ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 11 : PALI ROMAN Saṃ.A. (sārattha.1)

Page 105.

             2. Anāthapiṇḍikavagga
            1. Candimasasuttavaṇṇanā
   [92] Dutiyavaggassa paṭhame kacchevāti kacche viya 1-. Kacchoti 2-
pabbatakacchopi nadīkacchopi. Ekodinipakāti ekaggacittena 3- ceva paññānepakena ca
samannāgatā. Satāti satimanto. Idaṃ vuttaṃ hoti:- ye jhānāni labhitvā ekodī
nipakā satā viharanti, te amakase pabbatakacche vā nadīkacche vā migā 4- viya
sotthiṃ gamissantīti. Pāranti nibbānaṃ. Ambujoti maccho. Raṇañjahāti kilesaṃ
jahā. Ye 5- jhānāni labhitvā appamattā kilese jahanti, te suttamayajālaṃ 6-
bhinditvā maccho 7- viya nibbānaṃ gamissantīti vuttaṃ hoti. Paṭhamaṃ.
             2. Veṇḍusuttavaṇṇanā
    [93] Dutiye veṇḍūti tassa devaputtassa nāmaṃ. Payirupāsiyāti
payirupāsitvā. Anusikkhareti sikkhanti. Satthipadeti 8- anusiṭṭhipade. 9- Kāle te
appamajjantāti kāle 10- appamādaṃ karontā. Dutiyaṃ.
            3. Dīghalaṭṭhisuttavaṇṇanā
    [94] Tatiye dīghalaṭṭhīti devaloke sabbe samappamāṇāti vuttikāva 11-
honti, manussaloke panassa dīghattabhāvatāya evaṃnāmaṃ ahosi. So puññāni
katvā devaloke nibbattopi tatheva paññāyi. Tatiyaṃ.
             4. Nandanasuttavaṇṇanā
    [95] Catutthe gotamāti bhagavantaṃ gottena ālapati. Anāvaṭṭanti 12-
tathāgatassa 13- sabbaññutañāṇaṃ pesentassa rukkho vā pabbato vā āvarituṃ
samattho nāma natthi. Tenāha "anāvaṭṭan"ti. 12- Iti tathāgataṃ thometvā devaloke
@Footnote: 1 Ma. kuñjevāti kuñje viya 2 cha.Ma., i. kaccheti pabbatakacchepi nadīkacchepi,
@Sī.kaccho hi pabbatakacchopi nadīkacchopi 3 cha.Ma., i. ekaggacittā
@4 cha.Ma., i. magā 5 cha.Ma., i. yepi 6 cha.Ma., i. suttajālaṃ 7 cha.Ma., i. macchā
@8 siṭṭhipadeti, Sī., i. satthipadeti 9 Sī., i, anusatthipade
@10 cha.Ma., i. kāle te 11 cha.Ma., i. samappamāṇā tigāvutikāva
@12-12 cha.Ma., i. anāvaṭanti   13 cha.Ma. tathāgatassahiThe Pali Atthakatha in Roman Character Volume 11 Page 105. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=11&page=105&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=11&A=2750&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=11&A=2750&pagebreak=1#p105


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com