ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso
   [367] Majjhe sarasmiṃ tiṭṭhatanti saro vuccati saṃsāro āgamanaṃ
gamanaṃ  gamanāgamanaṃ  kālaṃ gati bhavābhavo cuti ca upapatti ca nibbatti
ca bhedo ca jāti ca jarā ca maraṇañca . Saṃsārassa purimāpi koṭi na
paññāyati pacchimāpi koṭi na paññāyati . majjhe ca saṃsāre sattā
ṭhitā  patiṭṭhitā  allīnā  upagatā  ajjhositā  adhimuttā  . kathaṃ
saṃsārassa  purimā  koṭi  na  paññāyati . ettakā jātiyo vaṭṭaṃ
vatti tato paraṃ na vattati 1- hevaṃ natthi evampi saṃsārassa purimā
koṭi  na  paññāyati  .  ettakāni  jātisatāni vaṭṭaṃ vatti tato
paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi saṃsārassa purimā koṭi na
paññāyati  .  ettakāni  jātisahassāni  vaṭṭaṃ vatti tato paraṃ na
vattati hevaṃ natthi evampi saṃsārassa purimā koṭi na paññāyati.
   {367.1}    Ettakāni    jātisatasahassāni    vaṭṭaṃ
@Footnote: 1 Ma. vattatīti. evamuparipi.
Vatti  tato  paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa
purimā  koṭi  na  paññāyati  . ettakā jātikoṭiyo vaṭṭaṃ vatti
tato  paraṃ  na  vattati hevaṃ natthi evampi saṃsārassa purimā koṭi
na  paññāyati  .  ettakāni  jātikoṭisatāni  vaṭṭaṃ  vatti  tato
paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi saṃsārassa purimā koṭi na
paññāyati  .  ettakāni  jātikoṭisahassāni  vaṭṭaṃ  vatti  tato
paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi
na  paññāyati  .  ettakāni  jātikoṭisatasahassāni  vaṭṭaṃ  vatti
tato  paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā
koṭi na paññāyati.
   {367.2}  Ettakāni  vassāni  vaṭṭaṃ  vatti  tato paraṃ na
vattati  hevaṃ natthi evampi saṃsārassa purimā koṭi na paññāyati .
Ettakāni  vassasatāni vaṭṭaṃ vatti tato paraṃ na vattati hevaṃ natthi
evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi  na  paññāyati  .  ettakāni
vassasahassāni  vaṭṭaṃ vatti tato paraṃ na vattati hevaṃ natthi evampi
saṃsārassa  purimā  koṭi na paññāyati . ettakāni vassasatasahassāni
vaṭṭaṃ vatti tato paraṃ na vattati hevaṃ natthi evampi saṃsārassa purimā
koṭi na paññāyati.
   {367.3} Ettakā vassakoṭiyo vaṭṭaṃ vatti tato paraṃ na vattati
hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi  na  paññāyati .
Ettakāni   vassakoṭisatāni   vaṭṭaṃ   vatti   tato   paraṃ
Na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  puramā  koṭi  na
paññāyati  .  ettakāni  vassakoṭisahassāni  vaṭṭaṃ  vatti  tato
paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi
na  paññāyati  .  ettakāni  vassakoṭisatasahassāni  vaṭṭaṃ  vatti
tato  paraṃ  na  vattati hevaṃ natthi evampi saṃsārassa purimā koṭi
na  paññāyati  .  ettakāni  kappāni  vaṭṭaṃ  vatti  tato  paraṃ
na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi  na
paññāyati  .  ettakāni  kappasatāni  vaṭṭaṃ  vatti  tato  paraṃ
na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi  na
paññāyati.
   {367.4}  Ettakāni  kappasahassāni  vaṭṭaṃ  vatti tato paraṃ
na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi  na
paññāyati  .  ettakāni  kappasatasahassāni  vaṭṭaṃ  vatti  tato
paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi saṃsārassa purimā koṭi na
paññāyati  .  ettakā  kappakoṭiyo  vaṭṭaṃ  vatti  tato  paraṃ
na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi  na
paññāyati.
   {367.5}  Ettakāni  kappakoṭisatāni  vaṭṭaṃ  vatti  tato
paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi
na  paññāyati  .  ettakāni  kappakoṭisahassāni  vaṭṭaṃ vatti tato
paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi
na  paññāyati  .  ettakāni  kappakoṭisatasahassāni  vaṭṭaṃ  vatti
Tato  paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā
koṭi na paññāyati.
   {367.6} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā anamataggoyaṃ bhikkhave saṃsārassa 1-
pubbakoṭi   2-   na   paññāyati   avijjānīvaraṇānaṃ  sattānaṃ
taṇhāsaññojanānaṃ  sandhāvataṃ  saṃsarataṃ  evaṃ  dīgharattaṃ  kho  bhikkhave
dukkhaṃ  paccanubhūtaṃ  tibbaṃ  [3]-  byasanaṃ  [4]-  kaṭasīvavaḍḍhitaṃ  5-
yāvañcidaṃ  bhikkhave  alameva  sabbasaṅkhāresu  nibbindituṃ alaṃ virajjituṃ
alaṃ muccitunti. Evampi saṃsārassa purimā koṭi na paññāyati.
   {367.7}  Kathaṃ saṃsārassa pacchimā koṭi na paññāyati. Ettakā
jātiyo vaṭṭaṃ vattissati tato paraṃ na vattissati 6- hevaṃ natthi evampi
saṃsārassa  pacchimā  koṭi  na  paññāyati  . ettakāni jātisatāni
ettakāni   jātisahassāni  ettakāni  jātisatasahassāni  .pe.
Ettakā   jātikoṭiyo  ettakāni  jātikoṭisatāni  ettakāni
jātikoṭisahassāni   ettakāni   jātikoṭisatasahassāni   ettakāni
vassāni  ettakāni  vassasatāni  ettakāni vassasahassāni ettakāni
vassasatasahassāni  ettakā  vassakoṭiyo  ettakāni  vassakoṭisatāni
ettakāni   vassakoṭisahassāni   ettakāni   vassakoṭisatasahassāni
ettakāni  kappāni  ettakāni  kappasatāni ettakāni kappasahassāni
ettakāni  kappasatasahassāni  ettakā  kappakoṭiyo  ettakāni
kappakoṭisatāni ettakāni kappakoṭisahassāni ettakāni kappakoṭisatasahassāni
@Footnote: 1 Ma. saṃsāro. 2 Ma. pubbā koṭi. 3-4 Ma. paccanubhūtaṃ. 5 Ma. kaṭasī vaḍḍhitā.
@6 Ma. vattissatīti. evamuparipi.
Vaṭṭaṃ vattissati tato paraṃ na vattissati hevaṃ natthi evampi saṃsārassa
pacchimā  koṭi na paññāyati . evampi saṃsārassa purimāpi koṭi na
paññāyati  pacchimāpi  koṭi  na  paññāyati  .  majjheva  saṃsāre
sattā  ṭhitā  patiṭṭhitā  allīnā  upagatā  ajjhositā  adhimuttāti
majjhe  sarasmiṃ  tiṭṭhataṃ  .  iccāyasmā  kappoti iccāti padasandhi
.pe.  padānupubbakametaṃ  iccāti  .  āyasmāti  piyavacanaṃ garuvacanaṃ
sagāravasappatissādhivacanametaṃ   āyasmāti   .   kappoti   tassa
brāhmaṇassa nāmaṃ .pe. Abhilāpoti iccāyasmā kappo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 176-180. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=30&item=367&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=30&item=367&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=30&item=367&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=367&items=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=367              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]