ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [14]  Yassakassaci  bhikkhave bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā pañca
cetokhilā  2- appahīnā pañca cetaso vinibandhā asamucchinanā tassa
yā  ratti  vā divaso vā āgacchati hāniyeva pāṭikaṅkhā kusalesu
dhammesu  no  vuḍḍhi  katamassa  pañca  cetokhilā  appahīnā honti
idha  bhikkhave bhikkhu satthari kaṅkhati vicikicchati nādhimuccati na sampasīdati
yo  so  bhikkhave  bhikkhu  satthari  kaṅkhati vicikicchati nādhimuccati na
sampasīdati  tassa  cittaṃ  na  namati ātappāya anuyogāya sātaccāya
padhānāya  yassa  cittaṃ  na  namati ātappāya anuyogāya sātaccāya
padhānāya evamassāyaṃ paṭhamo cetokhilo appahīno hoti.
   {14.1} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhamme kaṅkhati .pe. Saṅghe kaṅkhati
sikkhāya  kaṅkhati  sabrahmacārīsu  kupito hoti anattamano āhatacitto
khilajāto yo so bhikkhave bhikkhu sabrahmacārīsu kupito hoti anattamano
āhatacitto  khilajāto  tassa  cittaṃ na namati ātappāya anuyogāya
sātaccāya padhānāya yassa cittaṃ na namati ātappāya anuyogāya sātaccāya
padhānāya  evamassāyaṃ pañcamo cetokhilo appahīno hoti . imassa
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi. 2 Ma. cetokhīlā. ito paraṃ īdisameva.
Pañca cetokhilā appahīnā honti.
   {14.2} Katamassa pañca cetaso vinibandhā asamucchinnā honti idha
bhikkhave  bhikkhu  kāmesu  avītarāgo hoti avigatacchando avigatapemo
avigatapipāso avigatapariḷāho avigatataṇho yo so bhikkhave bhikkhu kāmesu
avītarāgo hoti avigatacchando avigatapemo avigatapipāso avigatapariḷāho
avigatataṇho  tassa  cittaṃ na namati ātappāya anuyogāya sātaccāya
padhānāya yassa cittaṃ na namati ātappāya anuyogāya sātaccāya padhānāya
evamassāyaṃ paṭhamo cetaso vinibandho asamucchinno hoti.
   {14.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu kāye avītarāgo hoti .pe. Rūpe
avītarāgo  hoti yāvadatthaṃ udarāvadehakaṃ bhuñjitvā seyyasukhaṃ passasukhaṃ
middhasukhaṃ  anuyutto  viharati  aññataraṃ  devanikāyaṃ paṇidhāya brahmacariyaṃ
carati imināhaṃ sīlena vā vatena vā tapena vā brahmacariyena vā devo
vā  bhavissāmi  devaññataro  vāti yo so bhikkhave bhikkhu aññataraṃ
devanikāyaṃ paṇidhāya brahmacariyaṃ carati imināhaṃ sīlena vā vatena vā
tapena vā brahmacariyena vā devo vā bhavissāmi devaññataro vāti
tassa  cittaṃ  na  namati  ātappāya anuyogāya sātaccāya padhānāya
yassa  cittaṃ  na  namati  ātappāya anuyogāya sātaccāya padhānāya
evamassāyaṃ  pañcamo  cetaso  vinibandho  asamucchinno  hoti .
Imassa  pañca  cetaso  vinibandhā asamucchinnā honti . yassakassaci
bhikkhave bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā ime pañca cetokhilā appahīnā ime
@Footnote: 1 Ma. bhavissati.
Pañca  cetaso  vinibandhā  asamucchinnā tassa yā ratti vā divaso
vā  āgacchati  hāniyeva  pāṭikaṅkhā  kusalesu  dhammesu no vuḍḍhi
seyyathāpi  bhikkhave  kāḷapakkhe candassa yā ratti vā divaso vā
āgacchati  hāyateva  vaṇṇena  hāyati  maṇḍalena  hāyati  ābhāya
hāyati  ārohapariṇāhena  evameva kho bhikkhave yassakassaci bhikkhussa
vā  bhikkhuniyā  vā  ime  pañca cetokhilā appahīnā ime pañca
cetaso  vinibandhā  asamucchinnā  tassa  yā ratti vā divaso vā
āgacchati hāniyeva pāṭikaṅkhā kusalesu dhammesu no vuḍḍhi.
   {14.4} Yassakassaci bhikkhave bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā pañca
cetokhilā pahīnā pañca cetaso vinibandhā samucchinnā tassa yā ratti
vā divaso vā āgacchati vuḍḍhiyeva pāṭikaṅkhā kusalesu dhammesu no
parihāni  katamassa pañca cetokhilā pahīnā honti idha bhikkhave bhikkhu
satthari na kaṅkhati na vicikicchati adhimuccati sampasīdati yo so bhikkhave
bhikkhu satthari na kaṅkhati na vicikicchati adhimuccati sampasīdati tassa cittaṃ
namati  ātappāya  anuyogāya sātaccāya padhānāya yassa cittaṃ namati
ātappāya  anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  evamassāyaṃ  paṭhamo
cetokhilo pahīno hoti.
   {14.5}  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhamme na kaṅkhati .pe.
Saṅghe  na  kaṅkhati  sikkhāya  na  kaṅkhati  sabrahmacārīsu na kupito
hoti  attamano  na  āhatacitto  na  khilajāto yo so bhikkhave
bhikkhu  sabrahmacārīsu  na  kupito hoti attamano na āhatacitto na
Khilajāto  tassa  cittaṃ  namati  ātappāya  anuyogāya  sātaccāya
padhānāya  yassa  cittaṃ  namati  ātappāya  anuyogāya  sātaccāya
padhānāya  evamassāyaṃ  pañcamo  cetokhilo pahīno hoti . imassa
pañca cetokhilā pahīnā honti.
   {14.6}  Katamassa  pañca  cetaso  vinibandhā  susamucchinnā
honti  idha  bhikkhave  bhikkhu  kāmesu  vītarāgo hoti vigatacchando
vigatapemo  vigatapipāso  vigatapariḷāho  vigatataṇho yo so bhikkhave
bhikkhu  kāmesu  vītarāgo  hoti vigatacchando vigatapemo vigatapipāso
vigatapariḷāho  vigatataṇho  tassa  cittaṃ  namati ātappāya anuyogāya
sātaccāya  padhānāya  yassa  cittaṃ  namati  ātappāya  anuyogāya
sātaccāya padhānāya evamassāyaṃ paṭhamo cetaso vinibandho susamucchinno
hoti.
   {14.7} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu kāye vītarāgo hoti .pe.
Rūpe  vītarāgo hoti na yāvadatthaṃ udarāvadehakaṃ bhuñjitvā seyyasukhaṃ
passasukhaṃ  middhasukhaṃ  anuyutto  viharati na aññataraṃ devanikāyaṃ paṇidhāya
brahmacariyaṃ carati imināhaṃ sīlena vā vatena vā tapena vā brahmacariyena
vā devo vā bhavissāmi devaññataro vāti yo so bhikkhave bhikkhu na
aññataraṃ  devanikāyaṃ  paṇidhāya  brahmacariyaṃ carati imināhaṃ sīlena vā
vatena vā tapena vā brahmacariyena vā devo vā bhavissāmi devaññataro
vāti  tassa  cittaṃ namati ātappāya anuyogāya sātaccāya padhānāya
yassa  cittaṃ  namati  ātappāya  anuyogāya  sātaccāya  padhānāya
evamassāyaṃ  pañcamo cetaso vinibandho susamucchinno hoti . imassa
Pañca cetaso vinibandhā susamucchinnā honti.
   {14.8} Yassakassaci bhikkhave bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā ime
pañca  cetokhilā  pahīnā ime pañca cetaso vinibandhā susamucchinnā
tassa yā ratti vā divaso vā āgacchati vuḍḍhiyeva pāṭikaṅkhā kusalesu
dhammesu no parihāni seyyathāpi bhikkhave juṇhapakkhe candassa yā ratti
vā  divaso  vā  āgacchati  vaḍḍhateva  vaṇṇena  vaḍḍhati maṇḍalena
vaḍḍhati  ābhāya  vaḍḍhati  ārohapariṇāhena  evameva  kho bhikkhave
yassakassaci bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā ime pañca cetokhilā pahīnā
ime  pañca  cetaso  vinibandhā  susamucchinnā tassa yā ratti vā
divaso  vā  āgacchati  vuḍḍhiyeva  pāṭikaṅkhā kusalesu dhammesu no
parihānīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 19-23. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=14&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=14&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=24&item=14&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=14&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=14              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com