ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [224]  20  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . athakho anāthapiṇḍiko gahapati yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ nisinnaṃ kho anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ bhagavā etadavoca
   {224.1} api nu te gahapati kule dānaṃ diyyatīti. Diyyati me
bhante  kule  dānaṃ tañca kho lūkhaṃ kāṇājakaṃ bilaṅgadutiyanti . lūkhaṃ
vāpi gahapati dānaṃ deti paṇītaṃ vā tañca asakkaccaṃ deti apacittiṃ 1-
katvā deti asahatthā deti apaviddhaṃ deti anāgamanadiṭṭhiko deti yattha
yattha tassa tassa dānassa vipāko nibbattati na uḷārāya bhattabhogāya
cittaṃ  namati  na  uḷārāya  vatthabhogāya  cittaṃ namati na uḷārāya
yānabhogāya  cittaṃ  namati  na  uḷāresu pañcasu kāmaguṇesu bhogāya
cittaṃ namati yepissa te honti puttāti vā dārāti vā dāsāti vā
pessāti vā kammakarāti vā tepi na sussusanti na sotaṃ odahanti
na aññā cittaṃ upaṭṭhapenti taṃ kissa hetu evañcetaṃ 2- gahapati hoti
asakkaccakatānaṃ kammānaṃ vipāko
   {224.2} lūkhaṃ vāpi gahapati dānaṃ deti paṇītaṃ vā tañca sakkaccaṃ deti
pacittiṃ katvā deti sahatthā deti anapaviddhaṃ deti āgamanadiṭṭhiko deti
yattha yattha tassa tassa dānassa vipāko nibbattati uḷārāya bhattabhogāya
cittaṃ namati uḷārāya vatthabhogāya cittaṃ namati uḷārāya yānabhogāya cittaṃ
namati uḷāresu pañcasu kāmaguṇesu bhogāya cittaṃ namati yepissa te honti
@Footnote: 1 Ma. acittīkatvā .  2 Ma. evaṃ hetaṃ.
Puttāti vā dārāti vā dāsāti vā pessāti vā kammakarāti vā
tepi  sussusanti  sotaṃ  odahanti  aññā  cittaṃ  upaṭṭhahanti  taṃ
kissa hetu evañcetaṃ gahapati hoti sakkaccakatānaṃ kammānaṃ vipāko.
   {224.3} Bhūtapubbaṃ gahapati velāmo nāma brāhmaṇo ahosi so
evarūpaṃ  dānaṃ  adāsi mahādānaṃ caturāsīti suvaṇṇapāṭisahassāni adāsi
rūpiyapūrāni  caturāsīti  rūpiyapāṭisahassāni adāsi suvaṇṇapūrāni caturāsīti
kaṃsapāṭisahassāni  adāsi  hiraññapūrāni  caturāsīti hatthisahassāni adāsi
sovaṇṇālaṅkārāni   sovaṇṇaddhajāni   hemajālapaṭicchannāni   1-
caturāsīti  rathasahassāni  adāsi  sīhacammaparivārāni byagghacammaparivārāni
dīpicammaparivārāni    paṇḍukambalaparivārāni    sovaṇṇālaṅkārāni
sovaṇṇaddhajāni   hemajālapaṭicchannāni   caturāsīti   dhenusahassāni
adāsi  dukulasaṇṭhanāni  2-  kaṃsūpadhāraṇāni  caturāsīti  kaññāsahassāni
adāsi  āmuttamaṇikuṇḍalāyo  caturāsīti  pallaṅkasahassāni  adāsi
gonakatthatāni  paṭikatthatāni  paṭalikatthatāni  kadalimigapavarapaccattharaṇāni
sauttaracchadāni  ubhatolohitakūpadhānāni  caturāsīti  vatthakoṭisahassāni
adāsi  khomasukhumānaṃ  koseyyasukhumānaṃ  kappāsikasukhumānaṃ  ko  pana
vādo  annassa  pānassa  khajjassa  bhojanassa  lepanassa  seyyassa
najjo maññe visandanti
   {224.4} siyā kho pana te gahapati evamassa añño nūna tena
samayena velāmo brāhmaṇo ahosi so taṃ dānaṃ adāsi mahādānanti
na  kho  panetaṃ gahapati evaṃ daṭṭhabbaṃ ahaṃ tena samayena velāmo
@Footnote: 1 Sī. Yu. hemajālasañchannāni .  2 Ma. dukūlasandhanāni. Yu. dukūlasanthanāni.
Brāhmaṇo  ahosiṃ  ahaṃ  taṃ dānaṃ adāsiṃ mahādānaṃ tasmiṃ kho pana
gahapati  dāne  na  koci  dakkhiṇeyyo ahosi na taṃ koci dakkhiṇaṃ
visodheti  yaṃ  gahapati  velāmo  brāhmaṇo dānaṃ adāsi mahādānaṃ
yo  cekaṃ diṭṭhisampannaṃ bhojeyya idaṃ tato mahapphalataraṃ yo ca sataṃ
diṭṭhisampannānaṃ  bhojeyya  yo  cekaṃ  sakadāgāmiṃ  bhojeyya .pe.
Yo  ca  sataṃ  sakadāgāmīnaṃ bhojeyya yo cekaṃ anāgāmiṃ bhojeyya
yo  ca sataṃ anāgāmīnaṃ bhojeyya yo cekaṃ arahantaṃ bhojeyya yo
ca  sataṃ  arahantānaṃ bhojeyya yo cekaṃ paccekabuddhaṃ bhojeyya yo
ca sataṃ paccekabuddhānaṃ bhojeyya yo ca tathāgataṃ arahantaṃ sammāsambuddhaṃ
bhojeyya  yo  ca buddhappamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ bhojeyya yo ca cātuddisaṃ
saṅghaṃ  uddissa  vihāraṃ  kārāpeyya  yo  ca pasannacitto buddhañca
dhammañca  saṅghañca  saraṇaṃ  gaccheyya yo ca pasannacitto sikkhāpadāni
samādiyeyya  pāṇātipātā  veramaṇī  1-  adinnādānā  veramaṇī
kāmesu  micchācārā  veramaṇī  musāvādā  veramaṇī  surāmeraya-
majjapamādaṭṭhānā  veramaṇī  yo  ca  antamaso gaddūhanamattampi 2-
mettacittaṃ  bhāveyya  idaṃ  tato  mahapphalataraṃ  yañca  gahapati
velāmo  brāhmaṇo  dānaṃ  adāsi  mahādānaṃ  yo  cekaṃ
diṭṭhisampannaṃ  bhojeyya  yo  ca  sataṃ  diṭṭhisampannānaṃ  bhojeyya
yo  cekaṃ  sakadāgāmiṃ bhojeyya yo ca sataṃ sakadāgāmīnaṃ bhojeyya
@Footnote: 1 Ma. veramaṇiṃ. evamuparipi . 2 Sī. gandhūhanamattampi. Ma. gandhohanamattampi.
@evamuparipi.
Yo  cekaṃ  anāgāmiṃ  bhojeyya  yo ca sataṃ anāgāmīnaṃ bhojeyya
yo  cekaṃ  arahantaṃ  bhojeyya  yo  ca sataṃ arahantānaṃ bhojeyya
yo  cekaṃ  paccekabuddhaṃ  bhojeyya  yo  ca  sataṃ  paccekabuddhānaṃ
bhojeyya  yo  ca  tathāgataṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  bhojeyya
yo  ca  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  bhojeyya  yo ca cātuddisaṃ saṅghaṃ
uddissa  vihāraṃ  kārāpeyya  yo  ca  pasannacitto  buddhañca
dhammañca  saṅghañca  saraṇaṃ  gaccheyya yo ca pasannacitto sikkhāpadāni
samādiyeyya  pāṇātipātā  veramaṇī .pe. surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
veramaṇī   yo   ca   antamaso   gaddūhanamattampi  mettacittaṃ
bhāveyya  yo  ca  accharāsaṅghātamattampi  aniccasaññaṃ  bhāveyya
idaṃ tato mahapphalataranti.
          Sīhanādavaggo dutiyo.
            Tassuddānaṃ
    vuttho 1- saupādiseso ca     koṭṭhitena samiddhinā
    gaṇḍasaññā kule sattā 2-   devatā velāmena cāti.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 405-408. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=23&A=8557              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=23&A=8557              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=224&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=183              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=224              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6671              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6671              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com