ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นปริตตัตติกนเหตุทุกปริตตัตติกเหตุทุกะ
[๖๗๓] เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๑
นปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
ปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกะ
[๖๗๕] เหตุธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ปริตตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓
นหีนัตติกนเหตุทุกหีนัตติกเหตุทุกะ
[๖๗๗] เหตุธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย [๖๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกมิจฉัตตัตติกเหตุทุกะ
[๖๗๙] เหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตต- *นิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกมัคคารัมมณัตติกเหตุทุกะ
[๖๘๑] เหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอุปปันนัตติกนเหตุทุกอุปปันนัตติกเหตุทุกะ
[๖๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย [๖๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอตีตัตติกนเหตุทุกอตีตัตติกนเหตุทุกะ
[๖๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปัจจุป- *ปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันน- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย [๖๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกอตีตารัมมณัตติกเหตุทุกะ
[๖๘๗] เหตุธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อตีตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๗
นอัชฌัตตัตติกนเหตุทุกอัชฌัตตัตติกเหตุทุกะ
[๖๘๙] เหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกะ
[๖๙๑] เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัต ตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๐๐๑๓-๑๐๐๖๑ หน้าที่ ๔๐๓-๔๐๕. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=10013&Z=10061&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=673&items=20              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=673&items=20&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=45.3&item=673&items=20              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=673&items=20              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=673              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com