ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)
   [411] |411.277| Nagare hamsavatiya    setthiputto ahosaham
            samappito kamagunehi 1- parivaremaham tada.
   |411.278| Tato pasadamaruyha    mahabhoge valanjako
             tattha naccehi gitehi    parivaremaham tada.
   |411.279| Turiya ahata mayham    sammatalasamahita
             ranjanti 2- itthiyo sabba  harantiyeva me mano.
   |411.280| Celavaka vamanika 3-   kunjava sihimajjhita 4-
             langhika sokajjhayi ca   parivarenti mam sada.
   |411.281| Vetalino kumbhathuni     nata ca naccaka bahu
             nataka nataka ceva     parivarenti mam sada.
   |411.282| Kappaka nhapaka suda malakara supasaka 5-
             jalla malla ca te sabbe  parivarenti mam sada.
   |411.283| Etesu kilamanesu      sikkhite katupasane
             rattindivam na janami    indova tidase pure 6-.
   |411.284| Addhika kapana 7- sabbe  yacaka caraka bahu
             upagacchanti te niccam    bhikkhayanta mamam gharam.
   |411.285| Samana brahmana ceva  punnakkhetta anuttara
             vaddhayanta mamam punnam agacchanti mamam gharam.
    |411.286| Pataka 8- latuka sabbe nigantha pupphasataka
@Footnote: 1 Ma. Yu. kamagune. 2 Ma. Yu. naccanta. 3 Ma. celapika lamanika. Yu.
@velamika vamanika. 4 Ma. kunjavasi timajjhika. 5 Yu. sumasaka.
@6 Ma. Yu. tidasangane. 7 Ma. Yu. pathika. 8 Ma. pataga. Yu. padaka.
             Tedandika ekasikha    agacchanti mamam gharam.
   |411.287| Ajivika viluttavi      gotama 1- devadhammika
             rajojalladhara ete      agacchanti mamam gharam.
   |411.288| Parivattaka siddhipatta 2- kodhapugganika 3- bahu
             tapasi vanacari ca        agacchanti mamam gharam.
   |411.289| Andhaka 4- damila ceva   sakula malayalaka 5-
             savara yonaka ceva      agacchanti mamam gharam.
   |411.290| Gandhaka 6- mundaka sabbe  kutthala sanuvindaka 7-
             arava cinarattha ca     agacchanti mamam gharam.
   |411.291| Alasandaka pallavaka    pabbatanaggamaruha 8-
             bahika 9- cetaputta ca agacchanti mamam gharam.
   |411.292| Madhuraka kosalaka       kasika 10- hatthiporika
             isinda makkala 11- ceva agacchanti mamam gharam.
   |411.293| Celavaka aramba ca 12- obhasa meghala bahu
             khuddaka suddaka ceva   agacchanti mamam gharam.
   |411.294| Rohaka 13- sindhava ceva cittaka 14- ekakannika
             surattha aparanta ca    agacchanti mamam gharam.
   |411.295| Supparaka kumara 15- ca  malaya 16- sonnabhumika
             vajjihara 17- ca te sabbe agacchanti mamam gharam.
@Footnote: 1 Ma. godhamma. 2 Ma. parittaka santipatta. 3 Yu. kondapuggalika bahu.
@4 Ma. Yu. oddaka. 5 Ma. malavalaka. 6 Ma. Yu. andhaka. 7 Ma. kotala
@hanuvindaka. Yu. kolaka .... 8 Ma. dhammaraniggamanusa. Yu. pabbarabhaggakarusa.
@9 Ma. gehita. 10 Ma. kalinga. 11 Yu. matthala. 12 Ma. arabbha ca oghutatha. Yu.
@velavaka aramma okkala mekala. 13 Ma. Yu. rohana. 14 Yu. cittava.
@15 Yu. supparika kikumara ca. 16 Ma. mallasovannabhumika. 17 Ma. vajjitanga.
   |411.296| Nalakara pesakara     cammakara ca tacchaka
             kammakara 1- kumbhakara agacchanti mamam gharam.
   |411.297| Manikara lohakara    sonnakara ca dussika
             tipukara ca te sabbe   agacchanti mamam gharam.
   |411.298| Usukara 2- bhamakara   pesakara ca gandhika
             rajaka tunnavaya ca    agacchanti mamam gharam.
   |411.299| Telika katthahara ca    udahara ca pesika
             supika saradakkha ca 3-  agacchanti mamam gharam.
   |411.300| Dovarika anikattha    ganthika 4- pupphachaddaka
             hattharoha hatthipala agacchanti mamam gharam.
   |411.301| Anandassa nama ranno samaggassa 5- adasaham
             sattavannena ratanena   unattam purayamaham.
   |411.302| Ye maya kittita sabbe  nanavanna bahu jana
             tesaham cittamannaya  tappayim ratanenapi 6-.
   |411.303| Vaggusu bhasamanesu     vajjamanasu bherisu
             sankhesu dhamayantesu     sakagehe ramamaham.
   |411.304| Bhagava tamhi samaye     padumuttaranamako 7-
             saha 8- satasahassehi    parikkhinasavehi so.
   |411.305| Bhikkhuhi sahito vithim      patipajjittha cakkhuma
             obhasento disa sabba diparukkhova jotati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kammara. 2 Yu. capakara. 3 Ma. supika suparakkha ca. Yu. ...
@rudasakka ca. 4 Ma. bandhika. Yu. santhika. 5 Ma. mamattassa .... Yu.
@pamattassa. 6 Ma. Yu. ratanenaham. 7 Ma. Yu. ... nayako. 8 Ma. vasi.
   |411.306| Vajjanti bheriyo sabba   gacchante lokanayake
             pabha niddhavate tassa   sataramsiva uggato.
   |411.307| Kavatantarikayapi     pavitthena ca rasmina
             antogharesu vipulo     aloko asi tavade.
   |411.308| Pabham disvana buddhassa   parisajje avocaham
             nissamsayam buddhasettho   imam vithimupagato.
   |411.309| Khippam oruyha pasada  agamim antarapatham 1-
             sambuddham abhivadento 2- idam vacanamabravim.
   |411.310| Anukampatu me buddho    jalajuttamanamako 3-
             vasisatasahassehi       adhivasesi so muni.
   |411.311| Nimantayitvana sambuddham abhinesim sakam gharam
             tattha annena panena   santappesim mahamunim.
   |411.312| Bhuttavikalamannaya   buddhasetthassa tadino
             sangitena 4- turiyena    buddhasettham upatthahim.
   |411.313| Padumuttaro lokavidu     ahutinam patiggaho
             antoghare nisiditva    ima gatha abhasatha.
   |411.314| Yo mam turiyenupatthasi   annapanancadasi me
             tamaham kittayissami    sunatha mama bhasato.
   |411.315| Pahutabhakkho hutvana    sahiranno sabhojano
             catuddipe ekarajjam     karayissatiyam naro.
@Footnote: 1 Ma. Yu. antarapanam. 2 Ma. abhivadetva. 3 Ma. Yu. ... nayako.
@4 Ma. Yu. satangikena.
    |411.316| Pancasile samadaya    dasakammapathe rato 1-
             samadaya pavattanto   parisam sikkhapessati.
    |411.317| Turiyasatasahassani      nariyo 2- samalankata
             vajjayissantimam niccam    upatthanassidam phalam.
   |411.318| Timsakappasahassani     devaloke ramissati
             catusatthikhattum devindo  devarajjam karissati.
   |411.319| Catusattatikkhattum 3- ca   cakkavatti bhavissati
             padesarajjam vipulam       gananato asankhayam.
   |411.320| Kappasatasahassamhi     okkakakulasambhavo
             gotamo nama namena   sattha loke bhavissati.
   |411.321| Upapajjati yam yonim      devattam atha manusam
             anunabhogo hutvana    manussattam gamissati.
   |411.322| Ajjhayako bhavitvana   tinnam vedana paragu
             uttamattham gavesanto   carissati mahim tada 4-.
   |411.323| So ca paccha pabbajitva sukkamulena codito
             gotamassa bhagavato     sasanebhiramissati.
   |411.324| Aradhayitvana sambuddham gotamam sakyapungavam
             kilese jhapayitvana   arahayam bhavissati.
   |411.325| Pavane byaggharajava    migarajava kesari
             abhito viharamajja     sakyaputtassa sasane.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tato. 2 Ma. bheriyo. 3 Ma. catusatthikkhattum. 4 Ma. Yu. imam.
   |411.326| Devaloke manusse va    dalidde duggatimhi va
             nibbattim me na passami upatthanassidam phalam.
   |411.327| Vivekamanuyuttomhi     upasanto nirupadhi
             nagova bandhanam chetva  viharami anasavo.
   |411.328| Kilesa jhapita mayham   bhava sabbe samuhata
             nagova bandhanam chetva  viharami anasavo.
   |411.329| Svagatam vata me asi    mama buddhassa santike
             tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam.
   |411.330| Patisambhida catasso    vimokkhapica atthime
             chalabhinna sacchikata   katam buddhassa sasananti.
    Ittham sudam ayasma jatukanniko thero ima gathayo
abhasitthati.
               Jatukannikattherassa apadanam samattam.
               Dasamam udenattherapadanam (410)             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 563-568. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=32&item=411&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=32&item=411&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=32&item=411&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=411&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=411              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com