ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 5 : Abhi. Yamakaṃ (1)
            Dhātuvāro
   [1564]  Kāmadhātuyā  cutassa  kāmadhātuṃ  upapajjantassa kati
anusayā  anusenti  kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā .
Kāmadhātuyā  cutassa  rūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati anusayā anusenti
kati  anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . kāmadhātuyā cutassa
arūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā
nānusenti  kati  anusayā  bhaṅgā . kāmadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti
kati  anusayā  bhaṅgā . kāmadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa
Kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti  kati  anusayā
bhaṅgā  . kāmadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā
anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . Kāmadhātuyā
cutassa  nakāmadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa kati anusayā anusenti
kati  anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . kāmadhātuyā cutassa
narūpadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati
anusayā  nānusenti  kati  anusayā  bhaṅgā  . kāmadhātuyā cutassa
nakāmadhātuṃ  narūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati
anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā.
   [1565] Rūpadhātuyā cutassa rūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā
anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . rūpadhātuyā
cutassa  kāmadhātuṃ  upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā
nānusenti  kati  anusayā  bhaṅgā  .  rūpadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti
kati  anusayā  bhaṅgā . rūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ upapajjantassa
kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti  kati  anusayā
bhaṅgā  .  rūpadhātuyā  cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā
anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . rūpadhātuyā
cutassa  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati
anusayā  nānusenti  kati  anusayā  bhaṅgā  .  rūpadhātuyā cutassa
Nakāmadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti kati
anusayā  nānusenti  kati  anusayā  bhaṅgā  .  rūpadhātuyā cutassa
narūpadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati
anusayā  nānusenti  kati  anusayā bhaṅgā . rūpadhātuyā cutassa na
kāmadhātuṃ  narūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati
anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā.
   [1566]  Arūpadhātuyā  cutassa  arūpadhātuṃ upapajjantassa kati
anusayā  anusenti  kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā .
Arūpadhātuyā  cutassa  kāmadhātuṃ  upapajjantassa kati anusayā anusenti
kati  anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . arūpadhātuyā cutassa
rūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā
nānusenti  kati  anusayā  bhaṅgā . arūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti
kati  anusayā  bhaṅgā . arūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa
kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti  kati  anusayā
bhaṅgā  .  arūpadhātuyā  cutassa  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati
anusayā  anusenti  kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā .
Arūpadhātuyā  cutassa  nakāmadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati
anusayā  anusenti  kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā .
Arūpadhātuyā  cutassa  narūpadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati
Anusayā  anusenti  kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā .
Arūpadhātuyā  cutassa  nakāmadhātuṃ  narūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati
anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā.
   [1567]  Nakāmadhātuyā  cutassa  kāmadhātuṃ upapajjantassa kati
anusayā  anusenti  kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā .
Nakāmadhātuyā  cutassa  rūpadhātuṃ  upapajjantassa kati anusayā anusenti
kati  anusayā  nānusenti  kati  anusayā  bhaṅgā  . nakāmadhātuyā
cutassa  arūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati
anusayā  nānusenti  kati  anusayā  bhaṅgā . nakāmadhātuyā cutassa
nakāmadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā
nānusenti  kati  anusayā  bhaṅgā . nakāmadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti kati anusayā nānusenti kati
anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati
anusayā  anusenti  kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā .
Nakāmadhātuyā  cutassa  nakāmadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati
anusayā  anusenti  kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā .
Nakāmadhātuyā  cutassa  narūpadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati
anusayā  anusenti  kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā .
Nakāmadhātuyā  cutassa  nakāmadhātuṃ  narūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati
anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā.
   [1568]  Narūpadhātuyā  cutassa  kāmadhātuṃ  upapajjantassa kati
anusayā  anusenti  kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā .
Narūpadhātuyā  cutassa  rūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati anusayā anusenti
kati  anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā cutassa
arūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā
nānusenti  kati  anusayā  bhaṅgā . narūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti kati anusayā nānusenti kati
anusayā  bhaṅgā  . narūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kati
anusayā  anusenti  kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā .
Narūpadhātuyā  cutassa  naarūpadhātuṃ upapajjantassa kati anusayā anusenti
kati  anusayā  nānusenti  kati  anusayā  bhaṅgā  .  narūpadhātuyā
cutassa  nakāmadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa kati anusayā anusenti
kati  anusayā  nānusenti  kati  anusayā  bhaṅgā  .  narūpadhātuyā
cutassa  narūpadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati anusayā anusenti
kati  anusayā  nānusenti  kati  anusayā  bhaṅgā  .  narūpadhātuyā
cutassa   nakāmadhātuṃ   narūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā
anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā.
   [1569]  Naarūpadhātuyā  cutassa  kāmadhātuṃ  upapajjantassa kati
anusayā  anusenti  kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā .
Naarūpadhātuyā  cutassa  rūpadhātuṃ  upapajjantassa kati anusayā anusenti
Kati  anusayā  nānusenti  kati  anusayā  bhaṅgā  . naarūpadhātuyā
cutassa  arūpadhātuṃ  upapajjantassa kati anusayā anusenti kati anusayā
nānusenti  kati  anusayā bhaṅgā . naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti
kati  anusayā bhaṅgā . naarūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa
kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti  kati  anusayā
bhaṅgā  .  naarūpadhātuyā  cutassa  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati
anusayā  anusenti  kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā .
Naarūpadhātuyā  cutassa  nakāmadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati
anusayā  anusenti  kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā .
Naarūpadhātuyā  cutassa  narūpadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati
anusayā  anusenti  kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā .
Naarūpadhātuyā  cutassa  nakāmadhātuṃ  narūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati
anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā.
   [1570]  Nakāmadhātuyā  naarūpadhātuyā  cutassa  kāmadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti kati anusayā nānusenti kati
anusayā  bhaṅgā  .  nakāmadhātuyā  naarūpadhātuyā  cutassa  rūpadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti
kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā  naarūpadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti
Kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti
kati  anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti
kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti kati anusayā nānusenti kati
anusayā  bhaṅgā  .  nakāmadhātuyā  naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ
naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā
nānusenti  kati  anusayā  bhaṅgā  .  nakāmadhātuyā  naarūpadhātuyā
cutassa  narūpadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati anusayā anusenti
kati  anusayā  nānusenti  kati  anusayā  bhaṅgā  . nakāmadhātuyā
naarūpadhātuyā  cutassa  nakāmadhātuṃ  narūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati
anusayā anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā.
   [1571]  Narūpadhātuyā  naarūpadhātuyā  cutassa  kāmadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti kati anusayā nānusenti kati
anusayā  bhaṅgā  .  narūpadhātuyā  naarūpadhātuyā  cutassa  rūpadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti kati anusayā nānusenti kati
anusayā  bhaṅgā  .  narūpadhātuyā  naarūpadhātuyā  cutassa  arūpadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti
kati  anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ
Upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti
kati  anusayā  bhaṅgā . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti
kati  anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti
kati  anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ
naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā
nānusenti  kati anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa
narūpadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati
anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā
cutassa  nakāmadhātuṃ  narūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati anusayā anusenti
kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā.
   [1572]  Nakāmadhātuyā  narūpadhātuyā  cutassa  kāmadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti kati anusayā nānusenti kati
anusayā  bhaṅgā  .  nakāmadhātuyā  narūpadhātuyā  cutassa  rūpadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti kati anusayā nānusenti kati
anusayā  bhaṅgā  .  nakāmadhātuyā  narūpadhātuyā  cutassa  arūpadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti
kati  anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti
Kati  anusayā  bhaṅgā . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti
kati  anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ
upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā  nānusenti
kati  anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ
naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati  anusayā
nānusenti  kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa
narūpadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā  anusenti  kati
anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā
cutassa   nakāmadhātuṃ   narūpadhātuṃ  upapajjantassa  kati  anusayā
anusenti kati anusayā nānusenti kati anusayā bhaṅgā.
   [1573]  Kāmadhātuyā  cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa kassaci
satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca anusayā anusenti anusayā
bhaṅgā  natthi  .  kāmadhātuyā cutassa rūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci
satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca  anusayā anusenti kassaci
tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . kāmadhātuyā cutassa
arūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci  satta  anusayā  anusenti  kassaci
pañca  anusayā  anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti anusayā
bhaṅgā  natthi . kāmadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ upapajjantassa kassaci
satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca  anusayā anusenti kassaci
Tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . kāmadhātuyā cutassa
narūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci  satta  anusayā  anusenti  kassaci
pañca  anusayā  anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti anusayā
bhaṅgā  natthi  .  kāmadhātuyā  cutassa  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa
kassaci  satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca anusayā anusenti
kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . kāmadhātuyā
cutassa  nakāmadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci satta anusayā
anusenti  kassaci  pañca  anusayā  anusenti  kassaci tayo anusayā
anusenti  anusayā  bhaṅgā  natthi  . kāmadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ
naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci  satta  anusayā  anusenti kassaci
pañca anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . kāmadhātuyā cutassa
nakāmadhātuṃ  narūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci satta anusayā anusenti
kassaci  pañca  anusayā  anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti
anusayā bhaṅgā natthi.
   [1574]  Rūpadhātuyā  cutassa  rūpadhātuṃ  upapajjantassa kassaci
satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca  anusayā anusenti kassaci
tayo  anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . rūpadhātuyā cutassa
kāmadhātuṃ  upapajjantassa  satteva  anusayā anusenti anusayā bhaṅgā
natthi  .  rūpadhātuyā  cutassa  arūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta
anusayā  anusenti  kassaci  pañca  anusayā  anusenti kassaci tayo
Anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . Rūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ
upapajjantassa  kassaci  satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca
anusayā  anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā
natthi  .  rūpadhātuyā  cutassa  narūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta
anusayā  anusenti  kassaci  pañca  anusayā  anusenti kassaci tayo
anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . Rūpadhātuyā cutassa naarūpadhātuṃ
upapajjantassa  kassaci  satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca
anusayā  anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā
natthi  .  rūpadhātuyā  cutassa  nakāmadhātuṃ  naarūpadhātuṃ upapajjantassa
kassaci  satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca anusayā anusenti
kassaci  tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . rūpadhātuyā
cutassa  narūpadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa satteva anusayā anusenti
anusayā  bhaṅgā  natthi  .  rūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ
upapajjantassa  kassaci  satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā
anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi.
   [1575]  Arūpadhātuyā  cutassa arūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci
satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca  anusayā anusenti kassaci
tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . arūpadhātuyā cutassa
kāmadhātuṃ  upapajjantassa  satteva  anusayā anusenti anusayā bhaṅgā
natthi . arūpadhātuyā cutassa rūpadhātuyā upapatti nāma natthi. Heṭṭhā
Upapajjamāno  kāmadhātuṃyeva  upapajjati,  satteva anusayā anusenti,
anusayā bhaṅgā natthi.
   Arūpadhātuyā cutassa na kāmadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā
anusenti, kassaci pañca anusayā anusenti, kassaci tayo anusayā anusenti,
anusayā bhaṅgā natthi. arūpadhātuyā cutassa na rūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci
satta anusayā anusenti, kassaci pañca anusayā anusenti, kassaci tayo
anusayā anusenti, anusayā bhaṅgā natthi. Arūpadhātuyā cutassa na arūpadhātuṃ
upapajjantassa satteva anusayā anusenti, anusayā bhaṅgā natthi.
   Arūpadhātuyā cutassa na kāmadhātuyā na arūpadhātuyā upapatti nāma
natthi, heṭṭhā upapajjamāno kāmadhātuṃyeva upapajjati, satteva anusayā
anusenti, anusayā bhaṅgā natthi. Arūpadhātuyā cutassa na rūpadhātuṃ na arūpadhātuṃ
upapajjantassa  satteva  anusayā  anusenti,  anusayā bhaṅgā natthi.
Arūpadhātuyā cutassa na kāmadhātuṃ na rūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta
anusayā  anusenti,  kassaci  pañca anusayā anusenti, kassaci tayo
anusayā anusenti, anusayā bhaṅgā natthi.
   [1576] Na kāmadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa satteva
anusayā  anusenti,  anusayā  bhaṅgā natthi. na kāmadhātuyā cutassa
rūpadhātuṃ  upapajjantassa kassaci satta anusayā anusenti, kassaci pañca
anusayā  anusenti,  kassaci  tayo  anusayā  anusenti,  anusayā
bhaṅgā  natthi.  na  kāmadhātuyā  cutassa  arūpadhātuṃ  upapajjantassa
Kassaci  satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca anusayā anusenti
kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . Nakāmadhātuyā
cutassa   nakāmadhātuṃ   upapajjantassa   kassaci  satta  anusayā
anusenti  kassaci  pañca  anusayā  anusenti  kassaci tayo anusayā
anusenti  anusayā  bhaṅgā  natthi . nakāmadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ
upapajjantassa  kassaci  satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca
anusayā  anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā
natthi  .  nakāmadhātuyā  cutassa  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci
satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca  anusayā anusenti kassaci
tayo  anusayā  anusenti  anusayā  bhaṅgā  natthi . nakāmadhātuyā
cutassa  nakāmadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci satta anusayā
anusenti  kassaci  pañca  anusayā  anusenti  kassaci tayo anusayā
anusenti  anusayā  bhaṅgā  natthi . nakāmadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ
naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  satteva anusayā anusenti anusayā bhaṅgā
natthi  .  nakāmadhātuyā  cutassa  nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa
kassaci  satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca anusayā anusenti
kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi.
   [1577]  Narūpadhātuyā  cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa kassaci
satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca anusayā anusenti anusayā
bhaṅgā  natthi  .  narūpadhātuyā  cutassa  rūpadhātuṃ  upapajjantassa
Kassaci  satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca anusayā anusenti
kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . narūpadhātuyā
cutassa  arūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci  satta  anusayā  anusenti
kassaci  pañca  anusayā  anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti
anusayā bhaṅgā natthi . narūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ upapajjantassa
kassaci   satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca  anusayā
anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi.
   {1577.1} Narūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta
anusayā  anusenti  kassaci  pañca  anusayā  anusenti kassaci tayo
anusayā  anusenti  anusayā  bhaṅgā  natthi  . narūpadhātuyā cutassa
naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci  satta  anusayā  anusenti kassaci
pañca  anusayā  anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti anusayā
bhaṅgā  natthi  .  narūpadhātuyā  cutassa  nakāmadhātuṃ  naarūpadhātuṃ
upapajjantassa  kassaci  satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca
anusayā  anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā
natthi  .  narūpadhātuyā  cutassa  narūpadhātuṃ  naarūpadhātuṃ upapajjantassa
kassaci  satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca anusayā anusenti
anusayā  bhaṅgā  natthi  . narūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ
upapajjantassa  kassaci  satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā
anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi.
   [1578]  Naarūpadhātuyā cutassa kāmadhātuṃ upapajjantassa kassaci
satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca anusayā anusenti anusayā
bhaṅgā  natthi  . naarūpadhātuyā cutassa rūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci
satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca anusayā anusenti kassaci
tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . naarūpadhātuyā cutassa
arūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci  satta  anusayā  anusenti  kassaci
pañca  anusayā  anusenti  kassaci tayo anusayā anusenti anusayā
bhaṅgā  natthi  .  naarūpadhātuyā  cutassa  nakāmadhātuṃ  upapajjantassa
kassaci  satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca anusayā anusenti
kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . Naarūpadhātuyā
cutassa  narūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci  satta  anusayā  anusenti
kassaci  pañca  anusayā  anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti
anusayā  bhaṅgā  natthi  .  naarūpadhātuyā  cutassa  naarūpadhātuṃ
upapajjantassa  kassaci  satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā
anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi .
Naarūpadhātuyā  cutassa  nakāmadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci
satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca  anusayā anusenti kassaci
tayo  anusayā  anusenti  anusayā  bhaṅgā  natthi . naarūpadhātuyā
cutassa  narūpadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci  satta anusayā
anusenti  kassaci  pañca anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi .
Naarūpadhātuyā  cutassa  nakāmadhātuṃ  narūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci
satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca  anusayā anusenti kassaci
tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi.
   [1579]  Nakāmadhātuyā  naarūpadhātuyā  cutassa  kāmadhātuṃ
upapajjantassa  satteva  anusayā  anusenti anusayā bhaṅgā natthi .
Nakāmadhātuyā  naarūpadhātuyā  cutassa  rūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci
satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca  anusayā anusenti kassaci
tayo  anusayā  anusenti  anusayā  bhaṅgā  natthi . nakāmadhātuyā
naarūpadhātuyā  cutassa  arūpadhātuṃ  upapajjantassa kassaci satta anusayā
anusenti  kassaci  pañca  anusayā  anusenti  kassaci tayo anusayā
anusenti  anusayā  bhaṅgā  natthi  .  nakāmadhātuyā  naarūpadhātuyā
cutassa  nakāmadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci  satta  anusayā anusenti
kassaci  pañca  anusayā  anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti
anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ
upapajjantassa  kassaci  satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca
anusayā  anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā
natthi   .   nakāmadhātuyā  naarūpadhātuyā  cutassa  naarūpadhātuṃ
upapajjantassa  kassaci  satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā
anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi .
Nakāmadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ naarūpadhātuṃ upapajjantassa
Kassaci   satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca  anusayā
anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi .
Nakāmadhātuyā   naarūpadhātuyā   cutassa   narūpadhātuṃ   naarūpadhātuṃ
upapajjantassa  satteva  anusayā  anusenti anusayā bhaṅgā natthi .
Nakāmadhātuyā   naarūpadhātuyā   cutassa   nakāmadhātuṃ   narūpadhātuṃ
upapajjantassa  kassaci  satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā
anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi.
   [1580]  Narūpadhātuyā  naarūpadhātuyā  cutassa  kāmadhātuṃ
upapajjantassa  kassaci  satta anusayā anusenti kassaci pañca anusayā
anusenti  anusayā  bhaṅgā  natthi  .  narūpadhātuyā  naarūpadhātuyā
cutassa  rūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci  satta  anusayā  anusenti
kassaci  pañca  anusayā  anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti
anusayā  bhaṅgā natthi . narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa arūpadhātuṃ
upapajjantassa  kassaci  satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca
anusayā  anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā
natthi  .  narūpadhātuyā naarūpadhātuyā cutassa nakāmadhātuṃ upapajjantassa
kassaci   satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca  anusayā
anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi .
Narūpadhātuyā  naarūpadhātuyā  cutassa  narūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci
satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca  anusayā anusenti kassaci
Tayo  anusayā  anusenti  anusayā  bhaṅgā  natthi  . narūpadhātuyā
naarūpadhātuyā  cutassa  naarūpadhātuṃ upapajjantassa kassaci satta anusayā
anusenti  kassaci  pañca  anusayā  anusenti  kassaci tayo anusayā
anusenti  anusayā  bhaṅgā  natthi  .  narūpadhātuyā  naarūpadhātuyā
cutassa  nakāmadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci satta anusayā
anusenti  kassaci  pañca  anusayā  anusenti  kassaci tayo anusayā
anusenti  anusayā  bhaṅgā  natthi  .  narūpadhātuyā  naarūpadhātuyā
cutassa  narūpadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci  satta anusayā
anusenti  kassaci  pañca anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi .
Narūpadhātuyā  naarūpadhātuyā  cutassa nakāmadhātuṃ narūpadhātuṃ upapajjantassa
kassaci   satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca  anusayā
anusenti kassaci tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi.
   [1581]   Nakāmadhātuyā  narūpadhātuyā  cutassa  kāmadhātuṃ
upapajjantassa satteva anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . na
kāmadhātuyā  narūpadhātuyā  cutassa rūpadhātuyā upapatti nāma natthi .
Heṭṭhā  upapajjamāno  kāmadhātuṃyeva  upapajjati  satteva  anusayā
anusenti  anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa
arūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci  satta  anusayā  anusenti  kassaci
pañca  anusayā  anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti anusayā
bhaṅgā  natthi  .  nakāmadhātuyā  narūpadhātuyā  cutassa  nakāmadhātuṃ
Upapajjantassa  kassaci  satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca
anusayā  anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā
natthi  .  nakāmadhātuyā  narūpadhātuyā cutassa narūpadhātuṃ upapajjantassa
kassaci   satta  anusayā  anusenti  kassaci  pañca  anusayā
anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi .
Nakāmadhātuyā  narūpadhātuyā  cutassa  naarūpadhātuṃ upapajjantassa satteva
anusayā anusenti anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā
cutassa  nakāmadhātuyā  naarūpadhātuyā  upapatti  nāma  natthi .
Heṭṭhā  upapajjamāno  kāmadhātuṃyeva  upapajjati  satteva  anusayā
anusenti  anusayā bhaṅgā natthi . nakāmadhātuyā narūpadhātuyā cutassa
narūpadhātuṃ  naarūpadhātuṃ  upapajjantassa  satteva  anusayā  anusenti
anusayā  bhaṅgā  natthi  .  nakāmadhātuyā  narūpadhātuyā  cutassa
nakāmadhātuṃ  narūpadhātuṃ  upapajjantassa  kassaci satta anusayā anusenti
kassaci  pañca  anusayā  anusenti  kassaci  tayo anusayā anusenti
anusayā bhaṅgā natthi.
           Dhātuvāraṃ niṭṭhitaṃ.
           Anusayayamakaṃ sattamaṃ
             niṭṭhitaṃ
           yamakappakaraṇaṃ purimaṃ


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 735-753. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=38&item=1564&items=18              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=38&item=1564&items=18&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=38&item=1564&items=18              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1564&items=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1564              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]