ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 32 : PALI ROMAN Thera.A.1 (paramatthadī.1)

Page 288.

      Kusalākusalaṃ esaṃ       agamaṃ buddhasantikaṃ.
      Mettacitto kāruṇiko     atthadassī mahāmuni
      assāsayanto satte so    dhammaṃ deseti cakkhumā.
      Sakaṃ cittaṃ pasādetvā     sire katvāna añjaliṃ
      satthāraṃ abhivādetvā     pakkāmiṃ pācināmukho.
      Sattarase kappasate      rājā āsi mahīpati
      amittatāpano nāma      cakkavattī mahabbalo.
      Kilesā jhāpitā mayhaṃ .pe.  kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
   Arahattaṃ pana patvā aññaṃ byākaronto:-
   [87] "khandhā diṭṭhā yathābhūtaṃ     bhavā sabbe padālitā
      vikkhīṇo jātisaṃsāro     natthi dāni punabbhavo"ti
gāthaṃ abhāsi.
   Tattha khandhāti pañcupādānakkhandhā, te hi vipassanūpagabhāvalakkhaṇato 1-
sāmaññalakkhaṇato ca ñātapariññādīhi parijānanavasena vipassitabbā. Diṭṭhā
yathābhūtanti vipassanāpaññāsahitāya maggapaññāya "idaṃ dukkhan"tiādinā aviparītato
diṭṭhā. Bhavā sabbe padālitāti kāmabhavādayo sabbe kammabhavā upapattibhavā
ca maggañāṇasatthena bhinnā viddhaṃsitā. Kilesapadālaneneva hi 2- kammopapattibhavā
padālitā nāma honti. Tenāha "vikkhīṇo jātisaṃsāro, natthi dāni punabbhavo"ti.
Tassattho heṭṭhā vuttoyeva.
          Paviṭṭhattheragāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
@Footnote: 1 cha.Ma. vipassanupalakkhaṇato   2 Sī. kilesānaṃ padālaneneva hi maggapaññāyaThe Pali Atthakatha in Roman Character Volume 32 Page 288. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=32&page=288&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=32&A=6416&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=32&A=6416&pagebreak=1#p288


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com