ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 4 : Abhi. Kathāvatthu
            Kammahetukatha
   [1303] Kammahetu araha arahatta parihayatiti . amanta.
Kammahetu  sotapanno  sotapattiphala  parihayatiti  .  na  hevam
vattabbe  .pe.  kammahetu  araha  arahatta  parihayatiti .
Amanta  .  kammahetu  sakadagami  .pe. anagami anagamiphala
parihayatiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1304] Kammahetu sotapanno sotapattiphala na parihayatiti.
Amanta  .  kammahetu  araha  arahatta  na  parihayatiti . na
hevam  vattabbe  .pe.  kammahetu  sakadagami  .pe.  anagami
anagamiphala  na  parihayatiti  .  amanta  .  kammahetu araha
arahatta na parihayatiti. Hevam vattabbe .pe.
   [1305] Kammahetu araha arahatta parihayatiti . amanta.
Panatipatakammassa hetuti na hevam vattabbe .pe. Adinnadanakammassa
hetu   .pe.  kamesumicchacarakammassa  hetu  musavadakammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page428.

Hetu pisunavacakammassa hetu pharusavacakammassa hetu samphappalapakammassa hetu matughatakakammassa 1- hetu pitughatakakammassa 2- hetu arahantaghatakakammassa 3- hetu ruhiruppadakammassa hetu sanghabhedakammassa hetuti . na hevam vattabbe .pe. katamassa kammassa hetuti . handa hi arahantanam abbhacikkhatiti . arahantanam abbhacikkhanakammassa hetu araha arahatta parihayatiti . amanta . ye keci arahantanam abbhacikkhanti sabbe te arahattam sacchikarontiti . na hevam vattabbe .p. Kammahetukatha. Atthamo vaggo. Tassa uddanam. Cha gatiyo antarabhavo panceva kamaguna kamadhatu panceva ayatana kama rupino dhamma rupadhatu arupino dhamma arupadhatu salayataniko attabhavo rupadhatuya atthi rupam arupesu rupam kammam rupajivitindriyam kammahetu parihayatiti. ----------- @Footnote: 1 Ma. matughatikammassa. 2. Ma. pitughatikammassa. 3. Ma. arahantaghatikammassa.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 427-428. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=37&item=1303&items=3&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=37&item=1303&items=3&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=37&item=1303&items=3&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1303&items=3&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1303              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com