ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [248]  Sāvatthī . atha kho aññataro bhikkhu .pe. ekamantaṃ
nisinno  kho  so  bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca atthi nu kho bhante
kiñci  rūpaṃ  yaṃ  rūpaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ avipariṇāmadhammaṃ sassatisamaṃ
tatheva  ṭhassati . atthi nu kho bhante kāci vedanā yā vedanā
niccā  dhuvā  sassatā  avipariṇāmadhammā sassatisamaṃ tatheva ṭhassati .
Atthi  nu  kho  bhante  kāci  saññā  yā  saññā .pe. atthi
nu  kho bhante keci saṅkhārā ye saṅkhārā niccā dhuvā sassatā
avipariṇāmadhammā  sassatisamaṃ  tatheva ṭhassanti . atthi nu kho bhante
kiñci  viññāṇaṃ  yaṃ  viññāṇaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammaṃ
sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassatīti  . natthi kho bhikkhu kiñci rūpaṃ yaṃ rūpaṃ
niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammaṃ  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassati .
Natthi kho bhikkhu kāci vedanā . kāci saññā . keci saṅkhārā.
Kiñci  viññāṇaṃ  yaṃ  viññāṇaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammaṃ
sassatisamaṃ tatheva ṭhassati 1-.
   [249]  Atha  kho bhagavā parittaṃ gomayapiṇḍaṃ pāṇinā gahetvā
taṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  ettakopi kho bhikkhu attabhāvapaṭilābho natthi
nicco  dhuvo  sassato  avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ tatheva ṭhassati .
Ettako  cepi  bhikkhu  attabhāvapaṭilābho  abhavissa  nicco  dhuvo
sassato  avipariṇāmadhammo  na  yidaṃ  brahmacariyavāso  paññāyetha
sammādukkhakkhayāya   .  yasmā  ca  kho  bhikkhu  ettakopi
@Footnote: 1 Ma. Yu. ṭhassatīti.
Attabhāvapaṭilābho  natthi  nicco  dhuvo  sassato  avipariṇāmadhammo
tasmā brahmacariyavāso paññāyati sammādukkhakkhayāya.
   [250] Bhūtapubbāhaṃ bhikkhu rājā ahosiṃ khattiyo muddhāvasitto.
Tassa  mayhaṃ  bhikkhu  rañño  sato  khattiyassa  muddhāvasittassa
caturāsīti  nagarasahassāni  ahesuṃ  kusāvatirājadhānippamukhāni  1- .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhu  rañño sato khattiyassa muddhāvasittassa caturāsīti
pāsādasahassāni  ahesuṃ  dhammapāsādappamukhāni  .  tassa mayhaṃ bhikkhu
rañño  sato  khattiyassa  muddhāvasittassa  caturāsīti kūṭāgārasahassāni
ahesuṃ  mahābyūhakūṭāgārappamukhāni  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhu  rañño
sato  khattiyassa  muddhāvasittassa  caturāsīti  pallaṅkasahassāni  ahesuṃ
dantamayāni  sāramayāni  sovaṇṇamayāni  rūpiyamayāni  gonakatthatāni
paṭikatthatāni    paṭalikatthatāni   kadalimigapavarapaccattharaṇāni   2-
sauttaracchadāni  ubhatolohitakūpadhānāni  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhu
rañño  sato  khattiyassa  muddhāvasittassa  caturāsīti  nāgasahassāni
ahesuṃ   sovaṇṇālaṅkārāni   sovaṇṇadhajāni   hemajālapaṭicchannāni
uposathanāgarājappamukhāni.
   {250.1} Tassa mayhaṃ bhikkhu rañño sato khattiyassa muddhāvasittassa
caturāsīti  assasahassāni  ahesuṃ  sovaṇṇālaṅkārāni  sovaṇṇadhajāni
hemajālapaṭicchannāni  valāhakaassarājappamukhāni  .  tassa  mayhaṃ bhikkhu
rañño  sato  khattiyassa muddhāvasittassa caturāsīti rathasahassāni ahesuṃ
sovaṇṇālaṅkārāni     sovaṇṇadhajāni     hemajālapaṭicchannāni
@Footnote: 1 Yu. kusāvatināma . 2 Po. kadalipittapaccattharaṇāni.
Paṭicchannāni  vejayantarathappamukhāni  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhu  rañño
sato  khattiyassa  muddhāvasittassa  caturāsīti  maṇisahassāni  ahesuṃ
maṇiratanappamukhāni  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhu  rañño  sato  khattiyassa
muddhāvasittassa caturāsīti itthīsahassāni ahesuṃ bhaddādevippamukhāni 1-.
Tassa  mayhaṃ  bhikkhu  .pe.  caturāsīti  khattiyasahassāni  ahesuṃ
anuyantāni  pariṇāyakaratanappamukhāni  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhu  .pe.
Caturāsīti  dhenusahassāni  ahesuṃ  dukulasandanāni  kaṃsūpadharaṇāni 2- .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhu  .pe.  caturāsīti  vatthakoṭisahassāni  ahesuṃ
khomasukhumāni  koseyyasukhumāni  kambalasukhumāni  kappāsikasukhumāni .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhu  .pe. caturāsīti thālipākasahassāni ahesuṃ sāyaṃ
pātaṃ bhattābhihāro abhihariyittha.
   [251] Tesaṃ kho pana bhikkhu caturāsītiyā nagarasahassānaṃ ekaññeva
taṃ nagaraṃ hoti yamahaṃ tena samayena ajjhāvasāmi kusāvatī rājadhānī.
Tesaṃ  kho  pana  bhikkhu  caturāsītiyā  pāsādasahassānaṃ eko yeva
so  pāsādo  hoti  yamahaṃ  tena  samayena  ajjhāvasāmi  dhammo
pāsādo  .  tesaṃ  kho  pana bhikkhu caturāsītiyā kūṭāgārasahassānaṃ
ekaññeva  taṃ  kūṭāgāraṃ  hoti  yamahaṃ  tena samayena ajjhāvasāmi
mahābyūhaṃ  kūṭāgāraṃ  .  tesaṃ  kho  pana  bhikkhu  caturāsītiyā
pallaṅkasahassānaṃ  eko  yeva  so  pallaṅko  hoti  yamahaṃ
tena  samayena  paribhuñjāmi  dantamayo  vā  sāramayo  vā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. subhaddā- . 2 Po. kaṃsucanāraṇāni. Yu. kaṃsu ....
Suvaṇṇamayo  vā rūpiyamayo vā . tesaṃ kho pana bhikkhu caturāsītiyā
nāgasahassānaṃ  eko  yeva  so nāgo hoti yamahaṃ tena samayena
abhirūhāmi uposatho nāgarājā.
   {251.1} Tesaṃ kho pana bhikkhu caturāsītiyā assasahassānaṃ eko
yeva so asso hoti yamahaṃ tena samayena abhirūhāmi balāho 1- assarājā.
Tesaṃ kho pana bhikkhu caturāsītiyā rathasahassānaṃ eko yeva so ratho hoti
yamahaṃ tena samayena abhirūhāmi vejayanto ratho . tesaṃ kho pana bhikkhu
caturāsītiyā itthīsahassānaṃ ekā yeva sā itthī hoti yā maṃ tena
samayena  paccupaṭṭhāti  khattiyā  vā  velāmikā vā . tesaṃ kho
pana  bhikkhu  caturāsītiyā  vatthakoṭisahassānaṃ  ekaññeva  taṃ vatthayugaṃ
hoti  yamahaṃ  tena  samayena  paridahāmi khomasukhumaṃ vā koseyyasukhumaṃ
vā  kambalasukhumaṃ  vā  kappāsikasukhumaṃ  vā . tesaṃ kho pana bhikkhu
caturāsītiyā  thālipākasahassānaṃ  eko  yeva  so  thālipāko
hoti  yato  nāḷikodanaparamaṃ  bhuñjāmi tadupiyaṃ ca sūpabyañjanaṃ 2- .
Iti  kho  bhikkhu  sabbe  te  saṅkhārā atītā niruddhā vipariṇatā
evaṃ aniccā kho bhikkhu saṅkhārā evaṃ addhuvā kho bhikkhu saṅkhārā
evaṃ anassāsikā kho bhikkhu sabbe 3- saṅkhārā . yāvañcidaṃ bhikkhu
alameva sabbasaṅkhāresu 4- nibbindituṃ alaṃ virajjituṃ alaṃ vimuccitunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 175-178. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=17&item=248&items=4&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=17&item=248&items=4              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=17&item=248&items=4&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=248&items=4&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=248              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com