ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
   [184] Athakho jānussoṇī brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   bhagavatā   saddhiṃ   sammodi   sammodanīyaṃ  kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho
khānussoṇī  brāhmaṇo  bhagavantaṃ etadavoca mayaṃ 1- hi bho gotama
evaṃvādī  evaṃdiṭṭhī  natthi  yo so maraṇadhammo samāno na bhāyati
na santāsaṃ āpajjati maraṇassāti.
   {184.1}  Atthi brāhmaṇa maraṇadhammo samāno bhāyati santāsaṃ
āpajjati  maraṇassa  atthi  pana  brāhmaṇa  maraṇadhammo  samāno
na  bhāyati  na  santāsaṃ  āpajjati  maraṇassa  katamo ca brāhmaṇa
maraṇadhammo  samāno bhāyati santāsaṃ āpajjati maraṇassa idha brāhmaṇa
ekacco  kāmesu  avītarāgo  hoti  avigatacchando  avigatapemo
avigatapipāso   avigatapariḷāho   avigatataṇho  tamenaṃ  aññataro
gāḷho  rogātaṅko  phusati tassa aññatarena gāḷhena rogātaṅkena
@Footnote: 1 Ma. Yu. ahaṃ.
Phuṭṭhassa  evaṃ  hoti  piyā  vata maṃ kāmā jahissanti piye cāhaṃ
kāme jahissāmīti so socati kilamati paridevati urattāḷī kandati 1-
sammohaṃ  āpajjati  ayaṃ  kho  brāhmaṇa maraṇadhammo samāno bhāyati
santāsaṃ āpajjati maraṇassa.
   {184.2} Puna caparaṃ brāhmaṇa idhekacco kāye avītarāgo hoti
avigatacchando    avigatapemo   avigatapipāso   avigatapariḷāho
avigatataṇho  tamenaṃ  aññataro  gāḷho  rogātaṅko  phusati  tassa
aññatarena gāḷhena rogātaṅkena phuṭṭhassa evaṃ hoti piyo vata maṃ
kāyo  jahissati  piyañcāhaṃ  kāyaṃ  jahissāmīti  so  socati kilamati
paridevati  urattāḷī  kandati  sammohaṃ āpajjati ayaṃpi kho brāhmaṇa
maraṇadhammo samāno bhāyati santāsaṃ āpajjati maraṇassa.
   {184.3}  Puna caparaṃ brāhmaṇa idhekacco akatakalyāṇo hoti
akatakusalo  akatabhīruttāṇo  katapāpo  kataluddo  katakibbiso  tamenaṃ
aññataro  gāḷho  rogātaṅko  phusati  tassa  aññatarena gāḷhena
rogātaṅkena phuṭṭhassa evaṃ hoti akataṃ vata me kalyāṇaṃ akataṃ kusalaṃ
akataṃ  bhīruttāṇaṃ  kataṃ  pāpaṃ  kataṃ  luddaṃ kataṃ kibbisaṃ yāvatā bho
akatakalyāṇānaṃ    akatakusalānaṃ   akatabhīruttāṇānaṃ   katapāpānaṃ
kataluddānaṃ  katakibbisānaṃ  gati  taṃ gatiṃ pecca gacchāmīti so socati
kilamati  paridevati  urattāḷī  kandati  sammohaṃ  āpajjati ayaṃpi kho
brāhmaṇa maraṇadhammo samāno bhāyati santāsaṃ āpajjati maraṇassa.
   {184.4}  Puna  caparaṃ  brāhmaṇa  idhekacco  kaṅkhī  hoti
vicikicchī  aniṭṭhaṃ  gato  saddhamme  tamenaṃ  aññataro  gāḷho
@Footnote: 1 uttāḷiṃ kandatītipi.
Rogātaṅko  phusati  tassa aññatarena gāḷhena rogātaṅkena phuṭṭhassa
evaṃ  hoti  kaṅkhī  vatamhi  vicikicchī  aniṭṭhaṃ gato saddhammeti so
socati  kilamati  paridevati  urattāḷī kandati sammohaṃ āpajjati ayaṃpi
kho brāhmaṇa maraṇadhammo samāno bhāyati santāsaṃ āpajjati maraṇassa.
Ime  kho  brāhmaṇa cattāro maraṇadhammā samānā bhāyanti santāsaṃ
āpajjanti maraṇassa.
   {184.5} Katamo ca brāhmaṇa maraṇadhammo samāno na bhāyati na
santāsaṃ āpajjati maraṇassa idha brāhmaṇa ekacco kāmesu vītarāgo
hoti  vigatacchando  vigatapemo  vigatapipāso vigatapariḷāho vigatataṇho
tamenaṃ aññataro gāḷho rogātaṅko phusati tassa aññatarena gāḷhena
rogātaṅkena phuṭṭhassa na evaṃ hoti piyā vata maṃ kāmā khahissanti piye
cāhaṃ kāme jahissāmīti so na socati na kilamati na paridevati na urattāḷī
kandati  na sammohaṃ āpajjati ayaṃ kho brāhmaṇa maraṇadhammo samāno
na bhāyati na santāsaṃ āpajjati maraṇassa.
   {184.6} Puna caparaṃ brāhmaṇa idhekacco kāye vītarāgo hoti
vigatacchando  vigatapemo  vigatapipāso vigatapariḷāho vigatataṇho tamenaṃ
aññataro  gāḷho  rogātaṅko  phusati  tassa  aññatarena gāḷhena
rogātaṅkena  phuṭṭhassa na evaṃ hoti piyo vata maṃ kāyo jahissati
piyañcāhaṃ kāyaṃ jahissāmīti so na socati na kilamati na paridevati na
urattāḷī  kandati  na  sammohaṃ  āpajjati  ayaṃpi  kho  brāhmaṇa
maraṇadhammo samāno na bhāyati na santāsaṃ āpajjati maraṇassa.
   {184.7}  Puna  caparaṃ  brāhmaṇa idhekacco akatapāpo hoti
akataluddo   akatakibbiso  katakalyāṇo  katakusalo  katabhīruttāṇo
tamenaṃ  aññataro  gāḷho  rogātaṅko  phusati  tassa  aññatarena
gāḷhena rogātaṅkena phuṭṭhassa evaṃ hoti akataṃ vata me pāpaṃ akataṃ
luddaṃ akataṃ kibbisaṃ kataṃ kalyāṇaṃ kataṃ kusalaṃ kataṃ bhīruttāṇaṃ yāvatā bho
akatapāpānaṃ  akataluddānaṃ  akatakibbisānaṃ  katakalyāṇānaṃ  katakusalānaṃ
katabhīruttāṇānaṃ gati taṃ gatiṃ pecca gacchāmīti so na socati na kilamati na
paridevati na urattāḷī kandati na sammohaṃ āpajjati ayaṃpi kho brāhmaṇa
maraṇadhammo samāno na bhāyati na santāsaṃ āpajjati maraṇassa.
   {184.8} Puna caparaṃ brāhmaṇa idhekacco akaṅkhī hoti avicikicchī
niṭṭhaṃ  gato  saddhamme  tamenaṃ aññataro gāḷho rogātaṅko phusati
tassa  aññatarena gāḷhena rogātaṅkena phuṭṭhassa evaṃ hoti akaṅkhī
vatamhi avicikicchī niṭṭhaṃ gato saddhammeti so na socati na kilamati na
paridevati na urattāḷī kandati na sammohaṃ āpajjati ayaṃpi kho brāhmaṇa
maraṇadhammo  samāno  na  bhāyati  na santāsaṃ āpajjati maraṇassa .
Ime  kho  brāhmaṇa  cattāro maraṇadhammā samānā na bhāyanti na
santāsaṃ  āpajjanti  maraṇassāti  .  abhikkantaṃ  bho gotama .pe.
Upāsakaṃ maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 235-238. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=21&item=184&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=21&item=184&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=21&item=184&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=184&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=184              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com