ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ
             Aṭṭhamaṃ puḷinathūpiyattherāpadānaṃ (498)
   [88] |88.57| Himavantassavidūre      yamako 1- nāma pabbato
             assamo sukato mayhaṃ     paṇṇasālā sumāpitā.
      |88.58| Nārado nāma nāmena    jaṭilo uggatāpano
             catuddasasahassāni      sissā paricaranti maṃ.
      |88.59| Paṭisallīnako santo     evaṃ cintesahantadā
             mahājanā 2- maṃ pūjenti  nāhaṃ pūjemi kiñcanaṃ.
      |88.60| Na me ovādako atthi    vattā koci na vijjati
             anācariyupajjhāyo      vane vāsaṃ upemahaṃ.
      |88.61| Upāsamāno yamakaṃ 3-    garucittaṃ upaṭṭhahe
             so me ācariyo natthi    vanavāso niratthako.
      |88.62| Āyāgaṃ me gavesiyaṃ 4-    garubhāvaniyaṃ tathā
             sāsassayo 5- vasissāmi  na koci garahissati.
      |88.63| Uttānakūlā nadikā     supatitthā manoramā
             susuddhapuḷinākiṇṇā    avidūre mamassamaṃ.
@Footnote: 1 Po. Yu. samaṅgo. 2 Ma. sabbo jano maṃ pūjeti. Yu. sabbajano. 3 Po.
@Ma. Yu. yamahaṃ. 4 Ma. Yu. gavesissaṃ. 5 Ma. Yu. sāvassayo.
      |88.64| Nadiṃ amarikaṃ nāma       upagantvā 1- ahantadā
            saṅkaḍḍhitvāna 2- puḷinaṃ  akaṃ puḷinacetiyaṃ.
      |88.65| Ye te ahesuṃ sambuddhā  bhavantakaraṇā munī
             tesaṃ etādiso thūpo    taṃ nimittaṃ karomahaṃ.
      |88.66| Karitvā puḷine 3- thūpaṃ   sovaṇṇaṃ māpayiṃ ahaṃ
             soṇṇakiṃkaṇipupphāni   sahasse tīṇi pūjayiṃ.
      |88.67| Sāyaṃ pātaṃ namassāmi    pītijāto 4- katañjalī
             sammukhā viya sambuddhaṃ   vandiṃ puḷinacetiyaṃ.
      |88.68| Yadā kilesā jāyanti   vitakkā gehanissitā
             sarāmi sukataṃ thūpaṃ       paccavekkhāmi tāvade.
      |88.69| Upanissāya vihariṃ 5-    satthavāhaṃ vināyakaṃ
             kilese saṃvareyyāsi 6-   na yuttaṃ tava mārisa.
      |88.70| Saha āvajjite thūpe     gāravaṃ hoti me tadā
             kuvitakke vinodesiṃ      nāgo tuttaṭṭito 7- yathā.
     |88.71| Evaṃ viharamānaṃ maṃ       maccurājābhimaddatha
             tattha kālaṃ kato santo   brahmalokaṃ agacchahaṃ.
      |88.72| Yāvatāyuṃ vasitvāna     tidive 8- upapajjahaṃ
             asītikkhattuṃ devindo    devarajjamakārayiṃ.
      |88.73| Satānaṃ tīṇikhattuñca    cakkavatti ahosahaṃ
             padesarajjaṃ vipulaṃ       gaṇanāto asaṅkhayaṃ.
@Footnote: 1 Ma. upagantavānahantadā. 2 Ma. Yu. saṃvaḍḍhayitvā. 3 Ma. puḷinaṃ.
@4 Ma. vedajāto. Yu. vittijāto. 5 Ma. viharaṃ. 6 Ma. Yu. saṃvaseyyāsi.
@7 Po. tuṇṇaṭṭito. Yu. tuttaddito. 8 Yu. tidase.
      |88.74| Tesaṃ kiṃkaṇipupphānaṃ      vipākaṃ anubhomahaṃ
             bāvīsatisahassāni      parivārenti maṃ bhave.
      |88.75| Thūpassa pariciṇṇattā    rajojallaṃ na limpati
             gatte sedā na muñcanti  sappabhāso bhavāmahaṃ.
      |88.76| Aho me sukato thūpo     sudiṭṭhāmarikā nadī
             thūpaṃ katvāna puḷinaṃ 1-   pattomhi acalaṃ padaṃ.
      |88.77| Kusalaṃ kattukāmena      jantunā sāragāhinā 2-
             natthi khettaṃ akhettaṃ vā   paṭipattiva sārakā 3-.
      |88.78| Yathāpi balavā poso     aṇṇavaṃ taritussaho 4-
             parittaṃ kaṭṭhamādāya     pakkhandeyya mahāsaraṃ.
      |88.79| Imāhaṃ kiṭṭhaṃ 5- nissāya  tarissāmi mahodadhiṃ
             ussāhena viriyena      tareyya udadhiṃ naro.
      |88.80| Tatheva me kataṃ kammaṃ      parittaṃ thokakañca 6- yaṃ
             taṃ 7- kammaṃ upanissāya  saṃsāraṃ samatikkamiṃ.
      |88.81| Pacchime bhavasampatte    sukkamūlena codito
             sāvatthiyaṃ pure jāto     mahāsāle suaddhake.
      |88.82| Saddhā mātāpitā mayhaṃ  buddhassa saraṇaṃ gatā
             ubho diṭṭhasutā 8- ete  anuvattanti sāsanaṃ.
      |88.83| Bodhipappaṭikaṃ gayha     soṇṇathūpaṃ akārayuṃ
             sāyaṃ pātaṃ namassanti    sakyaputtassa sammukhā.
@Footnote: 1 Yu. pubine. 2 Po. Yu. pāragāminā. 3 Ma. sādhakā. Yu. sādhikā. 4 Ma. Yu.
@taritussahe. 5 Po. Ma. Yu. kaṭṭhaṃ. 6 Po. Yu. thokakañcanaṃ. 7 Yu. kataṃ.
@8 Ma. Yu. diṭṭhapadā.
      |88.84| Uposathamhi divase      soṇṇathūpaṃ vinīharuṃ
             buddhassa vaṇṇaṃ kittentā tiyāmaṃ vītināmayuṃ.
      |88.85| Samā 1- disvānahaṃ thūpaṃ   sariṃ puḷinacetiyaṃ
             ekāsane nisīditvā     arahattaṃ apāpuṇiṃ.
                   Bāvīsatimaṃ bhāṇavāraṃ.
      |88.86| Gavesamāno taṃ dhīraṃ       dhammasenāpatiddasaṃ
             agārā nikkhamitvāna     pabbajiṃ tassa santike.
      |88.87| Jātiyā sattavassena     arahattaṃ apāpuṇiṃ
             upasampādayi buddho     guṇamaññāya cakkhumā.
      |88.88| Dārakeneva santena      kiriyaṃ niṭṭhitaṃ mayā
             kataṃ me karaṇīyajja       sakyaputtassa sāsane.
      |88.89| Sabbaverabhayātīto       sabbasaṅgātigo isi
             sāvako te mahāvīra       soṇṇathūpassidaṃ phalaṃ.
      |88.90| Kilesā jhāpitā mayhaṃ    bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā    viharāmi anāsavo.
      |88.91| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
             tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |88.92| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. saha.
  Itthaṃ sudaṃ āyasmā puḷinathūpiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
              Puḷinathūpiyattherassa apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 132-136. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=33.1&item=88&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=33.1&item=88&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=33.1&item=88&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=88&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.1&i=88              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com