ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
       [๓๐๙] หมวดสัญญา ๖
             ๑. รูปสัญญา      	[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดรูปเป็นอารมณ์]
             ๒. สัททสัญญา    	[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดเสียงเป็นอารมณ์]
             ๓. คันธสัญญา     	[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดกลิ่นเป็นอารมณ์]
             ๔. รสสัญญา      	[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดรสเป็นอารมณ์]
             ๕. โผฏฐัพพสัญญา 	[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์]
             ๖. ธัมมสัญญา     	[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดธรรมเป็นอารมณ์]

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ บรรทัดที่ ๕๘๓๓-๕๘๓๙ หน้าที่ ๒๓๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=11&A=5833&Z=5839&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=309&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=309&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=11&item=309&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=11&item=309&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=309              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_11

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com