ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo
   [56]  Kathaṃ ime dhammā pariññeyyāti sotāvadhānaṃ taṃpajānanā
paññā  sutamaye  ñāṇaṃ  eko  dhammo pariññeyyo phasso sāsavo
upādāniyo  dve  dhammā  pariññeyyā  nāmañca  rūpañca  tayo
dhammā  pariññeyyā  tisso  vedanā  cattāro dhammā pariññeyyā
cattāro  āhārā  pañca  dhammā  pariññeyyā  pañcupādānakkhandhā
cha  dhammā  pariññeyyā  cha  ajjhattikāni  āyatanāni  satta
dhammā   pariññeyyā   satta   viññāṇaṭṭhitiyo  aṭṭha  dhammā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ñāṇanti. evamuparipi.
Pariññeyyā  aṭṭha  lokadhammā  nava  dhammā  pariññeyyā  nava
sattāvāsā dasa dhammā pariññeyyā dasāyatanāni.
   [57]  Sabbaṃ  bhikkhave  pariññeyyaṃ  kiñca  bhikkhave  sabbaṃ
pariññeyyaṃ   cakkhuṃ   bhikkhave  pariññeyyaṃ  rūpā  pariññeyyā
cakkhuviññāṇaṃ  pariññeyyaṃ  cakkhusamphasso  pariññeyyo  yampidaṃ  1-
cakkhusamphassapaccayā  uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  tampi  pariññeyyaṃ  sotaṃ  pariññeyyaṃ  saddā  pariññeyyā
.pe.   ghānaṃ   pariññeyyaṃ   gandhā   pariññeyyā   jivhā
pariññeyyā  rasā  pariññeyyā  kāyo  pariññeyyo  phoṭṭhabbā
pariññeyyā   mano   pariññeyyo   dhammā   pariññeyyā
manoviññāṇaṃ   pariññeyyaṃ   manosamphasso   pariññeyyo  yampidaṃ
manosamphassapaccayā  uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā tampi pariññeyyaṃ.
   [58]  Rūpaṃ  pariññeyyaṃ  vedanā  pariññeyyā  saññā
pariññeyyā   saṅkhārā   pariññeyyā   viññāṇaṃ   pariññeyyaṃ
cakkhuṃ  .pe.  jarāmaraṇaṃ  .pe.  amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena
pariññeyyaṃ  yesaṃ  yesaṃ  dhammānaṃ  paṭilābhatthāya  vāyamantassa
te  te  dhammā  paṭiladdhā  honti  evaṃ te dhammā pariññātā
ceva honti tīritā ca.
   [59]  Nekkhammaṃ  paṭilābhatthāya vāyamantassa nekkhammaṃ paṭiladdhaṃ
@Footnote: 1 Yu. yadidaṃ. evamuparipi.
Hoti evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca abyāpādaṃ
paṭilābhatthāya  vāyamantassa  abyāpādo  paṭiladdho  hoti  evaṃ
so  dhammo  pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca  ālokasaññaṃ
paṭilābhatthāya    vāyamantassa    ālokasaññā    paṭiladdhā
hoti  evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca avikkhepaṃ
paṭilābhatthāya  vāyamantassa  avikkhepo  paṭiladdho  hoti  evaṃ
so  dhammo  pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca  dhammavavatthānaṃ
paṭilābhatthāya  vāyamantassa  dhammavavatthānaṃ  paṭiladdhaṃ  hoti  evaṃ
so  dhammo  pariññāto  ceva hoti tīrito ca ñāṇaṃ paṭilābhatthāya
vāyamantassa  ñāṇaṃ  paṭiladdhaṃ  hoti  evaṃ  so  dhammo pariññāto
ceva  hoti  tīrito  ca pāmujjaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa pāmujjaṃ
paṭiladdhaṃ hoti evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.
   [60]  Paṭhamajjhānaṃ  paṭilābhatthāya  vāyamantassa  paṭhamajjhānaṃ
paṭiladdhaṃ  hoti  evaṃ  so  dhammo  pariññāto ceva hoti tīrito
ca  dutiyajjhānaṃ  .pe.  tatiyajjhānaṃ  catutthajjhānaṃ  paṭilābhatthāya
vāyamantassa  catutthajjhānaṃ  paṭiladdhaṃ  hoti  evaṃ  so  dhammo
pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca  ākāsānañcāyatanasamāpattiṃ
paṭilābhatthāya     vāyamantassa     ākāsānañcāyatanasamāpatti
paṭiladdhā  hoti evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca
Viññāṇañcāyatanasamāpattiṃ      paṭilābhatthāya     vāyamantassa
viññāṇañcāyatanasamāpatti  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so  dhammo
pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca  ākiñcaññāyatanasamāpattiṃ
paṭilābhatthāya      vāyamantassa     ākiñcaññāyatanasamāpatti
paṭiladdhā  hoti evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca
nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ    paṭilābhatthāya    vāyamantassa
nevasaññānāsaññāyatanasamāpatti   paṭiladdhā   hoti   evaṃ  so
dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.
   [61] Aniccānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa aniccānupassanā
paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so  dhammo pariññāto ceva hoti tīrito
ca   dukkhānupassanaṃ   paṭilābhatthāya  vāyamantassa  dukkhānupassanā
paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so  dhammo  pariññāto  ceva  hoti
tīrito   ca   anattānupassanaṃ   paṭilābhatthāya   vāyamantassa
anattānupassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so  dhammo  pariññāto
ceva  hoti  tīrito  ca  nibbidānupassanaṃ  paṭilābhatthāya vāyamantassa
nibbidānupassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so  dhammo  pariññāto
ceva  hoti  tīrito  ca  virāgānupassanaṃ  paṭilābhatthāya vāyamantassa
virāgānupassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so  dhammo  pariññāto
ceva  hoti  tīrito  ca  nirodhānupassanaṃ  paṭilābhatthāya vāyamantassa
nirodhānupassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so  dhammo  pariññāto
Ceva  hoti  tīrito ca paṭinissaggānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa
paṭinissaggānupassanā   paṭiladdhā   hoti   evaṃ  so  dhammo
pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca  khayānupassanaṃ  paṭilābhatthāya
vāyamantassa  khayānupassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so  dhammo
pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca  vayānupassanaṃ  paṭilābhatthāya
vāyamantassa  vayānupassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so  dhammo
pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca vipariṇāmānupassanaṃ paṭilābhatthāya
vāyamantassa   vipariṇāmānupassanā   paṭiladdhā   hoti   evaṃ
so  dhammo  pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca animittānupassanaṃ
paṭilābhatthāya   vāyamantassa  animittānupassanā  paṭiladdhā  hoti
evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca appaṇihitānupassanaṃ
paṭilābhatthāya    vāyamantassa   appaṇihitānupassanā   paṭiladdhā
hoti evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca suññatānupassanaṃ
paṭilābhatthāya   vāyamantassa   suññatānupassanā  paṭiladdhā  hoti
evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.
   [62]   Adhipaññādhammavipassanaṃ   paṭilābhatthāya   vāyamantassa
adhipaññādhammavipassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ so dhammo pariññāto
ceva   hoti   tīrito   ca  yathābhūtañāṇadassanaṃ  paṭilābhatthāya
vāyamantassa  yathābhūtañāṇadassanaṃ  paṭiladdhaṃ  hoti  evaṃ  so  dhammo
Pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca  ādīnavānupassanaṃ paṭilābhatthāya
vāyamantassa  ādīnavānupassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so dhammo
pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca  paṭisaṅkhānupassanaṃ paṭilābhatthāya
vāyamantassa  paṭisaṅkhānupassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so dhammo
pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca  vivaṭṭanānupassanaṃ paṭilābhatthāya
vāyamantassa  vivaṭṭanānupassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so dhammo
pariññāto ceva hoti tīrito ca.
   [63] Sotāpattimaggaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa sotāpattimaggo
paṭiladdho  hoti evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca
sakadāgāmimaggaṃ   paṭilābhatthāya   vāyamantassa   sakadāgāmimaggo
paṭiladdho  hoti evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca
anāgāmimaggaṃ    paṭilābhatthāya   vāyamantassa   anāgāmimaggo
paṭiladdho  hoti evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca
arahattamaggaṃ    paṭilābhatthāya    vāyamantassa    arahattamaggo
paṭiladdho  hoti evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca
yesaṃ  yesaṃ  dhammānaṃ  paṭilābhatthāya  vāyamantassa  te te dhammā
paṭiladdhā  honti  evaṃ  te  dhammā  pariññātā  ceva  honti
tīritā  ca  taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena
vuccati   ime  dhammā  pariññeyyāti  sotāvadhānaṃ  taṃpajānā
paññā sutamaye ñāṇaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 32-37. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=31&item=56&items=8              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=31&item=56&items=8&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=31&item=56&items=8              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=56&items=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=56              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]