ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
          Āsavagocchakadukahetudukaṃ
   [139] Āsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... noāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ
paṭicca  ... . āsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... noāsavaṃ nahetuṃ
dhammaṃ paṭicca ....
   [140]  Sāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... anāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ
paṭicca  ...  . sāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... anāsavaṃ nahetuṃ
dhammaṃ paṭicca ....
   [141] Āsavasampayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... āsavavippayuttaṃ
hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... . āsavasampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ...
Āsavavippayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
   [142] Āsavañcevasāsavañca hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Sāsavañceva-
nocaāsavaṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... . āsavañcevasāsavañca nahetuṃ
dhammaṃ paṭicca ... Sāsavañcevanocaāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
   [143]  Āsavañcevaāsavasampayuttañca  hetuṃ dhammaṃ paṭicca ...
Āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca .... Āsavañcevaāsava-
sampayuttañca  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ
nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
   [144] Āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Āsavavippayuttaṃ
anāsavaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  .  āsavavippayuttaṃ  sāsavaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  āsavavippayuttaṃ  anāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca ....
        Āsavagocchakadukahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 596-597. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.4&item=139&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.4&item=139&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=44.4&item=139&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.4&item=139&items=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.4&i=139              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com