ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [26]  Pañcimāni  bhikkhave  vimuttāyatanāni  yattha  bhikkhuno
appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato  avimuttaṃ  vā  cittaṃ
vimuccati  aparikkhīṇā  vā  āsavā  parikkhayaṃ  gacchanti  ananuppattaṃ
vā  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  anupāpuṇāti  katamāni pañca idha bhikkhave
bhikkhuno satthā dhammaṃ deseti aññataro vā garuṭṭhāniyo sabrahmacārī
yathā  yathā  bhikkhave  tassa  bhikkhuno  satthā  dhammaṃ  deseti
Aññataro  vā  garuṭṭhāniyo  sabrahmacārī  tathā  tathā  so tasmiṃ
dhamme atthapaṭisaṃvedī ca hoti dhammapaṭisaṃvedī ca tassa atthapaṭisaṃvedino
dhammapaṭisaṃvedino  pāmujjaṃ  1-  jāyati  pamuditassa  pīti  jāyati
pitimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vedeti  sukhino
cittaṃ  samādhiyati  idaṃ  bhikkhave  paṭhamaṃ  vimuttāyatanaṃ  yattha bhikkhuno
appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato  avimuttaṃ  vā  cittaṃ
vimuccati  aparikkhīṇā  vā  āsavā  parikkhayaṃ  gacchanti  ananuppattaṃ
vā anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   {26.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno naheva kho satthā dhammaṃ
deseti  aññataro  vā garuṭṭhāniyo sabrahmacārī apica kho yathāsutaṃ
yathāpariyattaṃ dhammaṃ vitthārena paresaṃ deseti yathā yathā bhikkhave bhikkhu
yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ vitthārena paresaṃ deseti tathā tathā so tasmiṃ
dhamme atthapaṭisaṃvedī ca hoti dhammapaṭisaṃvedī ca tassa atthapaṭisaṃvedino
dhammapaṭisaṃvedino  pāmujjaṃ  jāyati  pamuditassa  pīti  jāyati pītimanassa
kāyo  passambhati  passaddhakāyo sukhaṃ vedeti sukhino cittaṃ samādhiyati
idaṃ  bhikkhave  dutiyaṃ  vimuttāyatanaṃ yattha bhikkhuno appamattassa .pe.
Yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   {26.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno naheva kho satthā dhammaṃ
deseti  aññataro  vā  garuṭṭhāniyo sabrahmacārī napi 2- yathāsutaṃ
yathāpariyattaṃ  dhammaṃ  vitthārena  paresaṃ  deseti apica kho yathāsutaṃ
yathāpariyattaṃ  dhammaṃ  vitthārena  sajjhāyaṃ  karoti  yathā  yathā
@Footnote: 1 Ma. sabbavāresu pāmojjaṃ . 2 Ma. nāpi. sabbavāseupi īdisameva.
Bhikkhave  bhikkhu yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ vitthārena sajjhāyaṃ karoti
tathā  tathā  so tasmiṃ dhamme atthapaṭisaṃvedī ca hoti dhammapaṭisaṃvedī
ca  tassa  atthapaṭisaṃvedino dhammapaṭisaṃvedino pāmujjaṃ jāyati pamuditassa
pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo passambhati passaddhakāyo sukhaṃ vedeti
sukhino cittaṃ samādhiyati idaṃ bhikkhave tatiyaṃ vimuttāyatanaṃ yattha bhikkhuno
appamattassa ātāpino .pe. Yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   {26.4} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno naheva kho satthā dhammaṃ
deseti  aññataro  vā  garuṭṭhāniyo  sabrahmacārī  napi  yathāsutaṃ
yathāpariyattaṃ dhammaṃ vitthārena paresaṃ deseti napi yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ
dhammaṃ vitthārena sajjhāyaṃ karoti apica kho yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ
cetasā anuvitakketi anuvicāreti 1- manasānupekkhati yathā yathā bhikkhave
bhikkhu  yathāsutaṃ  yathāpariyattaṃ  dhammaṃ cetasā anuvitakketi anuvicāreti
manasānupekkhati  tathā tathā so tasmiṃ dhamme atthapaṭisaṃvedī ca hoti
dhammapaṭisaṃvedī  ca  tassa  atthapaṭisaṃvedino  dhammapaṭisaṃvedino  pāmujjaṃ
jāyati pamuditassa pīti jāyati pītimanassa kāyo passambhati passaddhakāyo
sukhaṃ vedeti sukhino cittaṃ samādhiyati idaṃ bhikkhave catutthaṃ vimuttāyatanaṃ
yattha bhikkhuno appamattassa .pe. Yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   {26.5}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  naheva kho satthā
dhammaṃ  deseti  aññataro  vā  garuṭṭhāniyo  sabrahmacārī  napi
yathāsutaṃ    yathāpariyattaṃ    dhammaṃ    vitthārena    paresaṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. anuvicarati. aparampi īdisameva.
Deseti  napi  yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ vitthārena sajjhāyaṃ karoti
napi  yathāsutaṃ  yathāpariyattaṃ  dhammaṃ  cetasā anuvitakketi anuvicāreti
manasānupekkhati  apica  khvassa  aññataraṃ  samādhinimittaṃ  suggahitaṃ hoti
sumanasikataṃ  sūpadhāritaṃ  suppaṭividdhaṃ  paññāya  yathā  yathā  bhikkhave
bhikkhuno  aññataraṃ  samādhinimittaṃ  suggahitaṃ  hoti  sumanasikataṃ sūpadhāritaṃ
suppaṭividdhaṃ  paññāya  tathā  tathā  so  tasmiṃ dhamme atthapaṭisaṃvedī
ca  hoti  dhammapaṭisaṃvedī  ca  tassa atthapaṭisaṃvedino dhammapaṭisaṃvedino
pāmujjaṃ  jāyati  pamuditassa  pīti  jāyati pītimanassa kāyo passambhati
passaddhakāyo sukhaṃ vedeti sukhino cittaṃ samādhiyati idaṃ bhikkhave pañcamaṃ
vimuttāyatanaṃ  yattha  bhikkhuno  appamattassa  .pe.  yogakkhemaṃ
anupāpuṇāti.
   {26.6} Imāni kho bhikkhave pañca vimuttāyatanāni yattha bhikkhuno
appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato  avimuttaṃ  vā  cittaṃ
vimuccati  aparikkhīṇā  vā  āsavā parikkhayaṃ gacchanti ananuppattaṃ vā
anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇātīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 22-25. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=22&item=26&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=22&item=26&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=22&item=26&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=26&items=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=26              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]