ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī
        Sīlakkhandhavagge ambaṭṭhasuttaṃ tatiyaṃ
   [141] Evamme sutaṃ. Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikañcaramāno
mahatā   bhikkhusaṃghena   saddhiṃ   pañcamattehi  bhikkhusatehi  yena
icchānaṅgalannāma  1-  kosalānaṃ  brāhmaṇagāmo  tadavasari . tatra
sudaṃ bhagavā icchānaṅgale viharati icchānaṅgalavanasaṇḍe.
   [142] Tena kho pana samayena brāhmaṇo pokkharasāti ukkaṭṭhaṃ
ajjhāvasati  sattussadaṃ  satiṇakaṭṭhodakaṃ  sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ  raññā
pasenadikosalena  dinnaṃ  rājadāyaṃ  brahmadeyyaṃ  .  assosi  kho
brāhmaṇo  pokkharasāti  samaṇo  khalu  bho  gotamo  sakyaputto
sakyakulā  pabbajito  kosalesu  cārikañcaramāno  mahatā  bhikkhusaṃghena
saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  icchānaṅgalaṃ anuppatto icchānaṅgale
viharati  icchānaṅgalavanasaṇḍe taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃkalyāṇo
kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti  so  imaṃ  lokaṃ  sadevakaṃ
samārakaṃ  sabrahmakaṃ  sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  pavedeti  so  dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ
@Footnote: 1 Sī. icchānaṅkalaṃ nāma.
Pakāseti sādhu kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotīti.
   [143]  Tena  kho  pana samayena brāhmaṇassa pokkharasātissa
ambaṭṭho  nāma  māṇavo  antevāsī  hoti  ajjhāyako  mantadharo
tiṇṇaṃ   vedānaṃ   pāragū   sanighaṇḍuketubhānaṃ   sākkharappabhedānaṃ
itihāsapañcamānaṃ   padako  veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu
anavayo  anuññātapaṭiññāto  sake  ācariyake  tevijjake pāvacane
yamahaṃ jānāmi taṃ tvaṃ jānāsi yaṃ tvaṃ jānāsi tamahaṃ jānāmīti.
   {143.1}  Athakho  brāhmaṇo  pokkharasāti  ambaṭṭhaṃ  māṇavaṃ
āmantesi  ayaṃ  tāta ambaṭṭha samaṇo gotamo sakyaputto sakyakulā
pabbajito  kosalesu  cārikañcaramāno  mahatā  bhikkhusaṃghena  saddhiṃ
pañcamattehi  bhikkhusatehi  icchānaṅgalaṃ  anuppatto  icchānaṅgale
viharati  icchānaṅgalavanasaṇḍe taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃkalyāṇo
kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti so imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ
sabrahmakaṃ   sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedeti  so  dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ
pakāseti sādhu kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotīti ehi tvaṃ
tāta  ambaṭṭha  māṇava  yena  samaṇo  gotamo  tenupasaṅkama
Upasaṅkamitvā  samaṇaṃ  gotamaṃ  jānāhi  yadi  vā taṃ bhavantaṃ gotamaṃ
tathāsantaṃyeva  saddo  abbhuggato  yadi  vā  no  tathā yadi vā
so  bhavaṃ  gotamo  tādiso  yadi  vā  na tādiso tathā mayantaṃ
bhavantaṃ gotamaṃ vedissāmāti.
   {143.2}  Yathākathaṃ  panāhaṃ bho taṃ bhavantaṃ gotamaṃ jānissāmi
yadi  vā  taṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ tathāsantaṃyeva saddo abbhuggato yadi
vā no tathā yadi vā so bhavaṃ gotamo tādiso yadi vā na tādisoti.
Āgatāni kho tāta ambaṭṭha amhākaṃ mantesu dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇāni
yehi  samannāgatassa  mahāpurisassa  dve  va gatiyo bhavanti anaññā
sace  agāraṃ  ajjhāvasati rājā hoti cakkavatti dhammiko dhammarājā
cāturanto   vijitāvī   janapadaṭṭhāvariyappatto  sattaratanasamannāgato
tassimāni  satta  ratanāni  bhavanti  seyyathīdaṃ  cakkaratanaṃ  hatthiratanaṃ
assaratanaṃ  maṇiratanaṃ  itthīratanaṃ  gahapatiratanaṃ  pariṇāyakaratanameva  sattamaṃ
parosahassaṃ kho panassa puttā bhavanti sūrā vīraṅgarūpā parasenappamaddanā
so  imaṃ  paṭhaviṃ  sāgarapariyantaṃ adaṇḍena asatthena dhammena abhivijiya
ajjhāvasati  sace  pana  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajati arahaṃ hoti
sammāsambuddho loke vivaṭacchado ahaṃ kho pana tāta ambaṭṭha mantānaṃ
dātā tvaṃ mantānaṃ paṭiggahitāti.
   {143.3}  Evaṃ  bhoti  kho  ambaṭṭho māṇavo brāhmaṇassa
pokkharasātissa    paṭissutvā    uṭṭhāyāsanā    brāhmaṇaṃ
pokkharasātiṃ   abhivādetvā   padakkhiṇaṃ  katvā  vaḷavārathamāruyha
Sambahulehi  māṇavehi  saddhiṃ  yena  icchānaṅgalavanasaṇḍo  tena
pāyāsi yāvatikā yānassa bhūmi yānena gantvā yānā paccorohitvā
pattiko va ārāmaṃ pāvisi.
   [144]  Tena  kho pana samayena sambahulā bhikkhū abbhokāse
caṅkamanti  . athakho ambaṭṭho māṇavo yena te bhikkhū tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā te bhikkhū etadavoca kahaṃ nu kho bho etarahi so bhavaṃ
gotamo viharati taṃ hi mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ dassanāya idhūpasaṅkantāti.
Athakho  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi  ayaṃ  kho  ambaṭṭho  māṇavo
abhiññātakolañño  ceva  abhiññātassa  ca brāhmaṇassa pokkharasātissa
antevāsī  agaru  kho  pana  bhagavato  evarūpehi  kulaputtehi
saddhiṃ  kathāsallāpo  hotīti  .  te  ambaṭṭhaṃ  māṇavaṃ etadavocuṃ
eso  ambaṭṭha  vihāro saṃvutadvāro tena appasaddo upasaṅkamitvā
ataramāno  āḷindaṃ  pavisitvā  ukkāsitvā  aggaḷaṃ  ākoṭehi
vivarissati  te  bhagavā dvāranti . athakho ambaṭṭho māṇavo yena
so  vihāro  saṃvutadvāro tena appasaddo upasaṅkamitvā ataramāno
āḷindaṃ  pavisitvā  ukkāsitvā  aggaḷaṃ ākoṭesi . vivari bhagavā
dvāraṃ  .  pāvisi  ambaṭṭho māṇavo . māṇavakāpi kho pavisitvā
bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [145]  Ambaṭṭho pana māṇavo caṅkamantopi nisinnena bhagavatā
Kañci  kañci  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāreti  ṭhitopi nisinnena bhagavatā
kañci  kañci  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāreti . athakho bhagavā ambaṭṭhaṃ
māṇavaṃ  etadavoca  evaṃ  nu  te  ambaṭṭha  brāhmaṇehi vuḍḍhehi
mahallakehi  ācariyapācariyehi  saddhiṃ  kathāsallāpo hoti yathayidaṃ caraṃ
tiṭṭhaṃ nisinnena mayā kañci kañci kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāresīti.
   {145.1} No hidaṃ bho gotama gacchanto vā hi bho gotama gacchantena
brāhmaṇo  brāhmaṇena  saddhiṃ  sallapitumarahati  ṭhito  vā  hi bho
gotama  ṭhitena  brāhmaṇo  brāhmaṇena saddhiṃ sallapitumarahati nisinno
vā  hi  bho  gotama  nisinnena  brāhmaṇo  brāhmaṇena  saddhiṃ
sallapitumarahati  sayāno  vā  hi  bho  gotama sayānena brāhmaṇo
brāhmaṇena  saddhiṃ  sallapitumarahati  ye ca kho bho gotama muṇḍakā
samaṇakā  ibbhā  kaṇhā  bandhupādapaccā  tehipi  me  saddhiṃ evaṃ
kathāsallāpo hoti yathariva bhotā gotamenāti . atthikavato kho pana
te  ambaṭṭha idhāgamanaṃ ahosi yāyeva kho panatthāya āgaccheyyātha
tameva  atthaṃ sādhukaṃ manasikareyyātha avusitavāyeva kho pana ambaṭṭho
māṇavo vusitamānī kimaññatra avusitattāti.
   {145.2} Athakho ambaṭṭho māṇavo bhagavatā avusitavādena vuccamāno
kupito  anattamano  bhagavantaṃyeva  khuṃsento  bhagavantaṃyeva  vambhento
bhagavantaṃyeva vadamāno samaṇo ca me bho gotamo pāpito bhavissatīti bhagavantaṃ
etadavoca caṇḍā bho gotama sakyajāti pharusā bho gotama sakyajāti lahusā
Bho  gotama  sakyajāti  rabhasā bho gotama sakyajāti ibbhā santā
ibbhā  samānā  na brāhmaṇe sakkaronti na brāhmaṇe garukaronti
na  brāhmaṇe  mānenti  na  brāhmaṇe  pūjenti  na brāhmaṇe
apacāyanti  tayidaṃ  bho gotama na channaṃ 1- tayidaṃ nappaṭirūpaṃ yadime
sakyā  ibbhā  santā  ibbhā  samānā  na brāhmaṇe sakkaronti
na  brāhmaṇe  garukaronti  na  brāhmaṇe mānenti na brāhmaṇe
pūjenti  na  brāhmaṇe  apacāyantīti  .  itiha ambaṭṭho māṇavo
imaṃ paṭhamaṃ sakyesu ibbhāvādaṃ nipātesi.
   [146] Kiṃ pana te ambaṭṭha sakyā aparaddhunti . ekamidāhaṃ
bho  gotama  samayaṃ ācariyassa brāhmaṇassa pokkharasātissa kenacideva
karaṇīyena  kapilavatthuṃ  agamāsiṃ  yena sakyānaṃ saṇṭhāgāraṃ tenupasaṅkamiṃ
tena kho pana samayena sambahulā sakyā ceva sakyakumārā ca saṇṭhāgāre
uccesu  āsanesu  nisinnā  honti  aññamaññaṃ aṅgulipatodakehi 2-
sañjagghantā  saṅkīḷantā  aññadatthuṃ  mamaññeva  maññe  anujagghantā
na  maṃ koci āsanenapi nimantesi tayidaṃ bho gotama na channaṃ tayidaṃ
nappaṭirūpaṃ yadime sakyā ibbhā santā ibbhā samānā na brāhmaṇe
sakkaronti  na  brāhmaṇe  garukaronti  na brāhmaṇe mānenti na
brāhmaṇe  pūjenti  na  brāhmaṇe apacāyantīti . itiha ambaṭṭho
māṇavo idaṃ dutiyaṃ sakyesu ibbhāvādaṃ nipātesi.
@Footnote: 1 Sī. na ca channaṃ. 2 aṅgulipatodakenātipi pāṭho.
   [147] Laṭukikāpi kho ambaṭṭha sakuṇikā sake kulāvake kāmalāpinī
hoti sakaṃ kho panetaṃ ambaṭṭha sakyānaṃ yadidaṃ kapilavatthuṃ na arahatāyasmā
ambaṭṭho  imāya  appamattāya  abhisajjitunti cattārome bho gotama
vaṇṇā  khattiyā  brāhmaṇā  vessā  suddā  .  imesaṃ hi bho
gotama  catunnaṃ vaṇṇānaṃ tayo vaṇṇā khattiyā ca vessā ca suddā
ca  aññadatthuṃ  brāhmaṇasseva  paricārakā  sampajjanti  tayidaṃ  bho
gotama  na  channaṃ  tayidaṃ  nappaṭirūpaṃ  yadime  sakyā ibbhā santā
ibbhā  samānā  na brāhmaṇe sakkaronti na brāhmaṇe garukaronti
na  brāhmaṇe  mānenti  na  brāhmaṇe  pūjenti  na brāhmaṇe
apacāyantīti  .  itiha  ambaṭṭho  māṇavo  idaṃ  tatiyaṃ  sakyesu
ibbhāvādaṃ nipātesi.
   [148] Athakho bhagavato etadahosi atibāḷhaṃ kho ayaṃ ambaṭṭho
māṇavo sakyesu ibbhāvādena nimmadeti yannūnāhaṃ gottaṃ puccheyyanti.
Athakho  bhagavā ambaṭṭhaṃ māṇavaṃ etadavoca kathaṃgottosi ambaṭṭhāti .
Kaṇhāyanohamasmi  bho  gotamāti  . porāṇaṃ kho pana te ambaṭṭha
mātāpettikaṃ  nāma  gottaṃ  anussarato  ayyaputtā  sakyā bhavanti
dāsiputto  tvamasi  sakyānaṃ  sakyā  kho  pana  ambaṭṭha  rājānaṃ
ukkākaṃ 1- pitāmahaṃ dahanti 2-.
   [149]  Bhūtapubbaṃ  ambaṭṭha  rājā ukkāko yā sā mahesī
@Footnote: 1 Sī. okkākaṃ. 2 Sī. dissanti.
Piyā  manāpā  tassā  puttassa rajjaṃ pariṇāmetukāmo jeṭṭhakumāre
raṭṭhasmā  pabbājesi  ukkāmukhaṃ  karakaṇḍuṃ  hatthinikaṃsinipuraṃ  .  te
raṭṭhasmā pabbājitā himavantapasse pokkharaṇiyā tīre mahāsākavanasaṇḍo
tattha  vāsaṃ  kappesuṃ  .  te  jātisambhedabhayā  sakāhi  bhaganīhi
saddhiṃ saṃvāsaṃ kappesuṃ.
   {149.1} Athakho ambaṭṭha rājā ukkāko amacce pārisajje
āmantesi kahaṃ nu kho bho etarahi kumārā sammantīti . Atthi deva
himavantapasse  pokkharaṇiyā  tīre  mahāsākavanasaṇḍo  tatthetarahi
kumārā   sammanti   te   jātisambhedabhayā   sakāhi  bhaginīhi
saddhiṃ  saṃvāsaṃ kappentīti . athakho ambaṭṭha rājā ukkāko udānaṃ
udānesi sakyā vata bho kumārā paramasakyā vata bho kumārāti .
Tadagge  kho  pana  ambaṭṭha sakyā paññāyanti . so ca sakyānaṃ
pubbapuriso  .  rañño  kho  pana  ambaṭṭha ukkākassa disā nāma
dāsī  ahosi  sā kaṇhaṃ nāma janesi . jāto kaṇho pabyāhāsi
dhovatha  maṃ  amma  nhāpetha  maṃ amma imasmā maṃ amma asucismā
parimocetha  atthāya te 1- bhavissāmīti . yathā kho pana ambaṭṭha
etarahi manussā pisāce pisācāti sañjānanti evameva kho ambaṭṭha
tena  kho  pana  samayena  manussā pisāce kaṇhāti sañjānanti .
Te  evamāhaṃsu  ayaṃ  jāto  pabyāhāsi  kaṇho  jāto pisāco
jātoti . tadagge kho pana ambaṭṭha kaṇhāyanā paññāyanti . so
@Footnote: 1 votipi pāṭho.
Ca  kaṇhāyanānaṃ  pubbapuriso  .  iti  kho  te ambaṭṭha porāṇaṃ
mātāpettikaṃ  nāma  gottaṃ  anussarato  ayyaputtā  sakyā bhavanti
dāsiputto tvamasi sakyānanti.
   [150] Evaṃ vutte te māṇavakā bhagavantaṃ etadavocuṃ mā bhavaṃ
gotamo  ambaṭṭhaṃ  māṇavaṃ  atibāḷhaṃ  dāsiputtavādena  nimmādesi
sujāto  ca  bho  gotama ambaṭṭho māṇavo kulaputto ca ambaṭṭho
māṇavo  bahussuto  ca  ambaṭṭho  māṇavo  kalyāṇavākkaraṇo  ca
ambaṭṭho  māṇavo  paṇḍito  ca  ambaṭṭho  māṇavo  pahoti  ca
ambaṭṭho māṇavo bhotā gotamena saddhiṃ asmiṃ vacane patimantetunti.
   {150.1} Athakho bhagavā te māṇavake etadavoca sace kho tumhākaṃ
māṇavakānaṃ evaṃ hoti dujjāto ca ambaṭṭho māṇavo akulaputto ca
ambaṭṭho  māṇavo  appassuto  ca  ambaṭṭho  māṇavo  akalyāṇa-
vākkaraṇo  ca  ambaṭṭho  māṇavo duppañño ca ambaṭṭho māṇavo
na  ca  pahoti  ambaṭṭho  māṇavo  samaṇena gotamena saddhiṃ asmiṃ
vacane  patimantetunti  tiṭṭhatu  ambaṭṭho māṇavo tumhe mayā saddhiṃ
mantavho  asmiṃ  vacane  sace pana tumhākaṃ māṇavakānaṃ evaṃ hoti
sujāto  ca  ambaṭṭho  māṇavo  kulaputto  ca  ambaṭṭho māṇavo
bahussuto  ca  ambaṭṭho  māṇavo  kalyāṇavākkaraṇo  ca  ambaṭṭho
māṇavo  paṇḍito  ca  ambaṭṭho  māṇavo  pahoti  ca  ambaṭṭho
māṇavo  samaṇena  gotamena  saddhiṃ  asmiṃ  vacane  patimantetunti
Tiṭṭhatha tumhe ambaṭṭho māṇavo mayā saddhiṃ asmiṃ vacane patimantetūti.
Sujāto  ca  bho  gotama ambaṭṭho māṇavo kulaputto ca ambaṭṭho
māṇavo  bahussuto  ca  ambaṭṭho  māṇavo  kalyāṇavākkaraṇo
ca  ambaṭṭho  māṇavo  paṇḍito  ca  ambaṭṭho māṇavo pahoti ca
ambaṭṭho  māṇavo  bhotā  gotamena saddhiṃ asmiṃ vacane patimantetuṃ
tuṇhī  mayaṃ  bhavissāma  ambaṭṭho  māṇavo  bhotā  gotamena saddhiṃ
asmiṃ vacane patimantetūti.
   [151] Athakho bhagavā ambaṭṭhaṃ māṇavaṃ etadavoca ayaṃ kho pana
te  ambaṭṭha  sahadhammiko  pañho  āgacchati akāmāpi byākātabbo
sace  tvaṃ  na  byākarissasi  aññena  vā aññaṃ paticarissasi tuṇhī
vā  bhavissasi pakkamissasi vā ettheva te sattadhā muddhā phalīssati
taṃ  kiṃ  maññasi  ambaṭṭha  kinti  te  sutaṃ  brāhmaṇānaṃ  vuḍḍhānaṃ
mahallakānaṃ  ācariyapācariyānaṃ  bhāsamānānaṃ  kutopabhūtikā  kaṇhāyanā
ko ca kaṇhāyanānaṃ pubbapurisoti.
   {151.1}  Evaṃ  vutte  ambaṭṭho māṇavo tuṇhī ahosi .
Dutiyampi  kho  bhagavā  ambaṭṭhaṃ  māṇavaṃ  etadavoca  taṃ kiṃ maññasi
ambaṭṭha  kinti  te  sutaṃ  brāhmaṇānaṃ  vuḍḍhānaṃ  mahallakānaṃ
ācariyapācariyānaṃ    bhāsamānānaṃ    kutopabhūtikā   kaṇhāyanā
ko  ca  kaṇhāyanānaṃ  pubbapurisoti  .  dutiyampi  kho  ambaṭṭho
māṇavo  tuṇhī  ahosi . athakho bhagavā ambaṭṭhaṃ māṇavaṃ etadavoca
byākarohidāni   ambaṭṭha   nadāni  te  tuṇhībhāvassa  kālo
Yo  kho  ambaṭṭha  tathāgatena  yāvatatiyakaṃ  sahadhammikaṃ pañhaṃ puṭṭho
na byākaroti etthevassa sattadhā muddhā phalissatīti.
   [152]  Tena  kho  pana  samayena  vajirapāṇi yakkho mahantaṃ
ayokūṭaṃ  ādāya  ādittaṃ  sampajjalitaṃ  saṃjotibhūtaṃ  ambaṭṭhassa
māṇavassa  uparivehāsaṃ  ṭhito  hoti  sacāyaṃ  ambaṭṭho  māṇavo
bhagavatā  yāvatatiyakaṃ  sahadhammikaṃ  pañhaṃ  puṭṭho  na  byākarissati
etthevassa  sattadhā  muddhaṃ phālessāmīti . taṃ kho pana vajirapāṇiṃ
yakkhaṃ  bhagavā  ceva  passati  ambaṭṭho  ca  māṇavo  .  athakho
ambaṭṭho  māṇavo  bhīto  saṃviggo  lomahaṭṭhajāto  bhagavantaṃyeva
tāṇaṃ  gavesi  bhagavantaṃyeva  leṇaṃ  gavesi bhagavantaṃyeva saraṇaṃ gavesi
upanisīditvā  bhagavantaṃ  etadavoca  kimetaṃ  bhavaṃ  gotamo āha puna
bhavaṃ  gotamo  brūtūti  .  taṃ  kiṃ maññasi ambaṭṭha kinti te sutaṃ
brāhmaṇānaṃ  vuḍḍhānaṃ  mahallakānaṃ  ācariyapācariyānaṃ  bhāsamānānaṃ
kutopabhūtikā  kaṇhāyanā  ko  ca  kaṇhāyanānaṃ  pubbapurisoti .
Evameva  bho  gotama  sutaṃ yadeva bhavaṃ gotamo āha tatopabhūtikā
kaṇhāyanā so ca kaṇhāyanānaṃ pubbapurisoti.
   [153]  Evaṃ  vutte  te māṇavakā unnādino uccāsaddā
mahāsaddā  ahesuṃ  dujjāto kira bho ambaṭṭho māṇavo akulaputto
kira  bho  ambaṭṭho  māṇavo  dāsiputto  kira  bho  ambaṭṭho
māṇavo  sakyānaṃ  ayyaputtā  kira  bho  ambaṭṭhassa  māṇavassa
Sakyā bhavanti dhammavādīyeva 1- kira mayaṃ samaṇaṃ gotamaṃ apasādetabbaṃ
amaññimhāti  .  athakho  bhagavato  etadahosi  atibāḷhaṃ kho ime
māṇavakā  ambaṭṭhaṃ  māṇavaṃ  dāsiputtavādena  nimmādenti  yannūnāhaṃ
parimoceyyanti  .  athakho  bhagavā  te  māṇavake etadavoca mā
kho  tumhe  māṇavakā  ambaṭṭhaṃ  māṇavakaṃ atibāḷhaṃ dāsiputtavādena
nimmādetha  uḷāro  ca so kaṇho isi ahosi so dakkhiṇaṃ janapadaṃ
gantvā  brahmamante  adhiyitvā  rājānaṃ  ukkākaṃ  upasaṅkamitvā
maddarūpiṃ  2-  dhītaraṃ yāci . tassa rājā ukkāko nevare mayhaṃ
dāsiputto  samāno maddarūpiṃ dhītaraṃ yācatīti kupito anattamano khurappaṃ
sannayhi. So taṃ khurappaṃ neva asakkhi muñcituṃ no patisaṃharituṃ.
   [154]  Athakho  māṇavakā  amaccā  pārisajjā  kaṇhaṃ  isiṃ
upasaṅkamitvā  etadavocuṃ  sotthi  bhadante  hotu  rañño  sotthi
bhadante  hotu  raññoti  .  sotthi  bhavissati rañño apica rājā
yadi  adho khurappaṃ muñcissati yāvatā rañño vijitaṃ ettāvatā paṭhavī
udiyissatīti  .  sotthi bhadante hotu rañño sotthi janapadassāti .
Sotthi  bhavissati  rañño  sotthi  janapadassa apica rājā yadi uddhaṃ
khurappaṃ  muñcissati  yāvatā  rañño vijitaṃ ettāvatā satta vassāni
devo  na  vassissatīti  .  sotthi  bhadante  hotu rañño sotthi
janapadassa  devo  pavassatūti  .  sotthi  bhavissati  rañño  sotthi
@Footnote: 1 Sī. dhammavādiññeva. 2 Sī. khuddarūpiṃ.
Janapadassa  devo  pavassissati  apica  rājā  jeṭṭhakumāre  khurappaṃ
patiṭṭhāpetu  sotthikumāro  pallomo  bhavissatīti . athakho māṇavakā
rājā  ukkāko  jeṭṭhakumāre  khurappaṃ  patiṭṭhāpesi  sotthikumāro
pallomo bhavissatīti . athakho māṇavakā rājā ukkāko jeṭṭhakumāre
khurappaṃ  patiṭṭhāpesi  .  sotthikumāro  pallomo  samabhavi . tassa
rājā ukkāko bhīto brahmadaṇḍena tajjito maddarūpiṃ dhītaraṃ adāsi.
Mā  kho tumhe māṇavakā ambaṭṭhaṃ māṇavaṃ atibāḷhaṃ dāsiputtavādena
nimmādetha uḷāro so kaṇho isi ahosīti.
   [155]  Athakho  bhagavā  ambaṭṭhaṃ  māṇavaṃ  āmantesi taṃ kiṃ
maññasi   ambaṭṭha  idha  khattiyakumāro  brāhmaṇakaññāya  saddhiṃ
saṃvāsaṃ  kappeyya  tesaṃ  saṃvāsamanvāya  putto  jāyetha  yo so
khattiyakumārena  brāhmaṇakaññāya  putto  uppanno  apinu  so
labhetha brāhmaṇesu āsanaṃ vā udakaṃ vāti . labhetha bho gotama.
Apinu  naṃ  brāhmaṇā  bhojeyyuṃ sadde vā thālipāke vā yaññe
vā pāhune vāti . bhojeyyuṃ bho gotama . apinu naṃ brāhmaṇā
mante vāceyyuṃ vā no vāti . vāceyyuṃ bho gotama . Apinussa
itthīsu  āvaṭaṃ  vā  assa  anāvaṭaṃ  vāti . anāvaṭaṃ hissa bho
gotama  .  apinu  khattiyābhisekena abhisiñceyyunti . no hidaṃ bho
gotama. Taṃ kissa hetu. Mātito hi bho gotama anupapannoti.
   [156] Taṃ kimmaññasi ambaṭṭha idha brāhmaṇakumāro khattiyakaññāya
Saddhiṃ  saṃvāsaṃ  kappeyya  tesaṃ  saṃvāsamanvāya  putto  jāyetha
yo  so  brāhmaṇakumārena  khattiyakaññāya  putto  uppanno apinu
so  labhetha  brāhmaṇesu  āsanaṃ  vā udakaṃ vāti . labhetha bho
gotama  .  apinu  naṃ  brāhmaṇā bhojeyyuṃ sadde vā thālipāke
vā yaññe vā pāhune vāti . bhojeyyuṃ bho gotama . apinu naṃ
brāhmaṇā mante vāceyyuṃ vā no vāti . vāceyyuṃ bho gotama.
Apinussa  itthīsu  āvaṭaṃ vā assa anāvaṭaṃ vāti . anāvaṭaṃ hissa
bho gotama . apinu naṃ khattiyābhisekena abhisiñceyyunti . no hidaṃ
bho gotama. Taṃ kissa hetu. Pitito hi bho gotama anupapannoti.
   [157] Iti kho ambaṭṭha itthiyā vā itthiṃ karitvā purisena
vā  purisaṃ  karitvā  khattiyā  va seṭṭhā hīnā brāhmaṇā . taṃ
kiṃ  maññasi  ambaṭṭha  idha  brāhmaṇā  brāhmaṇaṃ  kismiñcideva
pakaraṇe  khuramuṇḍaṃ  karitvā  bhassapuṭena  vadhitvā raṭṭhā vā nagarā
vā  pabbājeyyuṃ  apinu  so labhetha brāhmaṇesu āsanaṃ vā udakaṃ
vāti  .  no  hidaṃ bho gotama . apinu naṃ brāhmaṇā bhojeyyuṃ
sadde  vā thālipāke vā yaññe vā pāhune vāti . no hidaṃ
bho  gotama  .  apinu  naṃ  brāhmaṇā mante vāceyyuṃ vā no
vāti  .  no  hidaṃ  bho  gotama . apinussa itthīsu āvaṭaṃ vā
assa anāvaṭaṃ vāti. Āvaṭaṃ hissa bho gotama.
   [158] Taṃ kiṃ maññasi ambaṭṭha idha khattiyā khattiyaṃ kismiñcideva
Pakaraṇe  khuramuṇḍaṃ  karitvā  bhassapuṭena  vadhitvā raṭṭhā vā nagarā
vā  pabbājeyyuṃ  apinu  so labhetha brāhmaṇesu āsanaṃ vā udakaṃ
vāti  .  labhetha  bho  gotama  . apinu naṃ brāhmaṇā bhojeyyuṃ
sadde  vā thālipāke vā yaññe vā pāhune vāti . bhojeyyuṃ
bho  gotama  .  apinu  naṃ  brāhmaṇā mante vāceyyuṃ vā no
vāti  .  vāceyyuṃ  bho  gotama  . apinussa itthīsu āvaṭaṃ vā
assa  anāvaṭaṃ  vāti  . anāvaṭañhissa bho gotama . ettāvatā
kho  ambaṭṭha  khattiyo  paramanihīnatappatto  hoti  yadidaṃ  khattiyā
khuramuṇḍaṃ  karitvā  bhassapuṭena  vadhitvā  raṭṭhā  vā  nagarā  vā
pabbājenti  .  iti kho ambaṭṭha yadāpi khattiyo paramanihīnatappatto
hoti  tadāpi  khattiyā  va  seṭṭhā hīnā brāhmaṇā . brahmunā
cesā ambaṭṭha sanaṅkumārena gāthā bhāsitā
   [159] Khattiyo seṭṭho janetasmiṃ   ye gottapaṭisārino
         vijjācaraṇasampanno      so seṭṭho devamānuseti.
   [160] Sā kho panesā ambaṭṭha brahmunā sanaṅkumārena gāthā
sugītā  na  duggītā  subhāsitā  na  dubbhāsitā  atthasañhitā  no
anatthasañhitā anumatā mayā ahaṃpi ambaṭṭha evaṃ vadāmi
   [161] Khattiyo seṭṭho janetasmiṃ   ye gottapaṭisārino
         vijjācaraṇasampanno      so seṭṭho devamānuseti.
                  Bhāṇavāraṃ paṭhamaṃ.
   [162] Katamaṃ pana taṃ bho gotama caraṇaṃ katamā sā vijjāti.
Na  kho  ambaṭṭha  anuttarāya  vijjācaraṇasampadāya  jātivādo  vā
vuccati  gottavādo  vā vuccati mānavādo vā vuccati arahasi vā
maṃ  tvaṃ na vā maṃ tvaṃ arahasīti yattha kho ambaṭṭha āvāho vā
hoti  vivāho vā hoti āvāhavivāho vā hoti etthetaṃ vuccati
jātivādo  vā  itipi gottavādo vā itipi mānavādo vā itipi
arahasi vā maṃ tvaṃ na vā maṃ tvaṃ arahasīti ye hi keci ambaṭṭha
jātivādavinibaddhā  vā  gottavādavinibaddhā  vā  mānavādavinibaddhā
vā  āvāhavivāhavinibaddhā  vā ārakā te anuttarāya vijjācaraṇa-
sampadāya  pahāya  kho  ambaṭṭha  jātivādavinibaddhañca  gottavāda-
vinibaddhañca     mānavādavinibaddhañca     āvāhavivāhavinibaddhañca
anuttarāya vijjācaraṇasampadāya sacchikiriyā hotīti.
   [163] Katamaṃ pana taṃ bho gotama caraṇaṃ katamā sā vijjāti.
Idha  ambaṭṭha  tathāgato  loke  uppajjati  arahaṃ  sammāsambuddho
.pe. (yathā sāmaññaphale 1- evaṃ vitthāretabbaṃ) .pe. evaṃ kho
ambaṭṭha  bhikkhu  sīlasampanno  hoti  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  idaṃpissa  hoti  caraṇasmiṃ  .pe.  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā
dutiyaṃ  jhānaṃ  tatiyaṃ  jhānaṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati .
Idaṃpissa  hoti  caraṇasmiṃ  .  idaṃpi  kho  taṃ  ambaṭṭha  caraṇaṃ .
@Footnote: 1 Sī. sāmaññaphalaṃ.
Ñāṇadassanāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  .pe.  idaṃpissa
hoti  vijjāya  .pe.  nāparaṃ  itthattāyāti pajānāti . idaṃpissa
hoti vijjāya . ayaṃ kho sā ambaṭṭha vijjā . Ayaṃ vuccati ambaṭṭha
vijjāsampanno   itipi  caraṇasampanno  itipi  vijjācaraṇasampanno
itipi  .  imāya  ca  ambaṭṭha vijjāsampadāya caraṇasampadāya aññā
vijjāsampadā caraṇasampadā uttaritarā vā paṇītatarā vā natthi.
   {163.1}  Imāya  kho ambaṭṭha anuttarāya vijjācaraṇasampadāya
cattāri apāyamukhāni bhavanti . katamāni cattāri. Idha ambaṭṭha ekacco
samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  imaṃyeva  anuttaraṃ  vijjācaraṇasampadaṃ
anabhisambhūṇamāno     khārivividhamādāya     araññavanamajjhogāhati
pavattaphalabhojano  bhavissāmīti  . so aññadatthuṃ vijjācaraṇasampannasseva
paricārako sampajjati . imāya kho ambaṭṭha anuttarāya vijjācaraṇasampadāya
idaṃ paṭhamaṃ apāyamukhaṃ bhavati.
   [164] Puna caparaṃ ambaṭṭha idhekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
imañceva    anuttaraṃ    vijjācaraṇasampadaṃ    anabhisambhūṇamāno
pavattaphalabhojanattañca   anabhisambhūṇamāno   kuddālapiṭakaṃ   ādāya
araññavanamajjhogāhati   kaṇḍamūlaphalabhojano   bhavissāmīti   .  so
aññadatthuṃ  vijjācaraṇasampannasseva  paricārako  sampajjati  .  imāya
kho ambaṭṭha anuttarāya vijjācaraṇasampadāya idaṃ dutiyaṃ apāyamukhaṃ bhavati.
   [165]  Puna caparaṃ ambaṭṭha idhekacco samaṇo vā brāhmaṇo
Vā   imañceva   anuttaraṃ   vijjācaraṇasampadaṃ   anabhisambhūṇamāno
pavattaphalabhojanattañca    anabhisambhūṇamāno    kaṇḍamūlaphalabhojanattañca
anabhisambhūṇamāno gāmasāmantaṃ vā nigamasāmantaṃ vā agyāgāraṃ karitvā
aggiṃ  paricaranto  acchati  .  so aññadatthuṃ vijjācaraṇasampannasseva
paricārako sampajjati . imāya kho ambaṭṭha anuttarāya vijjācaraṇasampadāya
idaṃ tatiyaṃ apāyamukhaṃ bhavati.
   [166]  Puna caparaṃ ambaṭṭha idhekacco samaṇo vā brāhmaṇo
vā   imañceva   anuttaraṃ   vijjācaraṇasampadaṃ   anabhisambhūṇamāno
pavattaphalabhojanattañca    anabhisambhūṇamāno    kaṇḍamūlaphalabhojanattañca
anabhisambhūṇamāno   aggiparicariyañca  anabhisambhūṇamāno  cātummahāpathe
catudvāraṃ agāraṃ karitvā acchati yo imāhi catūhi disāhi āgamissati
samaṇo vā brāhmaṇo vā tamahaṃ yathāsatti yathābalaṃ paṭipūjissāmīti .
So  aññadatthuṃ  vijjācaraṇasampannasseva  paricārako  sampajjati .
Imāya  kho  ambaṭṭha  anuttarāya  vijjācaraṇasampadāya  idaṃ  catutthaṃ
apāyamukhaṃ bhavati . imāya kho ambaṭṭha anuttarāya vijjācaraṇasampadāya
imāni cattāri apāyamukhāni bhavanti.
   [167]  Taṃ  kiṃ maññasi ambaṭṭha apinu tvaṃ imāya anuttarāya
vijjācaraṇasampadāya  sandissasi  sācariyakoti  . no hidaṃ bho gotama
ko cāhaṃ bho gotama sācariyako kā ca anuttarā vijjācaraṇasampadā
ārakāhaṃ  bho  gotama  imāya  anuttarāya  vijjācaraṇasampadāya
Sācariyakoti  .  taṃ kiṃ maññasi ambaṭṭha apinu tvaṃ imaṃyeva anuttaraṃ
vijjācaraṇasampadaṃ      anabhisambhūṇamāno      khārivividhamādāya
araññavanamajjhogāhasi  sācariyako  pavattaphalabhojanā  bhavissāmāti .
No hidaṃ bho gotama . taṃ kiṃ maññasi ambaṭṭha apinu tvaṃ imañceva
anuttaraṃ   vijjācaraṇasampadaṃ   anabhisambhūṇamāno  pavattaphalabhojanattañca
anabhisambhūṇamāno   kuddālapiṭakaṃ   ādāya   araññavanamajjhogāhasi
sācariyako kaṇḍamūlaphalabhojanā bhavissāmāti. No hidaṃ bho gotama.
   {167.1} Taṃ kiṃ maññasi ambaṭṭha apinu tvaṃ imañceva anuttaraṃ
vijjācaraṇasampadaṃ     anabhisambhūṇamāno     pavattaphalabhojanattañca
anabhisambhūṇamāno     kaṇḍamūlaphalabhojanattañca     anabhisambhūṇamāno
gāmasāmantaṃ vā nigamasāmantaṃ vā agyāgāraṃ karitvā aggiṃ paricaranto
acchasi sācariyakoti . no hidaṃ bho gotama . taṃ kiṃ maññasi ambaṭṭha
apinu  tvaṃ  imañceva  anuttaraṃ  vijjācaraṇasampadaṃ  anabhisambhūṇamāno
pavattaphalabhojanattañca    anabhisambhūṇamāno    kaṇḍamūlaphalabhojanattañca
anabhisambhūṇamāno   aggiparicariyañca  anabhisambhūṇamāno  cātummahāpathe
catudvāraṃ agāraṃ karitvā acchasi sācariyako yo imāhi catūhi disāhi
āgamissati  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  tamahaṃ yathāsatti yathābalaṃ
paṭipūjissāmīti. No hidaṃ bho gotama.
   {167.2}  Iti  kho  ambaṭṭha  imāya ceva tvaṃ anuttarāya
vijjācaraṇasampadāya   parihīno   sācariyako  ye  hi  kecime
anuttarāya    vijjācaraṇasampadāya    cattāri    apāyamukhāni
Bhavanti tato ca parihīno sācariyako.
   [168]  Bhāsitā  kho  pana  te esā ambaṭṭha ācariyena
brāhmaṇena  pokkharasātinā  vācā  keci  muṇḍakā samaṇakā ibbhā
kaṇhā bandhupādapaccā kā ca te vijjānaṃ brāhmaṇānaṃ sākacchāti.
Attanā āpāyikopi aparipūramāno . passa ambaṭṭha yāva aparaddhañca
te idaṃ ācariyassa brāhmaṇassa pokkharasātissa.
   {168.1}  Brāhmaṇo  kho  pana ambaṭṭha pokkharasāti rañño
pasenadikosalassa  dattikaṃ  bhuñjati  tassa  rājā  pasenadikosalo
sammukhībhāvaṃpi  na  dadāti  yadāpi  tena  manteti  tirodussantena
manteti . yassa kho pana ambaṭṭha dhammikaṃ payātaṃ bhikkhaṃ paṭiggaṇheyya
kathaṃ  tassa  rājā pasenadikosalo sammukhībhāvaṃpi na dadeyya . passa
ambaṭṭha  yāva  aparaddhañca  te  idaṃ  ācariyassa  brāhmaṇassa
pokkharasātissa.
   [169]  Taṃ  kiṃ  maññasi  ambaṭṭha idha rājā pasenadikosalo
hatthigīvāyaṃ vā nisinno rathūpatthare vā ṭhito uggehi vā rājaññehi
vā  kiñcideva  mantanaṃ  manteyya . so tamhā padesā apakkamma
ekamantaṃ  tiṭṭheyya  atha  āgaccheyya  suddo  vā  suddadāso
vā  so  tasmiṃ  padese  ṭhito  mantanaṃ  manteyya evaṃpi rājā
pasenadikosalo  āha  evaṃpi  rājā  pasenadikosalo  āhāti .
Apinu  kho  rājabhaṇitaṃ  vā  bhaṇati rājamantanaṃ vā manteti tāvatā
So assa rājā vā rājamahāmatto vāti . no hidaṃ bho gotama.
Evameva  kho  tvaṃ ambaṭṭha ye tepi ahesuṃ brāhmaṇānaṃ pubbakā
isayo  mantānaṃ  kattāro  mantānaṃ  pavattāro  yesamidaṃ  etarahi
brāhmaṇā  porāṇaṃ  mantapadaṃ  gītaṃ  pavuttaṃ  samihitaṃ  tadanugāyanti
tadanubhāsanti   bhāsitamanubhāsanti   vācitamanuvācenti   seyyathīdaṃ
aṭṭhako  vāmako  vāmadevo  vessāmitto  yamataggī  aṅgīraso
bhāradvājo  vāseṭṭho  kassapo  bhagu  tyāhaṃ  mante  adhiyāmi
sācariyako  tāvatā  tvaṃ bhavissasi isi vā isitāya vā paṭipannoti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   {169.1}  Taṃ kiṃ maññasi ambaṭṭha kinti te sutaṃ brāhmaṇānaṃ
vuḍḍhānaṃ  mahallakānaṃ  ācariyapācariyānaṃ  bhāsamānānaṃ ye te ahesuṃ
brāhmaṇānaṃ  pubbakā  isayo  mantānaṃ kattāro mantānaṃ pavattāro
yesamidaṃ  etarahi  brāhmaṇā  porāṇamantapadaṃ  gītaṃ  pavuttaṃ  samihitaṃ
tadanugāyanti   tadanubhāsanti   bhāsitamanubhāsanti   vācitamanuvācenti
seyyathīdaṃ aṭṭhako vāmako vāmadevo vessāmitto yamataggī aṅgīraso
bhāradvājo vāseṭṭho kassapo bhagu evaṃ su te sunhātā suvilittā
kappitakesamassū   āmuttamālābharaṇā   odātavatthavasanā   pañcahi
kāmaguṇehi  samappitā samaṅgibhūtā paricārenti seyyathāpi tvaṃ etarahi
sācariyakoti. No hidaṃ bho gotama .pe. Evaṃ su te sālīnaṃ odanaṃ vicittakāḷakaṃ
anekasūpaṃ  anekabyañjanaṃ  paribhuñjanti  seyyathāpi  tvaṃ  etarahi
Sācariyakoti . no hidaṃ bho gotama .pe. Evaṃ su te veṭṭhakanatapassāhi
nārīhi paricārenti seyyathāpi tvaṃ etarahi sācariyakoti . no hidaṃ
bho  gotama  .pe.  evaṃ su te kuttavālehi vaḷavārathehi dīghāhi
patodalaṭṭhīhi  vāhane  vitudantā  vicarissanti seyyathāpi tvaṃ etarahi
sācariyakoti . no hidaṃ bho gotama .pe. Evaṃ su te ukkiṇṇaparikkhāsu
ukkhittapalighāsu  nagarūpakārikāsu  dīghāsibaddhehi  purisehi  rakkhāpenti
seyyathāpi tvaṃ etarahi sācariyakoti. No hidaṃ bho gotama .pe. Iti kho
ambaṭṭha neva tvaṃ isi na pana isitāya paṭipanno sācariyako yassa kho
pana ambaṭṭha mayi kaṅkhā vā vimati vā so maṃ pañhena ahaṃ veyyākaraṇena
sodhissāmīti.
   [170]  Athakho bhagavā vihārā nikkhamma caṅkamaṃ abbhuṭṭhāsi .
Ambaṭṭhopi  māṇavo  vihārā  nikkhamma  caṅkamaṃ  abbhuṭṭhāsi .
Athakho  ambaṭṭho  māṇavo  bhagavantaṃ  caṅkamantaṃ  anucaṅkamamāno
bhagavato  kāye  dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇāni  sammannesi  .  addasā
kho  ambaṭṭho  māṇavo  bhagavato  kāye  dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇāni
yebhuyyena  ṭhapetvā  dve dvīsu mahāpurisalakkhaṇesu kaṅkhati vicikicchati
nādhimuccati  na  sampasīdati  kosohite  ca  vatthaguyhe pahūtajivhatāya
ca  .  athakho  bhagavato etadahosi passati kho me ayaṃ ambaṭṭho
māṇavo   dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇāni  yebhuyyena  ṭhapetvā  dve
Dvīsu  mahāpurisalakkhaṇesu  ambaṭṭho  kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati
na  sampasīdati  kosohite  ca  vatthaguyhe  pahūtajivhatāya  cāti .
Athakho  bhagavā  tathārūpaṃ  iddhābhisaṃkhāraṃ  abhisaṃkhāresi  yathā  addasa
ambaṭṭho  māṇavo  bhagavato  kosohitavatthaguyhaṃ  .  athakho  bhagavā
jivhaṃ  ninnāmetvā  ubhopi  kaṇṇasotāni  anumasi  paṭimasi  ubhopi
nāsikasotāni  anumasi  paṭimasi  kevalampi  nalāṭamaṇḍalaṃ  jivhāya
chādesi.
   [171]  Athakho  ambaṭṭhassa  māṇavassa etadahosi samannāgato
kho  samaṇo  gotamo  dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi  paripuṇṇehi  no
aparipuṇṇehīti  .  bhagavantaṃ etadavoca handa cadāni mayaṃ bho gotama
gacchāma  bahukiccā  mayaṃ  bahukaraṇīyāti  .  yassadāni  tvaṃ ambaṭṭha
kālaṃ  maññasīti  .  athakho  ambaṭṭho  māṇavo  vaḷavārathamāruyha
pakkāmi.
   [172] Tena kho pana samayena brāhmaṇo pokkharasāti uṭṭhāya
nikkhamitvā  mahatā  brāhmaṇagaṇena  saddhiṃ  sake  ārāme nisinno
hoti  ambaṭṭhaṃyeva  māṇavaṃ  patimānento  .  athakho  ambaṭṭho
māṇavo  yena sako ārāmo tena pāyāsi yāvatikā yānassa bhūmi
yānena  gantvā yānā paccorohitvā pattiko va yena brāhmaṇo
pokkharasāti  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  brāhmaṇaṃ  pokkharasātiṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ kho ambaṭṭhaṃ
Māṇavaṃ  brāhmaṇo  pokkharasāti  etadavoca  kacci  tāta  ambaṭṭha
addasa  taṃ  bhavantaṃ gotamanti . addasāma kho mayaṃ bho taṃ bhavantaṃ
gotamanti  .  kacci  tāta ambaṭṭha taṃ bhavantaṃ gotamaṃ tathāsantaṃyeva
saddo  abbhuggato  no  aññathā kacci pana bho so bhavaṃ gotamo
tādiso  no  aññādisoti  . tathāsantaṃyeva bho taṃ bhavantaṃ gotamaṃ
tathāsaddo  abbhuggato  no  aññathā  tādiso  va  bho so bhavaṃ
gotamo  no  aññādiso  samannāgato  va  bho so bhavaṃ gotamo
dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi  paripuṇṇehi  no  aparipuṇṇehīti  .  ahu
pana te tāta ambaṭṭha samaṇena gotamena saddhiṃ kocideva kathāsallāpoti.
Ahu kho me bho samaṇena gotamena saddhiṃ kocideva kathāsallāpoti.
Yathākathaṃ pana te tāta ambaṭṭha ahu samaṇena gotamena saddhiṃ kocideva
kathāsallāpoti . athakho ambaṭṭho māṇavo yāvatako ahosi bhagavatā
saddhiṃ kathāsallāpo taṃ sabbaṃ brāhmaṇassa pokkharasātissa ārocesi.
   [173]  Evaṃ  vutte brāhmaṇo pokkharasāti ambaṭṭhaṃ māṇavaṃ
etadavoca  aho vata re amhākaṃ paṇḍitaka aho vata re amhākaṃ
bahussutaka  aho  vata  re  amhākaṃ tevijjaka evarūpena kira bho
puriso  atthacarakena  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  yadeva  kho  tvaṃ ambaṭṭha taṃ bhavantaṃ
gotamaṃ  evaṃ āsajja āsajja avacāsi athakho bhavaṃ gotamo amhehi
Evaṃ  upaneyyaṃ  upaneyyaṃ  avaca  aho vata re amhākaṃ paṇḍitaka
ahosi vata re amhākaṃ bahussutaka aho vata re amhākaṃ tevijjaka
evarūpena  kira bho puriso atthacarakena kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjeyyāti . kupito anattamano
ambaṭṭhaṃ  māṇavaṃ  padasāyeva  pavattesi icchati ca tāvadeva bhagavantaṃ
dassanāya  upasaṅkamituṃ  .  athakho  te  brāhmaṇā  brāhmaṇaṃ
pokkharasātiṃ  etadavocuṃ  ativikālo  kho  bho  ajja samaṇaṃ gotamaṃ
dassanāya  upasaṅkamituṃ  svedāni  bhavaṃ  pokkharasāti  samaṇaṃ  gotamaṃ
dassanāya upasaṅkamissatīti.
   [174]  Athakho  brāhmaṇo pokkharasāti sake nivesane paṇītaṃ
khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā  yāne  āropetvā  ukkāsu
dhāriyamānāsu  ukkaṭṭhāya  niyyāsi  yena  icchānaṅgalavanasaṇḍo tena
pāyāsi yāvatikā yānassa bhūmi yānena gantvā yānā paccorohitvā
pattiko  va  yena  bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ
sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  brāhmaṇo pokkharasāti bhagavantaṃ etadavoca
āgamā  nu  khvidha  bho  gotama  amhākaṃ  antevāsī  ambaṭṭho
māṇavoti  .  āgamā  kho  tedha  brāhmaṇa antevāsī ambaṭṭho
māṇavoti  .  ahu pana te bho gotama ambaṭṭhena māṇavena saddhiṃ
kocideva  kathāsallāpoti  .  ahu  kho  me brāhmaṇa ambaṭṭhena
Māṇavena  saddhiṃ  kocideva kathāsallāpoti . yathākathaṃ pana te bho
gotama  ahu  ambaṭṭhena māṇavena saddhiṃ kocideva kathāsallāpoti .
Athakho bhagavā yāvatako ahosi ambaṭṭhena māṇavena saddhiṃ kathāsallāpo
taṃ sabbaṃ brāhmaṇassa pokkharasātissa ārocesi.
   [175]  Evaṃ vutte brāhmaṇo pokkharasāti bhagavantametadavoca
bālo  bho gotama ambaṭṭho māṇavo khamatu bhavaṃ gotamo ambaṭṭhassa
māṇavassāti  .  sukhī hotu brāhmaṇa ambaṭṭho māṇavoti . athakho
brāhmaṇo  pokkharasāti  bhagavato  kāye  dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇāni
sammannesi  .  addasā kho brāhmaṇo pokkharasāti bhagavato kāye
dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇāni   yebhuyyena   ṭhapetvā   dve  dvīsu
mahāpurisalakkhaṇesu  kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati  na  sampasīdati
kosohite ca vatthaguyhe pahūtajivhatāya ca.
   {175.1} Athakho bhagavato etadahosi passati kho me ayaṃ brāhmaṇo
pokkharasāti  dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇāni yebhuyyena ṭhapetvā dve dvīsu
mahāpurisalakkhaṇesu kaṅkhati vicikicchati nādhimuccati na sampasīdati kosohite
ca vatthaguyhe pahūtajivhatāya cāti . Athakho bhagavā tathārūpaṃ iddhābhisaṃkhāraṃ
abhisaṃkhāresi  yathā  addasa brāhmaṇo pokkharasāti bhagavato kosohitaṃ
vatthaguyhaṃ  .  athakho bhagavā jivhaṃ ninnāmetvā ubhopi kaṇṇasotāni
anumasi  paṭimasi  ubhopi  nāsikasotāni  anumasi  paṭimasi  kevalampi
nalāṭamaṇḍalaṃ  jivhāya  chādesi . athakho brāhmaṇassa pokkharasātissa
Etadahosi  samannāgato  kho samaṇo gotamo dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi
paripuṇṇehi  no aparipuṇṇehīti . bhagavantaṃ etadavoca adhivāsetu bhavaṃ
gotamo  ajjatanāya  bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṃghenāti . adhivāsesi bhagavā
tuṇhībhāvena  .  athakho  brāhmaṇo  pokkharasāti bhagavato adhivāsanaṃ
viditvā bhagavato kālaṃ ārocesi kālo bho gotama niṭṭhitaṃ bhattanti.
   [176] Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
saddhiṃ  bhikkhusaṃghena  yena  brāhmaṇassa  pokkharasātissa  nivesanaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho
brāhmaṇo  pokkharasāti  bhagavantaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena
sahatthā  santappesi  sampavāresi  māṇavakā  ca bhikkhusaṃghaṃ . athakho
brāhmaṇo  pokkharasāti  bhagavantaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ  aññataraṃ
nīcaṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {176.1}  Ekamantaṃ nisinnassa kho brāhmaṇassa pokkharasātissa
bhagavā  anupubbīkathaṃ kathesi seyyathīdaṃ dānakathaṃ sīlakathaṃ saggakathaṃ kāmānaṃ
ādīnavaṃ okāraṃ saṃkilesaṃ nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi . Yadā bhagavā
aññāsi  brāhmaṇaṃ  pokkharasātiṃ  kallacittaṃ  muducittaṃ  vinīvaraṇacattaṃ
udaggacittaṃ pasannacittaṃ athassa yā buddhānaṃ sāmukkaṃsikā dhammadesanā taṃ
pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ. Seyyathāpi nāma suddhaṃ vatthaṃ apagatakāḷakaṃ
sammadeva rajanaṃ paṭiggaṇheyya evameva kho brāhmaṇassa pokkharasātissa
Tasmiṃyeva āsane virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi yaṃ kiñci samudayadhammaṃ
sabbantaṃ nirodhadhammanti.
   [177]  Athakho  brāhmaṇo pokkharasāti diṭṭhadhammo pattadhammo
viditadhammo    pariyogāḷhadhammo   tiṇṇavicikiccho   vigatakathaṃkatho
vesārajjappatto  aparappaccayo  satthu  sāsane  bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi bho gotama
nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā vivareyya mūḷhassa vā
maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evameva  kho  bhotā gotamena anekapariyāyena
dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bho  gotama  saputto sabhariyo sapariso
sāmacco  bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṃghañca
upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgataṃ
yathā  ca  bhavaṃ gotamo ukkaṭṭhāyaṃ aññāni upāsakakulāni upasaṅkamati
evameva  kho  bhavaṃ  gotamo  pokkharasātikulaṃ upasaṅkamatu tattha ye
te  māṇavakā  vā  māṇavikā  vā  bhavantaṃ gotamaṃ abhivādessanti
vā  paccuṭṭhissanti  vā  āsanaṃ vā udakaṃ vā dassanti cittaṃ vā
pasādessanti tesaṃ taṃ bhavissati dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti . kalyāṇaṃ
vuccati brāhmaṇāti.
         Ambaṭṭhasuttaṃ tatiyaṃ niṭṭhitaṃ.
               -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 114-141. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=9&item=141&items=37              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=9&item=141&items=37&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=9&item=141&items=37              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=9&item=141&items=37              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=141              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=5643              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=5643              Contents of The Tipitaka Volume 9 http://84000.org/tipitaka/read/?index_9

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :