ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกอาจยคามิตติกะ
[๖๕] อาจยคามิธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอาจคามิธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาจยคามิธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอาจยคามิธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๖๗] อปจยคามิธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอปจยคามิธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
ในปฏิจจวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๖๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเนวาจยคามิ- *นาปจยคามิธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
กุสลัตติกอาจยคามิตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๕๕๐๑-๑๕๕๑๗ หน้าที่ ๖๔๖. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=44&A=15501&Z=15517&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=232              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2939              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [2939-2943] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=2939&items=5              The Pali Tipitaka in Roman :- [2939-2943] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=2939&items=5              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :