ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [44] Ekaṃ samayaṃ bhagavā kusinārāyaṃ viharati baliharaṇe vanasaṇḍe
tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū
bhagavato  paccassosuṃ . bhagavā etadavoca codakena bhikkhave bhikkhunā
paraṃ codetukāmena pañca dhamme ajjhattaṃ paccavekkhitvā pañca dhamme
ajjhattaṃ  upaṭṭhāpetvā  paro  codetabbo  katame  pañca  dhammā
Ajjhattaṃ paccavekkhitabbā codakena bhikkhave bhikkhunā paraṃ codetukāmena
evaṃ  paccavekkhitabbaṃ  parisuddhakāyasamācāro  nu khomhi parisuddhenamhi
kāyasamācārena  samannāgato  acchiddena  appaṭimaṃsena  saṃvijjati
nu  kho  me  eso dhammo udāhu noti no ce bhikkhave bhikkhu
parisuddhakāyasamācāro  hoti  parisuddhena  kāyasamācārena samannāgato
acchiddena  appaṭimaṃsena tassa bhavanti vattāro iṅgha tāva āyasmā
kāyikaṃ sikkhassūti 1- itissa bhavanti vattāro.
   {44.1} Puna 2- caparaṃ bhikkhave codakena bhikkhunā paraṃ codetukāmena
evaṃ  paccavekkhitabbaṃ  parisuddhavacīsamācāro  nu  khomhi parisuddhenamhi
vacīsamācārena  samannāgato  acchiddena appaṭimaṃsena saṃvijjati nu kho
me eso dhammo udāhu noti no ce bhikkhave bhikkhu parisuddhavacīsamācāro
hoti  parisuddhena  vacīsamācārena samannāgato acchiddena appaṭimaṃsena
tassa bhavanti vattāro iṅgha tāva āyasmā vācasikaṃ sikkhassūti itissa
bhavanti vattāro 2-.
   {44.2} Puna caparaṃ bhikkhave codakena bhikkhunā paraṃ codetukāmena
evaṃ  paccavekkhitabbaṃ  mettaṃ nu kho cittaṃ paccupaṭṭhitaṃ sabrahmacārīsu
anāghātaṃ saṃvijjati nu kho me eso dhammo udāhu noti no ce bhikkhave
bhikkhuno  mettacittaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  hoti  sabrahmacārīsu  anāghātaṃ
tassa bhavanti vattāro iṅgha [3]- āyasmā sabrahmacārīsu mettacittaṃ
upaṭṭhapehīti itissa bhavanti vattāro .  puna caparaṃ bhikkhave codakena
@Footnote: 1 Po. sikkhissati. 2 Ma. pana caparaṃ ... vattāroti natthi. 3 Ma. Yu. etthantare
@tāvāti atthi.
Bhikkhunā paraṃ codetukāmena evaṃ paccavekkhitabbaṃ bahussuto nu khomhi
sutadharo  sutasannicayo  ye  te dhammā ādikalyāṇā majjhekalyāṇā
pariyosānakalyāṇā  sātthaṃ sabyañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ
abhivadanti  tathārūpāssa  me  dhammā  bahussutā honti dhatā vacasā
paricitā  manasānupekkhitā  diṭṭhiyā suppaṭividdhā saṃvijjati nu kho me
eso dhammo udāhu noti no ce bhikkhave bhikkhu bahussuto hoti sutadharo
sutasannicayo  ye  te  dhammā  ādikalyāṇā  majjhekalyāṇā
pariyosānakalyāṇā  sātthaṃ sabyañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ
abhivadanti  tathārūpāssa dhammā bahussutā honti dhatā vacasā paricitā
manasānupekkhitā  diṭṭhiyā  suppaṭividdhā  tassa bhavanti vattāro iṅgha
tāva āyasmā āgamaṃ pariyāpuṇasasūti itissa bhavanti vattāro.
   {44.3} Puna caparaṃ bhikkhave codakena bhikkhunā paraṃ codetukāmena evaṃ
paccavekkhitabbaṃ  ubhayāni kho me pātimokkhāni vitthārena svāgatāni
honti  suvibhattāni  suppavattāni  suvinicchitāni  suttaso anubyañjanaso
saṃvijjati nu kho me eso dhammo udāhu noti no ce bhikkhave bhikkhuno
ubhayāni  pātimokkhāni  vitthārena  svāgatāni  honti  suvibhattāni
suppavattāni  suvinicchitāni  suttaso  anubyañjanaso  idampanāyasmā
kattha  vuttaṃ  bhagavatāti  iti  puṭṭho  na  sampāyati  tassa bhavanti
vattāro  iṅgha  tāva  āyasmā  vinayaṃ  sikkhassūti  itissa bhavanti
vattāro  .  ime  pañca dhammā ajjhattaṃ paccavekkhitabbā katame
Pañca dhammā ajjhattaṃ upaṭṭhāpetabbā kālena vakkhāmi no akālena
bhūtena vakkhāmi no abhūtena saṇhena vakkhāmi no pharusena atthasañhitena
vakkhāmi no anatthasañhitena mettacitto 1- vakkhāmi no dosantaroti
ime  pañca  dhammā  ajjhattaṃ upaṭṭhāpetabbā . codakena bhikkhave
bhikkhunā paraṃ codetukāmena ime pañca dhamme ajjhattaṃ paccavekkhitvā
ime pañca dhamme ajjhattaṃ upaṭṭhāpetvā paro codetabboti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 82-85. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=44&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=44&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=24&item=44&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=44&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=44              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com