ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
        Suttantapiṭake aṅguttaranikāyassa
            dukanipāto
             -----
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
           Paṭhamapaṇṇāsako
   [247] 1 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā
etadavoca  dvemāni  bhikkhave  vajjāni katamāni dve diṭṭhadhammikañca
vajjaṃ samparāyikañca vajjaṃ.
   {247.1} Katamañca bhikkhave diṭṭhadhammikaṃ vajjaṃ idha bhikkhave ekacco
passati coraṃ āgucāriṃ rājāno gahetvā vividhā kammakaraṇā 1- karonte
kasāhipi  tāḷente  vettehipi tāḷente aḍḍhadaṇḍakehipi tāḷente
hatthaṃpi  chindante  pādaṃpi  chindante  hatthapādaṃpi  chindante  kaṇṇaṃpi
chindante  nāsaṃpi  chindante  kaṇṇanāsaṃpi  chindante  bilaṅgathālikaṃpi
karonte  saṅkhamuṇḍikaṃpi  karonte  rāhumukhaṃpi  karonte  jotimālikaṃpi
karonte   hatthappajjotikaṃpi  karonte  erakavaṭṭikaṃpi  karonte
cīrakavāsikaṃpi  karonte  eṇeyyakaṃpi  karonte  baḷisamaṃsikaṃpi karonte
kahāpaṇakaṃpi 2- karonte khārāpaṭicchakaṃpi 3- karonte palighaparivattakaṃpi 4-
karonte palālapīṭhakaṃpi karonte tattenapi telena osiñcante sunakhehipi
khādāpente jīvantaṃpi sūle uttāsente asināpi sīsaṃ chindante tassa
@Footnote: 1 Ma. kammakāraṇā. Po. vividhāni kammakaraṇāni. 2 Ma. kahāpaṇikampi. 3 Ma. Yu.
@khārāpaṭicchikampi. 4 Ma. Yu. palighaparivattikampi.
Evaṃ  hoti yathārūpānaṃ kho pāpakānaṃ kammānaṃ hetu coraṃ āgucāriṃ
rājāno gahetvā vividhā kammakaraṇā karonti kasāhipi tāḷenti .pe.
Asināpi  sīsaṃ chindanti ahañceva kho pana evarūpaṃ pāpakammaṃ kareyyaṃ
maṃpī rājāno gahetvā evarūpā vividhā kammakaraṇā kareyyuṃ kasāhipi
tāḷeyyuṃ .pe. asināpi sīsaṃ chindeyyunti so diṭṭhadhammikassa vajjassa
bhīto  na  paresaṃ  pābhataṃ  palumpanto  carati idaṃ vuccati bhikkhave
diṭṭhadhammikaṃ vajjaṃ.
   {247.2}  Katamañca  bhikkhave  samparāyikaṃ  vajjaṃ idha bhikkhave
ekacco  iti  paṭisañcikkhati  kāyaduccaritassa  kho  pāpako vipāko
abhisamparāyaṃ  vacīduccaritassa  kho  pāpako  vipāko  abhisamparāyaṃ
manoduccaritassa  kho pāpako vipāko abhisamparāyaṃ ahañceva kho pana
kāyena  duccaritaṃ  careyyaṃ vācāya duccaritaṃ careyyaṃ manasā duccaritaṃ
careyyaṃ  kiñca  taṃ  yenāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyyanti  so  samparāyikassa vajjassa
bhīto  kāyaduccaritaṃ  pahāya  kāyasucaritaṃ  bhāveti  vacīduccaritaṃ pahāya
vacīsucaritaṃ  bhāveti  manoduccaritaṃ  pahāya  manosucaritaṃ  bhāveti suddhaṃ
attānaṃ  pariharati  idaṃ  vuccati bhikkhave samparāyikaṃ vajjaṃ . imāni
kho  bhikkhave dve vajjāni . tasmā tiha bhikkhave evaṃ sikkhitabbaṃ
diṭṭhadhammikassa  vajjassa  bhāyissāma  samparāyikassa vajjassa bhāyissāma
vajjabhīruno  bhavissāma  vajjabhayadassāvinoti  evaṃ  hi  vo  bhikkhave
sikkhitabbaṃ  vajjabhīruno  bhikkhave  vajjabhayadassāvino etaṃ pāṭikaṅkhaṃ yaṃ
Parimuccissati sabbavajjehīti.
   [248]  2 Dvemāni bhikkhave padhānāni durabhisambhavāni lokasmiṃ
katamāni  dve  yañca gihīnaṃ agāraṃ ajjhāvasataṃ cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānuppādanatthaṃ  padhānaṃ  yañca  agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajitānaṃ  sabbūpadhipaṭinissaggatthaṃ  padhānaṃ  imāni  kho
bhikkhave  dve  padhānāni  durabhisambhavāni  lokasmiṃ etadaggaṃ bhikkhave
imesaṃ  dvinnaṃ  padhānānaṃ  yadidaṃ  sabbūpadhipaṭinissaggatthaṃ  padhānaṃ .
Tasmā  tiha  bhikkhava  evaṃ  sikkhitabbaṃ  sabbūpadhipaṭinissaggatthaṃ  padhānaṃ
padahissāmāti evaṃ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [249] 3 Dveme bhikkhave dhammā tapanīyā katame dve idha
bhikkhave  ekaccassa  kāyaduccaritaṃ  kataṃ hoti akataṃ hoti kāyasucaritaṃ
vacīduccaritaṃ  kataṃ  hoti akataṃ hoti vacīsucaritaṃ manoduccaritaṃ kataṃ hoti
akataṃ  hoti  manosucaritaṃ  so kāyaduccaritaṃ me katanti tappati akataṃ
me  kāyasucaritanti  tappati  vacīduccaritaṃ  me  katanti  tappati akataṃ
me  vacīsucaritanti  tappati  manoduccaritaṃ  me  katanti  tappati akataṃ
me manosucaritanti tappati ime kho bhikkhave dve dhammā tapanīyāti.
   [250]  4 Dveme bhikkhave dhammā atapanīyā katame dve idha
bhikkhave  ekaccassa  kāyasucaritaṃ  kataṃ hoti akataṃ hoti kāyaduccaritaṃ
vacīsucaritaṃ  kataṃ  hoti  akataṃ hoti vacīduccaritaṃ manosucaritaṃ kataṃ hoti
akataṃ  hoti  manoduccaritaṃ  so  kāyasucaritaṃ  me katanti na tappati
Akataṃ  me  kāyaduccaritanti  na  tappati  vacīsucaritaṃ  me katanti na
tappati  akataṃ  me  vacīduccaritanti  na  tappati  manosucaritaṃ  me
katanti  na  tappati  akataṃ  me  manoduccaritanti  na  tappati ime
kho bhikkhave dve dhammā atapanīyāti.
   [251]  5  Dvinnāhaṃ  bhikkhave  dhammānaṃ  upaññāsiṃ  yā ca
asantuṭṭhitā kusalesu dhammesu yā ca appaṭivāṇitā padhānasmiṃ. Appaṭivāṇaṃ
sudāhaṃ  bhikkhave  padahāmi  kāmaṃ  taco [1]- nahāru ca aṭṭhi ca
avasissatu  sarīre upasussatu maṃsalohitaṃ yantaṃ purisatthāmena purisaviriyena
purisaparakkamena   pattabbaṃ   na   taṃ   apāpuṇitvā   viriyassa
saṇṭhānaṃ bhavissatīti tassa mayhaṃ bhikkhave appamādādhigatā bodhi appamādādhigato
anuttaro yogakkhemo.
   {251.1} Tumhe cepi bhikkhave appaṭivāṇaṃ padaheyyātha kāmaṃ taco [2]-
nahāru ca aṭṭhi ca avasissatu sarīre upasussatu maṃsalohitaṃ yantaṃ purisatthāmena
purisaviriyena purisaparakkamena pattabbaṃ na taṃ apāpuṇitvā viriyassa saṇṭhānaṃ
bhavissatīti tumhepi bhikkhave na cirasseva yassatthāya kulaputtā sammadeva
agārasmā  anagāriyaṃ pabbajanti tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭheva
dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissatha. Tasmā tiha bhikkhave
evaṃ  sikkhitabbaṃ appaṭivāṇaṃ padahissāma kāmaṃ taco [3]- nahāru ca
aṭṭhi  ca  avasissatu  sarīre upasussatu maṃsalohitaṃ yantaṃ purisatthāmena
purisaviriyena  purisaparakkamena  pattabbaṃ  na  taṃ  apāpuṇitvā viriyassa
@Footnote:1-2-3 Ma. Yu. casaddo dissati.
Saṇṭhānaṃ bhavissatīti evaṃ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [252]  6  Dveme  bhikkhave  dhammā katame dve yā ca
saññojaniyesu dhammesu assādānupassitā yā ca saññojaniyesu dhammesu
nibbidānupassitā  .  saññojaniyesu  bhikkhave  dhammesu assādānupassī
viharanto  rāgaṃ  nappajahati  dosaṃ  nappajahati  mohaṃ nappajahati rāgaṃ
appahāya  dosaṃ  appahāya  mohaṃ  appahāya  na parimuccati jātiyā
jarāmaraṇena  sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi na
parimuccati  dukkhasmāti  vadāmi  .  saññojaniyesu  bhikkhave  dhammesu
nibbidānupassī viharanto rāgaṃ pajahati dosaṃ pajahati mohaṃ pajahati rāgaṃ
pahāya  dosaṃ  pahāya  mohaṃ  pahāya parimuccati jātiyā jarāmaraṇena
sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upāyāsehi  parimuccati
dukkhasmāti vadāmi. Ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [253]  7  Dveme  bhikkhave  dhammā  kaṇhā katame dve
ahirikañca anottappañca ime kho bhikkhave dve dhammā kaṇhāti.
   [254]  8 Dveme bhikkhave dhammā sukkā katame dve hirī
ca ottappañca ime kho bhikkhave dve dhammā sukkāti.
   [255] 9 Dveme bhikkhave sukkā dhammā lokaṃ pālenti katame
dve  hirī  ca ottappañca ime kho bhikkhave dve sukkā dhammā
lokaṃ  na  pāleyyuṃ  nayidha paññāyetha mātāti vā mātucchāti vā
Mātulānīti  vā  ācariyabhariyāti  vā  garūnaṃ  dārāti vā sambhedaṃ
loko agamissa yathā ajeḷakā kukkuṭasūkarā soṇasigālā 1-. Yasmā
ca  kho  bhikkhave ime dve sukkā dhammā lokaṃ pālenti tasmā
paññāyati  mātāti  vā  mātucchāti  vā  mātulānīti  vā
ācariyabhariyāti vā garūnaṃ dārāti vāti.
   [256] 10 Dvemā bhikkhave vassūpanāyikā katamā dve purimikā
ca pacchimikā ca imā kho bhikkhave dve vassūpanāyikāti.
          Kammakaraṇavaggo paṭhamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 61-66. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=20&item=247&items=10              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=20&item=247&items=10&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=20&item=247&items=10              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=247&items=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=247              Contents of The Tipitaka Volume 20 https://84000.org/tipitaka/read/?index_20 https://84000.org/tipitaka/english/?index_20

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]