ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [72]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  kusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā akusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  kalyāṇamittatā  kalyāṇamittassa
bhikkhave  anuppannā  ceva  kusalā  dhammā uppajjanti uppannā ca
akusalā dhammā parihāyantīti.
   [73]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  akusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā kusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  anuyogo  akusalānaṃ  dhammānaṃ
ananuyogo  kusalānaṃ  dhammānaṃ  anuyogā  bhikkhave akusalānaṃ dhammānaṃ
ananuyogā  kusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppannā  ceva  akusalā  dhammā
uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantīti.
   [74]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  kusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā akusalā
@Footnote: 1 Ma. Yu. viriyārambhādivaggo ....
Dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  anuyogo  kusalānaṃ  dhammānaṃ
ananuyogo  akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuyogā  bhikkhave kusalānaṃ dhammānaṃ
ananuyogā akusalānaṃ dhammānaṃ anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti
uppannā ca akusalā dhammā parihāyantīti.
   [75]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  bojjhaṅgā  nuppajjanti  uppannā  vā bojjhaṅgā
na  bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  yathayidaṃ  bhikkhave  ayoniso manasikāro
ayoniso bhikkhave manasikaroto anuppannā ceva bojjhaṅgā nuppajjanti
uppannā ca bojjhaṅgā na bhāvanāpāripūriṃ gacchantīti.
   [76]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  bojjhaṅgā  uppajjanti  uppannā  vā bojjhaṅgā
bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  yathayidaṃ bhikkhave yoniso manasikāro yoniso
bhikkhave manasikaroto anuppannā ceva bojjhaṅgā uppajjanti uppannā
ca bojjhaṅgā bhāvanāpāripūriṃ gacchantīti.
   [77]  Appamattikā  esā  bhikkhave  parihāni  yadidaṃ  ñāti
parihāni etaṃ paṭikiṭṭhaṃ bhikkhave parihānīnaṃ yadidaṃ paññāparihānīti.
   [78]  Appamattikā  esā  bhikkhave  vuḍḍhi  yadidaṃ ñātivuḍḍhi
etadaggaṃ  bhikkhave  vuḍḍhīnaṃ  yadidaṃ  paññāvuḍḍhi  tasmā tiha bhikkhave
evaṃ  sikkhitabbaṃ  paññāvuḍḍhiyā  vaḍḍhissāmāti  evaṃ  hi  vo
Bhikkhave sikkhitabbanti.
   [79]  Appamattikā esā bhikkhave parihāni yadidaṃ bhogaparihāni
etaṃ paṭikiṭṭhaṃ bhikkhave parihānīnaṃ yadidaṃ paññāparihānīti.
   [80]  Appamattikā  esā  bhikkhave  vuḍḍhi  yadidaṃ bhogavuḍḍhi
etadaggaṃ  bhikkhave  vuḍḍhīnaṃ   yadidaṃ  paññāvuḍḍhi  tasmā  tiha
bhikkhave  evaṃ  sikkhitabbaṃ  paññāvuḍḍhiyā  vaḍḍhissāmāti  evaṃ  hi
vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [81]  Appamattikā esā bhikkhave parihāni yadidaṃ yasoparihāni
etaṃ paṭikiṭṭhaṃ bhikkhave parihānīnaṃ yadidaṃ paññāparihānīti.
          Vaggo 1- aṭṭhamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 16-18. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=20&A=314              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=20&A=314              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=72&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=8              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=72              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=1708              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=1708              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com