ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ
                      ๖ สาลุกชาตกํ
   [๔๕๗]    มา สาลุกสฺส ปิหยิ     อาตุรนฺนานิ ภุญฺชติ
            อปฺโปสฺสุกฺโก ภุสํ ขาท   เอตํ ทีฆายุลกฺขณํ ฯ
   [๔๕๘]    อิทานิ โส อิธาคนฺตฺวา   อติถิ ๒- ยุตฺตเสวโก
            อถ ทกฺขสิ สาลุกํ       สยนฺตํ มูสลุตฺตรํ ฯ
@เชิงอรรถ: สี. ยุ. ยาว ยาว นิฆํสาม ฯ  ม. อติถี ฯ
   [๔๕๙]    วิกนฺตํ สูกรํ ทิสฺวา      สยนฺตํ มูสลุตฺตรํ
            ชรคฺควา อจินฺเตสุ      วรมฺหากํ ภุสามิวาติ ฯ
                      สาลุกชาตกํ ฉฏฺ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๑๘-๑๑๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=27&item=457&items=3              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=27&item=457&items=3&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=27&item=457&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=27&item=457&items=3              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=457              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=38&A=3771              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=38&A=3771              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :