaraṃ nidahitabbaṃ cīvaraṃ saṃharitabbaṃ cīvaraṃ saṃharantena caturaṅgulaṃ kaṇṇaṃ ussādetvā cīvaraṃ saṃharitabbaṃ mā majjhe bhaṅgo ahosīti obhoge kāyabandhanaṃ kātabbaṃ {441.3} sace piṇḍapāto hoti saddhivihāriko ca bhuñjitukāmo hoti udakaṃ datvā piṇḍapāto upanāmetabbo saddhivihāriko pānīyena pucchitabbo bhuttāvissa udakaṃ datvā pattaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena dhovitvā vodakaṃ katvā muhuttaṃ uṇhe otāpetabbo na ca uṇhe patto nidahitabbo pattacīvaraṃ nikkhipitabbaṃ pattaṃ nikkhipantena ekena hatthena pattaṃ gahetvā ekena hatthena heṭṭhāmañcaṃ vā heṭṭhāpīṭhaṃ vā parāmasitvā patto nikkhipitabbo na ca anantarahitāya bhūmiyā patto nikkhipitabbo cīvaraṃ nikkhipantena ekena hatthena cīvaraṃ gahetvā ekena hatthena cīvaravaṃsaṃ vā cīvararajjuṃ vā pamajjitvā pārato antaṃ orato bhogaṃ katvā cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ saddhivihārikamhi vuṭṭhite āsanaṃ uddharitabbaṃ pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakathalikaṃ paṭisāmetabbaṃ sace so deso uklāpo hoti so deso

--------------------------------------------------------------------------------------------- page256.

Sammajjitabbo {441.4} sace saddhivihāriko nahāyitukāmo hoti nahānaṃ paṭiyādetabbaṃ sace sītena attho hoti sītaṃ paṭiyādetabbaṃ sace uṇhena attho hoti uṇhaṃ paṭiyādetabbaṃ sace saddhivihāriko jantāgharaṃ pavisitukāmo hoti cuṇṇaṃ sannetabbaṃ mattikā temetabbā jantāgharapīṭhaṃ ādāya gantvā jantāgharapiṭhaṃ datvā cīvaraṃ paṭiggahetvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ cuṇṇaṃ dātabbaṃ mattikā dātabbā sace ussahati jantāgharaṃ 1- pavisitabbaṃ jantāgharaṃ pavisantena mattikāya mukhaṃ makkhetvā purato ca pacchato ca paṭicchādetvā jantāgharaṃ pavisitabbaṃ na there bhikkhū anūpakhajja nisīditabbaṃ na navā bhikkhū āsanena paṭibāhitabbā jantāghare saddhivihārikassa parikammaṃ dātabbaṃ jantāgharaṃ nikkhamantena jantāgharapīṭhaṃ ādāya purato ca pacchato ca paṭicchādetvā jantāgharā nikkhamitabbaṃ udakepi saddhivihārikassa parikammaṃ kātabbaṃ nahātena paṭhamataraṃ uttaritvā attano gattaṃ vodakaṃ katvā nivāsetvā saddhivihārikassa gattato udakaṃ pamajjitabbaṃ nivāsanaṃ dātabbaṃ saṅghāṭi dātabbā jantāgharapīṭhaṃ ādāya paṭhamataraṃ āgantvā āsanaṃ paññāpetabbaṃ pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakathalikaṃ upanikkhipitabbaṃ saddhivihāriko pānīyena pucchitabbo {441.5} yasmiṃ vihāre saddhivihāriko viharati sace so vihāro uklāpo hoti sace ussahati sodhetabbo vihāraṃ sodhentena paṭhamaṃ pattacīvaraṃ @Footnote: 1 Ma. Yu. jantāgharā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page257.

Nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ .pe. sace ācamanakumbhiyā udakaṃ na hoti ācamanakumbhiyā udakaṃ āsiñcitabbaṃ {441.6} sace saddhivihārikassa anabhirati uppannā hoti upajjhāyena vūpakāsetabbo vūpakāsāpetabbo dhammakathā vāssa kātabbā sace saddhivihārikassa kukkuccaṃ uppannaṃ hoti upajjhāyena vinodetabbaṃ vinodāpetabbaṃ dhammakathā vāssa kātabbā sace saddhivihārikassa diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti upajjhāyena vivecetabbaṃ vivecāpetabbaṃ dhammakathā vāssa kātabbā {441.7} sace saddhivihāriko garudhammaṃ ajjhāpanno hoti parivāsāraho upajjhāyena ussukkaṃ kātabbaṃ kinti nu kho saṅgho saddhivihārikassa parivāsaṃ dadeyyāti sace saddhivihāriko mūlāya paṭikassanāraho hoti upajjhāyena ussukkaṃ kātabbaṃ kinti nu kho saṅgho saddhivihārikaṃ mūlāya paṭikasseyyāti sace saddhivihāriko mānattāraho hoti upajjhāyena ussukkaṃ kātabbaṃ kinti nu kho saṅgho saddhivihārikassa mānattaṃ dadeyyāti sace saddhivihāriko abbhānāraho hoti upajjhāyena ussukkaṃ kātabbaṃ kinti nu kho saṅgho saddhivihārikaṃ abbheyyāti sace saṅgho saddhivihārikassa kammaṃ kattukāmo hoti tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā upajjhāyena ussukkaṃ kātabbaṃ kinti nu kho saṅgho saddhivihārikassa kammaṃ na kareyya lahukāya vā pariṇāmeyyāti kataṃ vā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page258.

Panassa hoti saṅghena kammaṃ tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā upajjhāyena ussukkaṃ kātabbaṃ kinti nu kho saddhivihāriko sammā vatteyya lomaṃ pāteyya netthāraṃ vatteyya saṅgho taṃ kammaṃ paṭippassambheyyāti {441.8} sace saddhivihārikassa cīvaraṃ dhovitabbaṃ hoti upajjhāyena ācikkhitabbaṃ evaṃ dhoveyyāsīti ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho saddhivihārikassa cīvaraṃ dhoviyethāti sace saddhivihārikassa cīvaraṃ kātabbaṃ hoti upajjhāyena ācikkhitabbaṃ evaṃ kareyyāsīti ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho saddhivihārikassa cīvaraṃ kariyethāti sace saddhivihārikassa rajanaṃ pacitabbaṃ hoti upajjhāyena ācikkhitabbaṃ evaṃ paceyyāsīti ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho saddhivihārikassa rajanaṃ paciyethāti sace saddhivihārikassa cīvaraṃ rajetabbaṃ hoti upajjhāyena ācikkhitabbaṃ evaṃ rajeyyāsīti ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho saddhivihārikassa cīvaraṃ rajiyethāti cīvaraṃ rajentena sādhukaṃ samparivattakaṃ samparivattakaṃ rajetabbaṃ na ca acchinne theve pakkamitabbaṃ {441.9} sace saddhivihāriko gilāno hoti yāvajīvaṃ upaṭṭhātabbo vuṭṭhānassa āgametabbaṃ {441.10} idaṃ kho bhikkhave upajjhāyānaṃ saddhivihārikesu vattaṃ yathā upajjhāyehi saddhivihārikesu sammā vattitabbanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page259.

Dutiyabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 253-259. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=7&item=441&items=1&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=7&item=441&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=441&items=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=441&items=1&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=441              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :