ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
   [710] Cuddasa kho panimānanda pāṭipuggalikā dakkhiṇā [1]-.
@Footnote: 1 Ma. etthantare katamā cuddasāti dissanti.
Tathāgate  arahante  sammāsambuddhe  dānaṃ  deti  ayaṃ  paṭhamā
pāṭipuggalikā dakkhiṇā . paccekasambuddhe 1- dānaṃ deti ayaṃ dutiyā
pāṭipuggalikā  dakkhiṇā  .  tathāgatasāvake  arahante  dānaṃ  deti
ayaṃ  tatiyā  pāṭipuggalikā  dakkhiṇā  .  arahattaphalasacchikiriyāya
paṭipanne  dānaṃ  deti  ayaṃ  catutthā  pāṭipuggalikā  dakkhiṇā .
Anāgāmissa  dānaṃ  deti  ayaṃ  pañcamī  pāṭipuggalikā  dakkhiṇā .
Anāgāmiphalasacchikiriyāya   paṭipanne  dānaṃ  deti  ayaṃ  chaṭṭhā
pāṭipuggalikā  dakkhiṇā  .  sakadāgāmissa  dānaṃ  deti ayaṃ sattamī
pāṭipuggalikā   dakkhiṇā  .  sakadāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanne
dānaṃ  deti  ayaṃ  aṭṭhamī  pāṭipuggalikā  dakkhiṇā  . sotāpanne
dānaṃ deti ayaṃ navamī pāṭipuggalikā dakkhiṇā. Sotāpattiphalasacchikiriyāya
paṭipanne   dānaṃ   deti   ayaṃ   dasamī   pāṭipuggalikā
dakkhiṇā  . bāhirake kāmesu vītarāge dānaṃ deti ayaṃ ekādasamī
pāṭipuggalikā  dakkhiṇā  .  puthujjanasīlavante  dānaṃ  deti  ayaṃ
dvādasamī  pāṭipuggalikā  dakkhiṇā . puthujjanadussīle dānaṃ deti ayaṃ
terasamī  pāṭipuggalikā  dakkhiṇā  .  tiracchānagate dānaṃ deti ayaṃ
cuddasamī pāṭipuggalikā dakkhiṇāti.
   [711] Tatrānanda tiracchānagate dānaṃ datvā sataguṇā dakkhiṇā
pāṭikaṅkhitabbā  .  puthujjanadussīle  dānaṃ datvā sahassaguṇā dakkhiṇā
pāṭikaṅkhitabbā  .  puthujjanasīlavante  dānaṃ  datvā  satasahassaguṇā
@Footnote: 1 Yu. paccekabuddhe.
Dakkhiṇā  pāṭikaṅkhitabbā . bāhirake kāmesu vītarāge dānaṃ datvā
koṭisatasahassaguṇā  dakkhiṇā  pāṭikaṅkhitabbā . sotāpattiphalasacchikiriyāya
paṭipanne   dānaṃ  datvā  asaṅkheyyā  appameyyā  dakkhiṇā
pāṭikaṅkhitabbā  .  ko  pana  vādo sotāpanne ko pana vādo
sakadāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanne  ko  pana  vādo  sakadāgāmissa
ko  pana  vādo  anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanne ko pana vādo
anāgāmissa  ko  pana  vādo  arahattaphalasacchikiriyāya paṭipanne ko
pana vādo tathāgatasāvake arahante ko pana vādo paccekasambuddhe
ko pana vādo tathāgate arahante sammāsambuddhe.
   [712]  Satta  kho  panimānanda saṅghagatā dakkhiṇā . [1]-
buddhappamukhe ubhatosaṅghe dānaṃ deti ayaṃ paṭhamā saṅghagatā dakkhiṇā.
Tathāgate  parinibbute  ubhatosaṅghe dānaṃ deti ayaṃ dutiyā saṅghagatā
dakkhiṇā . bhikkhusaṅghe dānaṃ deti ayaṃ tatiyā saṅghagatā dakkhiṇā .
Bhikkhunīsaṅghe  dānaṃ  deti  ayaṃ  catutthā  saṅghagatā  dakkhiṇā .
Ettake  me  bhikkhū  ca  bhikkhuniyo ca saṅghato uddissathāti dānaṃ
deti  ayaṃ  pañcamī  saṅghagatā  dakkhiṇā  .  ettake  me bhikkhū
saṅghato  uddissathāti  dānaṃ deti ayaṃ chaṭṭhā saṅghagatā dakkhiṇā .
Ettikā  2-  me bhikkhuniyo saṅghato uddissathāti dānaṃ deti ayaṃ
sattamī saṅghagatā dakkhiṇā.
   [713]  Bhavissanti  kho  panānanda  anāgatamaddhānaṃ gotrabhuno
@Footnote: 1 Ma. etthantare katamā satta . 2 Po. Ma. Yu. ettakā.
Kāsāvakaṇṭhā  dussīlā  pāpadhammā  tesu  dussīlesu  saṅghaṃ uddissa
dānaṃ  dassanti  tadāpahaṃ  ānanda  saṅghagataṃ  dakkhiṇaṃ  asaṅkheyyaṃ
appameyyaṃ  vadāmi  na  tvevāhaṃ  ānanda  kenaci  pariyāyena
saṅghagatāya dakkhiṇāya pāṭipuggalikadānaṃ mahapphalataraṃ vadāmi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 458-461. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=14&item=710&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=14&item=710&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=14&item=710&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=710&items=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=710              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com