ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกอุปาทินนทุกะ
[๗๒๐] อุปาทินนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอุปาทินนธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๗๒๒] อนุปาทินนธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนุปาทินนธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอนุปาทินนธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนุปาทินนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๒๔] อนุปาทินนธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม ที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๒๕] อนุปาทินนธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม ที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรมที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๗๒๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอนันตรปัจจัย มี " ๖ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๑
กุสลัตติกอุปาทินนทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๔๐๔๘-๑๔๐๘๗ หน้าที่ ๕๘๕-๕๘๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=14048&Z=14087&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=720&items=7              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=720&items=7&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=44.2&item=720&items=7              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.2&item=720&items=7              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.2&i=720              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com