ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
           Hetudukaajjhattattikaṃ
              paṭiccavāro
   [812]  Hetuṃ  ajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu ajjhatto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  ajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu  ajjhatto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . hetuṃ
ajjhattañca  nahetuṃ  ajjhattañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  ajjhatto
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [813]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava adhipatiyā nava kamme
nava vipāke nava āhāre nava avigate nava.
   [814]  Nahetuṃ  ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ajjhatto dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  nahetuṃ  ajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
ajjhatto dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [815]  Hetuṃ  ajjhattaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu ajjhatto dhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā:  .  nahetuṃ  ajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu  ajjhatto  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  .  hetuṃ
Ajjhattañca  nahetuṃ  ajjhattañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  ajjhatto
dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [816]  Hetuṃ  ajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu ajjhatto dhammo
uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [817]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye
ekaṃ   najhāne   ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  tīṇi
navippayutte nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [818] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [819] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [820]  Hetu  ajjhatto  dhammo  hetussa ajjhattassa dhammassa
hetupaccayena paccayo. Tīṇi.
   [821]  Hetu  ajjhatto  dhammo  hetussa ajjhattassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [822]  Hetu  ajjhatto  dhammo  hetussa ajjhattassa dhammassa
Adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  tīṇi .
Nahetu   ajjhatto   dhammo   nahetussa  ajjhattassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  tīṇi .
Hetu  ajjhatto  ca nahetu ajjhatto ca dhammā hetussa ajjhattassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati tīṇi.
   [823]  Hetuyā  tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane
nava  kamme  tīṇi  vipāke  nava  āhāre  tīṇi  indriye  nava
jhāne  tīṇi  magge  nava  sampayutte  nava  vippayutte  pañca
atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [824]  Hetu  ajjhatto  dhammo  hetussa ajjhattassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:.
   [825] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [826] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [827] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [828]  Hetuṃ  bahiddhā  dhammaṃ  paṭicca  hetu bahiddhā dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [829]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  kamme nava vipāke
nava avigate nava.
   [830]  Nahetuṃ  bahiddhā  dhammaṃ paṭicca nahetu bahiddhā dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  nahetuṃ  bahiddhā  dhammaṃ  paṭicca  hetu
bahiddhā dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [831]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte tīṇi navippayutte
nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [832] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [833] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [834]  Hetu  bahiddhā  dhammo  hetussa  bahiddhā  dhammassa
hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [835]  Hetu  bahiddhā  dhammo  hetussa  bahiddhā  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [836]  Hetu  bahiddhā  dhammo  hetussa  bahiddhā  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  tīṇi .
Nahetu  bahiddhā  dhammo  nahetussa  bahiddhā dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati tīṇi . hetu bahiddhā ca nahetu
bahiddhā  ca  dhammā  hetussa  bahiddhā  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati tīṇi.
   [837]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
purejāte  tīṇi  āsevane  nava  kamme  tīṇi  vipāke  nava
avigate nava.
   [838]  Hetu  bahiddhā  dhammo  hetussa  bahiddhā  dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [839] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [840] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [841] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
         Ajjhattabahiddhā na labbhanti.
         Hetudukaajjhattattikaṃ niṭṭhitaṃ.
             -----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 134-139. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.1&item=812&items=30              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.1&item=812&items=30&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=44.1&item=812&items=30              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=812&items=30              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.1&i=812              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com