ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
   [432]  Hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi ... napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
navippayutte tīṇi.
   [433]   Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke tīṇi navippayutte tīṇi.
   [434]  Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napurejāte
tīṇi ... napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke
tīṇi navippayutte tīṇi.
   [435] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā
samanantarapaccayā      sahajātapaccayā      aññamaññapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page142.

Nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā napacchājāte tīṇi ... Naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi. [436] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā . saṅkhittaṃ . ... Purejātapaccayā āsevanapaccayā napacchājāte tīṇi ... nakamme tīṇi navipāke tīṇi. [437] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā . saṅkhittaṃ . ... Purejātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā. Saṅkhittaṃ. ... Avigatapaccayā napacchājāte tīṇi ... Navipāke tīṇi. [438] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā. Saṅkhittaṃ. ... Purejāta- paccayā kammapaccayā vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ. [439] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā . saṅkhittaṃ . ... Purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā . Saṅkhittaṃ. ... Avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ. [440] Ārammaṇapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi . Ārammaṇapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. [441] Adhipatipaccayā napurejāte tīṇi ... napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page143.

Adhipatipaccayā hetupaccayā . saṅkhittaṃ . ... anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā. Yathā ārammaṇamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. [442] Purejātapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ. [443] Purejātapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi. Saṅkhittaṃ. [444] Āsevanapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. [445] Āsevanapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... Napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. Saṅkhittaṃ. [446] Kammapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi . Kammapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. [447] Vipākapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page144.

Napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ . vipākapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā ekaṃ. Saṅkhittaṃ. [448] Āhārapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi . Āhārapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. [449] Indriyapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi . Indriyapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. [450] Jhānapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi ... Napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi namagge ekaṃ navippayutte tīṇi . jhānapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. [451] Maggapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi . maggapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. [452] Sampayuttapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page145.

Napurejāte tīṇi napacchajāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. Sampayuttapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. [453] Vippayuttapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ. [454] Vippayuttapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi. [455] Vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi . vippayuttapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā . saṅkhittaṃ . ... purejātapaccayā napacchājāte tīṇi ... naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi. Vippayuttapaccayā hetupaccayā . saṅkhittaṃ . ... purejātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā . saṅkhittaṃ . ... avigatapaccayā napacchājāte tīṇi ... navipāke tīṇi . vippayuttapaccayā hetupaccayā . saṅkhittaṃ. ... Purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā . saṅkhittaṃ . ... avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page146.

[456] Atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā . Yathā ārammaṇamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. Anuloma paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 141-146. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=40&item=432&items=25&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=40&item=432&items=25&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=40&item=432&items=25&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=432&items=25&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=432              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com