ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.
   [474] Katame dasa dhamma abhinneyya . dasa nijjinnavatthuni 1-
sammaditthissa  micchaditthi  nijjinna  hoti ye ca micchaditthipaccaya
aneke  papaka  akusala  dhamma sambhavanti tepassa 2- nijjinna
honti  sammaditthipaccaya  ca  aneke kusala dhamma bhavanaparipurim
gacchanti.
   {474.1}  Sammasankappassa micchasankappo nijjinno hoti ye
ca  micchasankappapaccaya  aneke  papaka akusala dhamma sambhavanti
tepassa  nijjinna  honti  sammasankappapaccaya  ca aneke kusala
dhamma bhavanaparipurim gacchanti.
   {474.2}  Sammavacassa  micchavaca nijjinna hoti ye ca
micchavacapaccaya  aneke  papaka  akusala  dhamma  sambhavanti
tepassa  nijjinna  honti  sammavacapaccaya  ca  aneke kusala
dhamma  bhavanaparipurim  gacchanti  .  sammakammantassa micchakammanto
@Footnote: 1 Ma. Yu. nijjaravatthuni. 2 Ma. Yu. te cassa. evamupari.
Nijjinno hoti ye ca micchakammantapaccaya aneke papaka akusala
dhamma  sambhavanti  tepassa  nijjinna  honti  sammakammantapaccaya
ca aneke kusala dhamma bhavanaparipurim gacchanti.
   {474.3} Sammaajivassa micchaajivo nijjinno hoti ye ca
micchaajivapaccaya  aneke  papaka  akusala  dhamma  sambhavanti
tepassa  nijjinna  honti  sammaajivapaccaya  ca  aneke kusala
dhamma bhavanaparipurim gacchanti.
   {474.4}  Sammavayamassa micchavayamo nijjinno hoti ye
ca  micchavayamapaccaya  aneke  papaka akusala dhamma sambhavanti
tepassa  nijjinna  honti  sammavayamapaccaya  ca aneke kusala
dhamma bhavanaparipurim gacchanti.
   {474.5}  Sammasatissa  micchasati  nijjinna  hoti  ye ca
micchasatipaccaya  aneke  papaka akusala dhamma sambhavanti tepassa
nijjinna  honti  sammasatipaccaya  ca  aneke  kusala  dhamma
bhavanaparipurim gacchanti.
   {474.6}  Sammasamadhissa  micchasamadhi  nijjinno  hoti ye
ca  micchasamadhipaccaya  aneke  papaka  akusala dhamma sambhavanti
tepassa  nijjinna  honti  sammasamadhipaccaya  ca  aneke kusala
dhamma bhavanaparipurim gacchanti.
   {474.7} Sammananassa micchananam nijjinnam hoti ye ca micchanana-
paccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti tepassa nijjinna honti
sammananapaccaya ca aneke kusala dhamma bhavanaparipurim gacchanti.
Sammavimuttassa micchavimutti nijjinna hoti ye ca micchavimuttipaccaya
aneke  papaka  akusala  dhamma  sambhavanti  tepassa  nijjinna
honti  sammavimuttipaccaya  ca aneke kusala dhamma bhavanaparipurim
gacchanti. Ime dasa dhamma abhinneyya.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 340-342. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=11&item=474&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=11&item=474&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=11&item=474&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=474&items=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=474              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]