ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
       [๒๙๕] พระอนาคามี ๕
             ๑. อันตราปรินิพพายี     	[พระอนาคามีผู้ที่จะปรินิพพานในระหว่าง
                          	อายุยังไม่ทันถึงกึ่ง]
             ๒. อุปหัจจปรินิพพายี    	[พระอนาคามีผู้ที่จะปรินิพพานต่อเมื่ออายุ
                          	พ้นกึ่งแล้ว จวนถึงที่สุด]
             ๓. อสังขารปรินิพพายี    	[พระอนาคามีผู้ที่จะปรินิพพานด้วย ไม่ต้อง
                          	ใช้ความเพียรนัก]
             ๔. สสังขารปรินิพพายี    	[พระอนาคามีผู้ที่จะปรินิพพานด้วย ต้องใช้
                          	ความเพียร]
             ๕. อุทธโสโต อกนิฏฐคามี  	[พระอนาคามีผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่
                          	ชั้นอกนิฏฐภพ] ฯ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ บรรทัดที่ ๕๖๐๕-๕๖๑๕ หน้าที่ ๒๓๐. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=11&A=5605&Z=5615&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=295&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=295&items=1&pagebreak=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=11&item=295&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=11&item=295&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=295              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_11

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com