ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 24 : PALI ROMAN Dha.A.7 mala-nāgavagga

Page 86.

   Desanāvasāne paṭācārā sotāpattiphale patiṭṭhahi, aññepi
bahū sotāpattiphalādīni pāpuṇiṃsūti.
           Paṭācārāvatthu.
          Maggavaggavaṇṇanāniṭṭhitā.
           Vīsatimo vaggo.
            --------The Pali Atthakatha in Roman Character Volume 24 Page 86. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=24&page=86&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=24&A=1715&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=24&A=1715&pagebreak=1#p86


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com