ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
          Upādinnadukakusalattikaṃ
            paṭiccavāro
   [1541]  Anupādinnaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca anupādinno kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1542] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
           Sabbattha ekaṃ.
       Sahajātavārepi pañhāvārepi ekaṃ.
          Sappaccayadukakusalasadisaṃ.
             -----------
             Paṭiccavāro
   [1543]  Anupādinnaṃ  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1544] Hetuyā ekaṃ avigate ekaṃ.
      Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
              ----------
             Paṭiccavāro
   [1545]  Upādinnaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinno
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . anupādinnaṃ abyākataṃ
dhammaṃ   paṭicca   anupādinno   abyākato  dhammo  uppajjati
Hetupaccayā:  .  upādinnaṃ  abyākatañca  anupādinnaṃ  abyākatañca
dhammaṃ  paṭicca  anupādinno abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:
upādinne  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ.
   [1546]   Hetuyā  pañca  ārammaṇe  dve  adhipatiyā
ekaṃ .pe. purejāte dve āsevane ekaṃ kamme pañca vipāke
pañca avigate pañca.
   [1547]  Nahetuyā  pañca  naārammaṇe  cattāri  naadhipatiyā
pañca  .pe.  napurejāte  cattāri  nakamme  ekaṃ  navipāke
dve  naāhāre  dve  naindriye  dve  najhāne dve namagge
pañca   nasampayutte  cattāri  navippayutte  dve  nonatthiyā
cattāri novigate cattāri.
        Sahajātavārādi vitthāretabbaṃ.
            Pañhāvāro
   [1548]   Upādinno   abyākato   dhammo  upādinnassa
abyākatassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi . anupādinno
abyākato  dhammo  anupādinnassa  abyākatassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:.
   [1549] Hetuyā cattāri . ārammaṇe cattāri: upādinnamūlake
dve   anupādinnamūlake   dve  .  anupādinno  abyākato
Dhammo   anupādinnassa   abyākatassa   dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  ekaṃ . anantare cattāri
samanantare  cattāri  sahajāte  pañca  aññamaññe  dve  nissaye
pañca upanissaye cattāri.
   [1550]   Upādinno   abyākato   dhammo  upādinnassa
abyākatassa  dhammassa  purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ  dve  pañhā  .  anupādinno  abyākato  dhammo
anupādinnassa  abyākatassa  dhammassa  purejātapaccayena  paccayo:
dve  ārammaṇapurejātaṃyeva  .  ghaṭanā  dve  ārammaṇapurejātampi
vatthupurejātampi. Cha.
   [1551]  Pacchājāte  cha  āsevane  ekaṃ  kamme cattāri
vipāke  cattāri  āhāre  nava indriye cattāri jhāne cattāri
magge  cattāri  sampayutte  dve  vippayutte  cha  atthiyā  nava
natthiyā cattāri vigate cattāri avigate nava .pe.
   [1552] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [1553] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri.
   [1554] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri.
         Upādinnadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
         Mahantaradukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 269-271. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.1&item=1541&items=14              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.1&item=1541&items=14&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=44.1&item=1541&items=14              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1541&items=14              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.1&i=1541              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com