ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
       [๑] ปัจจัย ๒๔
             ๑. เหตุปัจจัย
             ๒. อารัมมณปัจจัย
             ๓. อธิปติปัจจัย
             ๔. อนันตรปัจจัย
             ๕. สมนันตรปัจจัย
             ๖. สหชาตปัจจัย
             ๗. อัญญมัญญปัจจัย
             ๘. นิสสยปัจจัย
             ๙. อุปนิสสยปัจจัย
             ๑๐. ปุเรชาตปัจจัย
             ๑๑. ปัจฉาชาตปัจจัย
             ๑๒. อาเสวนปัจจัย
             ๑๓. กัมมปัจจัย
             ๑๔. วิปากปัจจัย
             ๑๕. อาหารปัจจัย
             ๑๖. อินทริยปัจจัย
             ๑๗. ฌานปัจจัย
             ๑๘. มัคคปัจจัย
             ๑๙. สัมปยุตตปัจจัย
             ๒๐. วิปปยุตตปัจจัย
             ๒๑. อัตถิปัจจัย
             ๒๒. นัตถิปัจจัย
             ๒๓. วิคตปัจจัย
             ๒๔. อวิคตปัจจัย
ปัจจยวิภังควาร

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ บรรทัดที่ ๖-๓๑ หน้าที่ ๑-๒. https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=40&A=6&Z=31&pagebreak=0 https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1&items=1&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=40&item=1&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=40&item=1&items=1&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]