ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.

              Brahmasaṃyuttaṃ
             paṭhamavaggo paṭhamo
                ---------
           paṭhamaṃ āyācanasuttaṃ
   [555]  Evamme  sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ viharati
najjā  nerañjarāya  tīre  ajapālanigrodhe  paṭhamābhisambuddho .
Atha  kho  bhagavato rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko
udapādi  adhigato  kho  myāyaṃ  dhammo gambhīro duddaso duranubodho
santo  paṇīto  atakkāvacaro  nipuṇo  paṇḍitavedanīyo  ālayarāmā
kho  panāyaṃ  pajā  ālayaratā  ālayasamuditā  ālayarāmāya  kho
pana  pajāya  ālayaratāya  ālayasamuditāya  duddasaṃ  idaṃ ṭhānaṃ yadidaṃ
idappaccayatā  paṭiccasamuppādo  idampi  kho  ṭhānaṃ  duddasaṃ  yadidaṃ
sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo  nirodho
nibbānaṃ  ahañceva  kho  pana  dhammaṃ  deseyyaṃ  pare ca me na
ājāneyyuṃ so mamassa kilamatho sā mamassa vihesāti . Apissudaṃ 1-
bhagavantaṃ imā anacchariyā gāthāyo paṭibhaṃsu pubbe assutapubbā
     kicchena me adhigataṃ         halandāni pakāsituṃ
     rāgadosaparetehi         nāyaṃ dhammo susambudho
@Footnote: 1 Ma. apissu.
     Paṭisotagāmiṃ nipuṇaṃ       gambhīraṃ duddasaṃ aṇuṃ
     rāgaratā na dakkhanti      tamokkhandhena āvutāti 1-.
Iti  2-  bhagavato  paṭisañcikkhato  appossukkatāya cittaṃ namati no
dhammadesanāyāti.
   [556]  Atha  kho  brahmuno  sahampatissa  bhagavato  cetasā
cetoparivitakkamaññāya  etadahosi  nassati  vata  bho loko vinassati
vata  bho loko yatra hi nāma tathāgatassa arahato sammāsambuddhassa
appossukkatāya  cittaṃ  namati  no  dhammadesanāyāti  .  atha kho
brahmā  sahampati  seyyathāpi  nāma  balavā  puriso sammiñjitaṃ vā
bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ  vā  bāhaṃ  sammiñjeyya  evameva
brahmaloke antarahito bhagavato purato pāturahosi.
   {556.1} Atha kho brahmā sahampati ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā
dakkhiṇajānumaṇḍalaṃ  paṭhaviyaṃ nihantvā yena bhagavā tenañjaliṃ paṇāmetvā
bhagavantaṃ etadavoca desetu bhante bhagavā dhammaṃ desetu sugato dhammaṃ
santi  sattā  apparajakkhajātikā  assavanatā  dhammassa  parihāyanti
bhavissanti  dhammassa  aññātāroti  .  idamavoca  brahmā  sahampati
idaṃ vatvā athāparaṃ etadavoca
        pāturahosi magadhesu pubbe
        dhammo asuddho samalehi cintito
        apāpuretaṃ 3- amatassa dvāraṃ
@Footnote: 1 Ma. āvuṭā . 2 Ma. itiha . 3 Yu. avāpuretaṃ.
        Suṇantu dhammaṃ vimalenānubuddhaṃ
        sele yathā pabbatamuddhaniṭṭhito
        yathāpi passe janataṃ samantato
        tathūpamaṃ dhammamayaṃ sumedhaso 1-
        pāsādamāruyha samantacakkhu
        sokāvatiṇṇaṃ janatamapetasoko
        avekkhassu jātijarābhibhūtanti 2-.
        Uṭṭhehi vīra vijitasaṅgāma
        satthavāha anaṇa vicara loke
     desetu 3- bhagavā dhammaṃ   aññātāro bhavissantīti.
   [557] Atha kho bhagavā brahmuno ca ajjhesanaṃ viditvā sattesu
ca  kāruññataṃ  paṭicca buddhacakkhunā lokaṃ volokesi . addasā kho
bhagavā  buddhacakkhunā  lokaṃ  volokento  satte  apparajakkhe
mahārajakkhe   tikkhindriye   mudindriye  svākāre  dvākāre
suviññāpaye  duviññāpaye  appekacce  paralokavajjabhayadassāvino  4-
viharante . seyyathāpi nāma uppaliniyaṃ vā paduminiyaṃ vā puṇḍarīkiniyaṃ
vā  appekaccāni  uppalāni  vā  padumāni  vā  puṇḍarīkāni vā
udake  jātāni  udake  saṃvaḍḍhāni  udakānugatāni antonimmuggaposīni
appekaccāni  uppalāni  vā  padumāni  vā puṇḍarīkāni vā udake
jātāni  udake  saṃvaḍḍhāni  samodakaṃ  ṭhitāni appekaccāni uppalāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. sumedha. 2 Po. Ma. itisaddo natthi. 3 Ma. desassu. 4 Ma. ... ne.
Vā  padumāni  vā puṇḍarīkāni vā udake jātāni udake saṃvaḍḍhāni
udakaṃ  1-  accuggamma  tiṭṭhanti 2- anupalittāni udakena evameva
bhagavā  buddhacakkhunā  lokaṃ  volokento addasa satte apparajakkhe
mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye svākāre dvākāre suviññāpaye
duviññāpaye  appekacce  paralokavajjabhayadassāvino  viharante  [3]-
disvāna brahmānaṃ sahampatiṃ gāthāya paccabhāsi
        apārutā te 4- amatassa dvārā
        ye sotavanto pamañcantu saddhaṃ
        vihiṃsasaññī paguṇaṃ na bhāsiṃ
        dhammaṃ paṇītaṃ manujesu brahmeti.
   [558]  Atha  kho  brahmā  sahampati  katāvakāso  khomhi
bhagavatā  dhammadesanāyāti  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
tatthevantaradhāyīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 200-203. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=15&A=3876              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=15&A=3876              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=555&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=172              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=555              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=4800              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=4800              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com