ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [171]  [1]- Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti.
@Footnote: 1 Ma. evaṃ me sutaṃ.
Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca pañcahi
bhikkhave  dhammehi  samannāgato  upāsako  sārajjaṃ okkanto hoti
katamehi  pañcahi  pāṇātipātī  hoti  adinnādāyī  hoti  kāmesu
micchācārī  hoti  musāvādī  hoti  surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  hoti
imehi  kho  bhikkhave pañcahi dhammehi samannāgato upāsako sārajjaṃ
okkanto  hoti  . pañcahi bhikkhave dhammehi samannāgato upāsako
visārado  hoti  katamehi  pañcahi  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti
adinnādānā  paṭivirato  hoti  kāmesu micchācārā paṭivirato hoti
musāvādā  paṭivirato  hoti  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭivirato
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahi dhammehi samannāgato upāsako
visārado hotīti.
   [172] Pañcahi bhikkhave dhammehi samannāgato upasako avisārado
agāraṃ  ajjhāvasati  katamehi  pañcahi  pāṇātipātī  hoti  .pe.
Surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  hoti  imehi kho bhikkhave pañcahi dhammehi
samannāgato upāsako avisārado agāraṃ ajjhāvasati . pañcahi bhikkhave
dhammehi  samannāgato  upāsako visārado agāraṃ ajjhāvasati katamehi
pañcahi pāṇātipātā paṭivirato hoti .pe. surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato  hoti  imehi  kho  bhikkhave pañcahi dhammehi samannāgato
upāsako visārado agāraṃ ajjhāvasatīti.
   [173] Pañcahi bhikkhave dhammehi samannāgato upāsako yathābhataṃ
Nikkhitto  evaṃ  niraye  katamehi  pañcahi pāṇātipātī hoti .pe.
Surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  hoti  imehi kho bhikkhave pañcahi dhammehi
samannāgato  upāsako  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ niraye . pañcahi
bhikkhave dhammehi samannāgato upāsako yathābhataṃ nikkhitto evaṃ sagge
katamehi  pañcahi  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti .pe. surāmeraya-
majjapamādaṭṭhānā paṭivirato hoti imehi kho bhikkhave pañcahi dhammehi
samannāgato upāsako yathābhataṃ nikkhitto evaṃ saggeti.
   [174]  Athakho anāthapiṇḍiko gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  bhagavā  etadavoca  pañca
gahapati  bhayāni  verāni  appahāya  dussīlo  iti  vuccati nirayañca
upapajjati  katamāni  pañca  pāṇātipātaṃ  adinnādānaṃ  kāmesu
micchācāraṃ  musāvādaṃ  surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ  imāni  kho gahapati
pañca  bhayāni  verāni  appahāya  dussīlo  iti  vuccati  nirayañca
upapajjati.
   {174.1}  Pañca  gahapati  bhayāni verāni pahāya sīlavā iti
vuccati  sugatiñca  upapajjati  katamāna  pañca pāṇātipātaṃ adinnādānaṃ
kāmesu  micchācāraṃ  musāvādaṃ  surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ  imāni
kho  gahapati  pañca  bhayāni  verāni  pahāya  sīlavā  iti vuccati
sugatiñca  upapajjati . yaṃ gahapati pāṇātipātī 1- pāṇātipātapaccayā
diṭṭhadhammikampi  bhayaṃ  veraṃ  pasavati  samparāyikampi  bhayaṃ veraṃ pasavati
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Cetasikampi  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  pāṇātipātā  paṭivirato
neva  diṭṭhadhammikaṃ bhayaṃ veraṃ pasavati na samparāyikaṃ bhayaṃ veraṃ pasavati
na  cetasikaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti pāṇātipātā paṭiviratassa
evantaṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ hoti . yaṃ gahapati adinnādāyī ... Yaṃ
gahapati kāmesu micchācārī ... yaṃ gahapati musāvādī ... yaṃ gahapati
surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  surāmerayamajjapamādaṭṭhānapaccayā diṭṭhadhammikampi
bhayaṃ  veraṃ  pasavati  samparāyikampi  bhayaṃ  veraṃ  pasavati  cetasikampi
dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭivirato
neva  diṭṭhadhammikaṃ bhayaṃ veraṃ pasavati na samparāyikaṃ bhayaṃ veraṃ pasavati
na cetasikaṃ dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭiviratassa evantaṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ hotīti.
     Yo pāṇamatipāteti 1-      musāvādañca bhāsati
     loke adinnaṃ ādiyati       paradārañca gacchati
     surāmerayapānañca         yo naro anuyuñjati
     appahāya pañca verāni      dussīlo iti vuccati
     kāyassa bhedā duppañño    nirayaṃ sopapajjati 2-.
     Yo pāṇaṃ nātipāteti       musāvādaṃ na bhāsati
     loke adinnaṃ nādiyati       paradāraṃ na gacchati
     surāmerayapānañca          yo naro nānuyuñjati
     pahāya pañca verāni        sīlavā iti vuccati
@Footnote: 1 Yu. pāṇamatimāteti . 2 Po. Yu. so upapajjati.
     Kāyassa bhedā sappañño    sugatiṃ sopapajjatīti 1-.
   [175]  Pañcahi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato  upāsako
upāsakacaṇḍālo ca hoti upāsakamalañca upāsakapatikiṭṭho 2- ca katamehi
pañcahi  assaddho  hoti  dussīlo  hoti kotuhalamaṅgaliko 3- hoti
maṅgalaṃ  pacceti  no  kammaṃ  ito ca bahiddhā dakkhiṇeyyaṃ gavesati
tattha  ca  pubbakāraṃ  karoti  imehi  kho bhikkhave pañcahi dhammehi
samannāgato  upāsako  upāsakacaṇḍālo  ca  hoti  upāsakamalañca
upāsakapatikiṭṭho ca . pañcahi bhikkhave dhammehi samannāgato upāsako
upāsakaratanañca   hoti   upāsakapadumañca  upāsakapuṇḍarīkañca  4-
katamehi  pañcahi  saddho  hoti  sīlavā hoti akotuhalamaṅgaliko 3-
hoti kammaṃ pacceti no maṅgalaṃ na ito bahiddhā dakkhiṇeyyaṃ gavesati
idha  ca  pubbakāraṃ  karoti  imehi  kho  bhikkhave pañcahi dhammehi
samannāgato   upāsako   upāsakaratanañca  hoti  upāsakapadumañca
upāsakapuṇḍarīkañcāti.
   [176]  Athakho anāthapiṇḍiko gahapati pañcamattehi upāsakasatehi
parivuto   yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho anāthapiṇḍikaṃ
gahapatiṃ  bhagavā  etadavoca tumhe kho gahapati bhikkhusaṅghaṃ paccupaṭṭhitā
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena    na    kho
gahapati  tāvatakeneva  tuṭṭhi  karaṇīyā  mayaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  paccupaṭṭhitā
@Footnote: 1 Po. Yu. so upapajjatīti . 2 Ma. upāsakapatikuṭṭho . 3 Ma. kotūhala ....
@4 Po. Yu. upāsakapuṇḍarīko ca.
Cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārenāti   tasmā   tiha
gahapati evaṃ sikkhitabbaṃ kinti mayaṃ kālena kālaṃ pavivekaṃ pītiṃ upasampajja
vihareyyāmāti evaṃ hi vo gahapati sikkhitabbanti.
   {176.1} Evaṃ vutte āyasmā sārīputto bhagavantaṃ etadavoca
acchariyaṃ bhante abbhutaṃ bhante yāva subhāsitañcidaṃ bhante bhagavatā tumhe
kho  gahapati  bhikkhusaṅghaṃ  paccupaṭṭhitā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārena na kho gahapati tāvatakeneva tuṭṭhi karaṇīyā mayaṃ bhikkhusaṅghaṃ
paccupaṭṭhitā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārenāti
tasmā tiha gahapati evaṃ sikkhitabbaṃ kinti mayaṃ kālena kālaṃ pavivekaṃ pītiṃ
upasampajja vihareyyāmāti evaṃ hi vo gahapati sikkhitabbanti.
   {176.2} Yasmiṃ bhante samaye ariyasāvako pavivekaṃ pītiṃ upasampajja
viharati pañcassa ṭhānāni tasmiṃ samaye na honti yampissa kāmūpasañhitaṃ
dukkhaṃ  domanassaṃ  tampissa  tasmiṃ  samaye  na  hoti  yampissa
kāmūpasañhitaṃ  sukhaṃ  somanassaṃ tampissa tasmiṃ samaye na hoti yampissa
akusalūpasañhitaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  tampissa  tasmiṃ  samaye  na
hoti  yampissa  akusalūpasañhitaṃ  sukhaṃ  somanassaṃ tampissa tasmiṃ samaye
na  hoti  yampissa  kusalūpasañhitaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  tampissa
tasmiṃ samaye na hoti yasmiṃ bhante samaye ariyasāvako pavivekaṃ pītiṃ
upasampajja  viharati  imāni  1-  pañcassa ṭhānāni tasmiṃ samaye na
hontīti . sādhu sādhu sārīputta yasmiṃ sārīputta samaye ariyasāvako
@Footnote: 1 Ma. Yu. imānissa pañca.
Pavivekaṃ  pītiṃ  upasampajja  viharati pañcassa ṭhānāni tasmiṃ samaye na
honti  yampissa  kāmūpasañhitaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  tampissa  tasmiṃ
samaye  na  hoti  yampissa  kāmūpasañhitaṃ  sukhaṃ  somanassaṃ  tampissa
tasmiṃ  samaye  na  hoti  yampissa  akusalūpasañhitaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ
tampissa  tasmiṃ  samaye  na  hoti  yampissa  akusalūpasañhitaṃ  sukhaṃ
somanassaṃ  tampissa  tasmiṃ  samaye  na  hoti  yampissa kusalūpasañhitaṃ
dukkhaṃ  domanassaṃ  tampissa  tasmiṃ  samaye  na hoti yasmiṃ sārīputta
samaye  ariyasāvako  pavivekaṃ pītiṃ upasampajja viharati imāni pañcassa
ṭhānāni tasmiṃ samaye na hontīti.
   [177]  Pañcimā bhikkhave vaṇijjā upāsakena akaraṇīyā katamā
pañca  satthavaṇijjā  sattavaṇijjā  maṃsavaṇijjā  majjavaṇijjā visavaṇijjā
imā kho bhikkhave pañca vaṇijjā upāsakena akaraṇīyāti.
   [178]  Taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave  apinu tumhehi diṭṭhaṃ vā
sutaṃ  vā  ayaṃ  puriso  pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā paṭivirato
hoti  1- tamenaṃ rājāno gahetvā pāṇātipātāveramaṇīhetu hananti
vā bandhanti vā pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karontīti. No hetaṃ
bhante.
   {178.1} Sādhu bhikkhave mayāpi kho etaṃ bhikkhave neva diṭṭhaṃ na
sutaṃ ayaṃ puriso pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā paṭivirato hoti 1-
tamenaṃ rājāno gahetvā pāṇātipātāveramaṇīhetu hananti vā bandhanti
vā pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karontīti apicakhvassa 2- tadeva 3-
@Footnote: 1 Ma. paṭiviratoti . 2 Ma. Yu. apicakhvāssa . 3 Ma. Yu. tameva.
Pāpakammaṃ pavedeti 1- ayaṃ puriso itthiṃ vā purisaṃ vā jīvitā voropetīti 2-
tamenaṃ  rājāno  gahetvā  pāṇātipātahetu  hananti  vā bandhanti
vā pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karonti apinu tumhehi evarūpaṃ
diṭṭhaṃ vā sutaṃ vāti diṭṭhañca no bhante sutañca suyyissati cāti.
   {178.2} Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave apinu tumhehi diṭṭhaṃ vā sutaṃ vā ayaṃ
puriso  adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā  paṭivirato  hoti tamenaṃ
rājāno  gahetvā adinnādānāveramaṇīhetu hananti vā bandhanti vā
pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karontīti. No hetaṃ bhante.
   {178.3} Sādhu bhikkhave mayāpi kho etaṃ bhikkhave neva diṭṭhaṃ na sutaṃ
ayaṃ puriso adinnādānaṃ pahāya adinnādānā paṭivirato hoti tamenaṃ rājāno
gahetvā adinnādānāveramaṇīhetu hananti vā bandhanti vā pabbājenti
vā  yathāpaccayaṃ vā karontīti apicakhvassa tadeva pāpakammaṃ pavedeti
ayaṃ puriso gāmā vā araññā vā adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyati 3-
tamenaṃ  rājāno gahetvā adinnādānahetu hananti vā bandhanti vā
pabbājenti  vā  yathāpaccayaṃ  vā  karonti apinu tumhehi evarūpaṃ
diṭṭhaṃ  vā  sutaṃ  vāti  diṭṭhañca  no  bhante  sutañca  suyyissati
cāti  . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave apinu tumhehi diṭṭhaṃ vā sutaṃ vā
ayaṃ puriso kāmesu micchācāraṃ pahāya kāmesu micchācārā paṭivirato
hoti tamenaṃ rājāno gahetvā kāmesu micchācārāveramaṇīhetu hananti
vā bandhanti vā pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karontīti . no
@Footnote: 1 Ma. Yu. pavedenti . 2 Ma. Yu. voropesīti . 3 Ma. Yu. ādiyīti.
Hetaṃ bhante.
   {178.4} Sādhu bhikkhave mayāpi kho etaṃ bhikkhave neva diṭṭhaṃ
na  sutaṃ ayaṃ puriso kāmesu micchācāraṃ pahāya kāmesu micchācārā
paṭivirato hoti tamenaṃ rājāno gahetvā kāmesu micchācārāveramaṇīhetu
hananti  vā bandhanti vā pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karontīti
apicakhvassa tadeva pāpakammaṃ pavedeti ayaṃ puriso paritthīsu parakumārīsu
cārittaṃ āpajjati 1- tamenaṃ rājāno gahetvā kāmesu micchācārahetu
hananti  vā  bandhanti vā pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karonti
apinu  tumhehi  evarūpaṃ  diṭṭhaṃ vā sutaṃ vāti diṭṭhañca no bhante
sutañca suyyissati cāti.
   {178.5} Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave apinu tumhehi diṭṭhaṃ vā sutaṃ vā
ayaṃ puriso musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato hoti tamenaṃ rājāno
gahetvā  musāvādāveramaṇīhetu hananti vā bandhanti vā pabbājenti
vā   yathāpaccayaṃ   vā   karontīti   .   no   hetaṃ
bhante.
   {178.6} Sādhu bhikkhave mayāpi kho etaṃ bhikkhave neva diṭṭhaṃ na
sutaṃ  ayaṃ puriso musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato hoti tamenaṃ
rājāno  gahetvā  musāvādāveramaṇīhetu  hananti vā bandhanti vā
pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karontīti apicakhvassa tadeva pāpakammaṃ
pavedeti  ayaṃ  puriso gahapatissa vā gahapatiputtassa vā musāvādena
atthaṃ bhañjati 2- tamenaṃ rājāno gahetvā musāvādahetu hananti vā
bandhanti vā pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karonti apinu tumhehi
evarūpaṃ  diṭṭhaṃ vā sutaṃ vāti diṭṭhañca no bhante sutañca suyyissati
@Footnote: 1 Po. āpajjatīti. Ma. Yu. āpajjīti. aparaṃpi īdisameva.
@2 Po. Yu. bhaṇjīti. Ma. pabhañjīti. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Cāti.
   {178.7} Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave apinu tumhehi diṭṭhaṃ vā sutaṃ vā
ayaṃ puriso surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ pahāya surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato  hoti  tamenaṃ  rājāno  gahetvā  surāmerayamajjapamā-
daṭṭhānāveramaṇīhetu  hananti  vā  bandhanti  vā  pabbājenti vā
yathāpaccayaṃ vā karontīti. No hetaṃ bhante.
   {178.8} Sādhu bhikkhave mayāpi kho etaṃ bhikkhave neva diṭṭhaṃ na sutaṃ
ayaṃ puriso surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ pahāya surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato hoti tamenaṃ rājāno gahetvā surāmerayamajjapamādaṭṭhānāveramaṇīhetu
hananti vā bandhanti vā pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karontīti apicakhvassa
tadeva pāpakammaṃ pavedeti ayaṃ puriso surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ anuyutto
itthiṃ vā purisaṃ vā jīvitā voropeti 1- ayaṃ puriso surāmerayamajja-
pamādaṭṭhānaṃ anuyutto gāmā vā araññā vā adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ
ādiyati  2- ayaṃ puriso surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ anuyutto paritthīsu
parakumārīsu  cārittaṃ  āpajjati  ayaṃ puriso surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ
anuyutto  gahapatissa vā gahapatiputtassa vā musāvādena atthaṃ bhañjati
tamenaṃ  rājāno  gahetvā surāmerayamajjapamādaṭṭhānahetu hananti vā
bandhanti vā pabbājenti vā yathāpaccayaṃ vā karonti apinu tumhehi
evarūpaṃ  diṭṭhaṃ vā sutaṃ vāti diṭṭhañca no bhante sutañca suyyissati
cāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. voropesi . 2 Ma. Yu. ādiyi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 226-235. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=22&item=171&items=8&mode=bracket              Classified by content :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=22&item=171&items=8              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=22&item=171&items=8&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=171&items=8&mode=bracket              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=171              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]