ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 26 : PALI ROMAN U.A. (paramatthadī.)

Page 284.

    #[12]  Avacāhaṃ jotipālo     kassapaṃ sugataṃ tadā
        kuto nu bodhi muṇḍassa    bodhi paramadullabhā.
        Tena kammavipākena     acariṃ 1- dukkaraṃ bahuṃ
        chabbassānuruvelāyaṃ     tato bodhiṃ apāpuṇiṃ.
        Nāhaṃ etena maggena    pāpuṇiṃ bodhimuttamaṃ
        kummaggena gavesissaṃ     pubbakammena vārito.
        Puññapāpaparikkhīṇo      sabbasantāpavajjito
        asoko anupāyāso     nibbāyissamanāsavo.
        Evaṃ jino viyākāsi     bhikkhusaṃghassa aggato
        sabbābhiññābalappatto    anotattamahāsare"ti.
            Aṭṭhamasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
              -----------
            9. Upasenasuttavaṇṇanā
  [39] Navame upasenassāti ettha upasenoti tassa therassa nāmaṃ,
vaṅgantabrāhmaṇassa pana puttattā "vaṅgantaputto"ti ca naṃ voharanti.
  Ayaṃ hi thero āyasmato sāriputtassa kaniṭṭhabhātā, sāsane pabbajitvā
appaññatte sikkhāpade upasampadāya dvivasso upajjhāyo hutvā ekaṃ bhikkhuṃ
upasampādetvā tena saddhiṃ bhagavato upaṭṭhānaṃ gato, tassa bhikkhuno bhagavatā
tassa saddhivihārikabhāvaṃ pucchitvā khandhake āgatanayena "atilahuṃ kho tvaṃ
@Footnote: Sī.,ka. akariṃThe Pali Atthakatha in Roman Character Volume 26 Page 284. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=26&page=284&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=26&A=6352&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=26&A=6352&pagebreak=1#p284


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com